muzruno.com

Инженерна мрежа: класификация, дизайн

В момента инженерната мрежа е във всяка къща. Невъзможно е да си представим едно модерно жилище без него. Инженерната мрежа е система за отопление, канализация и водоснабдяване. Специалистите съставят проектите на всички по-горе конструкции, вътрешни и външни, за удобство на тяхната последваща експлоатация от страна на гражданите. Професионалистите изграждат качествени и качествени инженерни мрежи и съоръжения, така че системите да са служили в продължение на много години. инженерна мрежа

Проекти за вътрешни инженерни комуникации

Конфигурационните данни включват следните системи.

 1. Отопление.
 2. Противопожарни.
 3. Вентилация.
 4. Кондициониране.
 5. Канализация и водоснабдяване.
 6. Захранване.
 7. Осветление.
 8. Съобщения на хората за огъня.
 9. Автоматика.

Външни проекти на инженерни системи

Данните за конфигурацията включват следните мрежи.

 1. Електротехника.
 2. Heat.
 3. Газопроводи.
 4. Канализация и тръбопровод.
 5. Връзки и външно осветление.
 6. Тунели и колектори.
 7. Системи за съоръжения, предназначени за пречистване на повърхностни води. инженерни мрежи и съоръжения

Мерки за сигурност

Дизайнерите трябва да поемат отговорно работата си, тъй като строителните услуги изискват максимална грижа и внимание. Ако в една от системите възникне непредвидена повреда, всички останали ще бъдат компрометирани. Проектните услуги, предоставяни от организацията, която разработва инженерни мрежи, са сложно изчисление на едно или повече комуникации. Специалистите, които извършват такива дейности, не следва да допуснат небрежност по време на изпълнение на задълженията си. Нестабилното отношение към тази работа е изпълнено с катастрофи, които могат да доведат до човешки живот. изграждане на инженерни мрежи

Вентилация и климатизация

Проектирането на такива системи се осъществява на няколко етапа. Първоначално е съставена приблизителна схема. След това се вземат предвид желанията на клиента. Съответните промени се правят въз основа на тях. Едва след това се изготвя "чист" проект. При работа по схемата за снабдяване и смукателна вентилация специалистите трябва да извършат редица технически изчисления. Необходимо е да се преброи броят на точките на изпускателната и снабдителната система, да се провери дали е подходящо помещението и обемът му. След като приключат всички необходими измервания, специалистите трябва да изчислят приблизителната цена на оборудването, материалите и инсталацията. Те също трябва да определят времето на всички тези произведения.

Отоплителна системаКомфортът и уютът в жилищните сгради през есенно-зимния период зависят от качествения дизайн на топлоснабдяването. За да стане ефективен схема на отоплителната система, специалистите трябва да проучат къщите за наличието на топлинни загуби. Те трябва да пристигнат в обекта и да направят всички необходими измервания във всеки апартамент на къщата. От работещите се изисква да проверяват състоянието на вратите, прозорците и стените. След получаване на всички данни, оценяващи състоянието на къщата, се прави оптимален дизайн на отоплителната система за тази конструкция. Специалистите могат да изберат за изпълнението си един от двата вида отопление: въздух или вода. Всеки от тези видове има плюсове и минуси, които се вземат предвид при проектирането на отделни стаи.

Водоснабдяване

Както канализацията, водоснабдителна система могат да бъдат разделени на два вида: вътрешни и външни. Първата включва окабеляване на голям брой тръби за захранване с вода в помещенията, както и инсталиране на оборудване: миксери, тоалетна чиния, мивка и филтър за почистване. Втората инженерна мрежа е магистрала, която пресича централизиран тръбопровод. инженерни мрежи

Характеристики на водоснабдяването

Проектирането на водоснабдителни системи за къщи е много отговорно. Той влиза в жилищните помещения от външни системи. Горещо трябва да се хранят в домове с максимална температура 75 ° С. В същото време студена вода, включително питейна вода, се извършва при температури до 30 ° С. Водата влиза в централизирани системи. Доставката идва от природни източници като повърхностни (реки, язовири, езера) и подземните води.

Канализационни мрежи

Инженерните системи от този тип осигуряват изграждането на пречистване на отпадни води. Тя трябва да бъде инсталирана в централизирана канализационна мрежа. Проектът на вътрешната система се състои от няколко пластмасови тръби, които се доставят под канализационната инсталация (баня, тоалетна и мивка).

Захранване

Такава инженерна мрежа е проектирана само като се вземат под внимание строителните кодове и правила. Създаването на схемата зависи от желанията на клиента, той може да определи точно къде ще бъдат инсталирани гнездата и комутаторите. Всеки елемент, към който се подава електричество, трябва да бъде отразен в проекта.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден