muzruno.com

Ниво на рентабилност

В съвременния свят работят много предприятия и всяка година броят им бързо нараства. Основната цел на всяко юридическо лице (или частен предприемач) - това получава колкото се може по-голяма печалба, а разходите трябва да бъдат минимални. Такъв постулат е основа за развитието или по-нататъшното разширяване на производствените дейности на всяко предприятие без изключение.

За да организирате добре бизнеса си, трябва да изучавате икономически показатели, внимателно да следите финансовото си състояние и да планирате и планирате правилно операциите на компанията си, само това ще увеличи печалбите. Нивото на рентабилност е общ показател за ефективното функциониране на предприятието, което отразява рентабилността спрямо някои основни принципи. Ако размерът на приходите може да покрие не само себестойността на продажбите и производството, но и генерира печалба, фирмата се смята за печеливша.

Въз основа на показатели за рентабилност структура, можете да оцените финансовите резултати и в крайна сметка ефективността. Те измерват рентабилността на едно предприятие от различни позиции, но се групират според интересите на участниците на пазара. Нивото на рентабилност просто се отнася до такива показатели и отразява работата на всички аспекти на предприятието. Общо има четири основни групи от типове показатели за успешна дейност: възвръщаемост на активите и производствени активи, рентабилност предприятия и продукти.

Анализирайки нивото на рентабилност, лесно е да се определи кой вид дейност осигурява най-големите приходи и, напротив, какво предизвиква загуби. В съвременния свят такова определение е изключително важно, тъй като финансовата стабилност на юридическото лице зависи от концентрацията и специализацията на производството.

Най-качественото и обобщаващо показател за ефективност предприятието се счита за рентабилността на производството. Този показател измерва размера на фиксираните и циркулиращите активи с получената печалба с тяхна помощ. Тези средства и се наричат ​​неговата цена, колкото по-ниска е тази цена, толкова по-голям е ефектът от функционирането на предприятието. Изчислете нивото на рентабилност на производството може да се използва проста формула - да се раздели печалбата на Pv в общата сума на всички разходи за OS и PF.
Urp = Pv / (OC + OV)
Където Рч - сумата на печалбата, ОС - сумата от активите в обращение, и ОФ - сумата на основния капитал.От тази формула става ясно кой е факторът на растежа й. Високата печалба се подкрепя от ниската цена на дълготрайните активи и оборотния капитал и ефективността на тяхната работа. В резултат на това на максимално ниво рентабилността на производството и, съответно, икономическа ефективност предприятие.

Колко печеливши и ефективни са оперативните дейности на компанията, показва рентабилността на продажбите. Нивото на рентабилност на продажбите се изчислява по следната формула: съотношение оперативна печалба фирма Pch с постъпленията от продажбата на продукти
Рч = Пч / В * 100%
Къде е RF минус рентабилността на продажбите е нетна, а Pv - печалбата на предприятието е нетно.

Нивото на рентабилност е един от най-добрите механизми за определяне на финансовата, инвестиционната и оперативната ефективност на производството. То помага да се установи печалбата на фирмата от всяка рубла, инвестирана в активи. По време на своето поведение е лесно да се открият отговорите на всички въпроси относно основната дейност на фирмата, било то производството, продажбата на стоки или услуги и произведения.

В днешния свят, без да се изясни този най-важен фактор, е невъзможно да се разкрие реалното финансово състояние на всяко предприятие и ефективността на използването на неговите основни части от производството. Следователно, трябва да знаете как да определите всички икономически показатели, за да създадете правилно мнение за неговата работа.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден