muzruno.com

Складиране на данни: Устройство и области на употреба

Склад за данни е система, която съхранява голямо количество информация. Тя включва такива компоненти като самостоятелен софтуер (оттук - Software), носители (устройства), както и средства за комуникация. Всичко това е отделен блок.

Мрежово съхранение Данните са неразделна част от домашна или офисна локална мрежа, предназначена да осигури непрекъснат достъп до лична или бизнес информация.Склад за данниПомислете по-подробно за компонентите, на които се състои всеки склад за данни. Независимият софтуер организира записването, съхранението и предоставянето на информация. Нейната основа е:
- вътрешна операционна система NAS-
- антивирусен софтуер -
- Софтуер, който осигурява обмен на данни -
- Софтуер за организиране на RAID-масиви, предназначени да подобрят надеждността на системата -
- друг сервизен софтуер.

пари съхранение на информация представляват редица твърди дискове с голям капацитет (обикновено 3-5 броя), разположени в един блок. Тъй като операционната система (оттук нататък операционната система) на хранилището не позволява създаването логически дискове, т.е. OS инсталира на твърдия диск, то се изтрива от списъка с устройства, използвани в флаш карта или друг твърд диск (т.нар SSD-диск) като стартиращ медии.
Инструментите за комуникация са предназначени да определят начина, по който информационният склад ще комуникира с потребителя. Възможните варианти на свързване означават:
- Кабелна връзка, използваща протокола TCP / IP. В този случай вътрешният процесор обработва заявки за файлове до нивото на командите на операционната система NAS. Допустимото разстояние до потребителя е 10 км.
- Безжична връзка, която се основава на стандартната Wi-Fi технология и разполага с ограничен брой електрически приемо-предаватели, както и съоръжения за защита от претоварване.
Мрежово хранилищеМрежовите складове за данни имат почти неограничен обхват на приложение: от съхранение на мултимедийни файлове до събиране на информация от камерите за сигурност. Основното предимство е, че информацията влиза в хранилището на данни, като заобикаля процесорите на потребителите. Това става възможно от вътрешния процесор, който го обработва.
По този начин, хранилището на данни имат редица предимства, главен сред които е и възможност за разтоварване на капацитета на хардуера на потребителските компютри рутинни операции, като например писане и четене на големи количества информация, контрол на изпълнение и мониторинг на мрежови операции в Интернет или локалната компютърни мрежи, възпроизвеждане и запис на мултимедийни файлове.
Мрежово хранилищеЗаслужава да се отбележи, че поради факта, че в момента са разработени високоскоростни системи трансфер на данни в глобалните мрежи, както и системи за съхраняване на големи количества информация, специализирано съхранение - хостинг на файлове - започна да се появява. Тяхната същност се крие в предоставянето на платени услуги: сигурно съхранение на информация, структуриране и извличане на информация. Някои хостинг услуги се използват като посредници при закупуване / продажба на информация.
Очевидно е, че всички приложения на складовете за данни ще бъдат доразвити, всеки в собствения си пазарен сегмент.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден