muzruno.com

Обществен резонанс: инструмент за манипулиране

Напоследък често чувате, че това събитие има "широк обществен отзвук". Всеки обаче разбира този израз по свой начин, така че първо ще разберем теорията.

Някои физика

И така, Какво е резонансът? От гледна точка на учебника по физика за 9 клас, всичко е съвсем просто: това е рязко увеличение на амплитудата принудителни колебания в системата. Тоест, тялото или системата започва да резонира в отговор на трептенията със същата честота, с която действа обектът. Така че получават реципрочен звук - единство. Това е универсален термин, той е приложим за всички видове вълни, а не само за звукови вълни. Друг резонанс се нарича усилване на звука. Тези процеси се изследват чрез акустика.

Публичен резонанс

Но в медиите този израз се използва в напълно различен, метафизичен смисъл. Говорейки за "голям публичен резонанс", ние имаме предвид, че събитието е резонирано в сърцата и умовете на много хора. И това не е просто отговор, а някакво емоционално съгласие за тази или онази ситуация.

публичен протест

Днес широка публична реакция се получава от много събития, които се провеждат по целия свят. Но ако търсим примери в нашата страна, първо напомняме различни аварии, включващи представители на златната младеж, противоречивите законопроекти обиждайки чувствата на вярващите и насърчаване на хомосексуалността, спорове за уместността на забрана на абортите.

Това е част от картината в цялата страна, а цялото платно образува десетки и стотици инциденти. Общественият протест може да не е толкова масивен и да се разпространи само в определен регион или град. Например, жителите на провинциалния град могат да обсъждат месеци с някои действия на своята администрация, не непременно отрицателни, но за цялата страна всички тези дискусии няма да са от най-малък интерес.

Публичен резонанс като политическа технологияДнес не е тайна за никого, че е възможно да се създаде изкуствено вълнение около всички, дори най-малкия инцидент. И да го представите с необходимата страна - да скриете някои факти, да преувеличите други детайли и да създадете картина, за да получите правилното мнение. Общественият резонанс в такива случаи често се предизвиква изкуствено, с помощта на необходимите публикации в медиите, създавайки масов характер и преувеличавайки значението на предмета на разговора.

голям публичен протест

Защото това, което е направено, никой не трябва да обяснява. Общественото мнение е най-силният аргумент във всеки спор. Този метод на натиск се използва както от политици, така и от различни групи индивиди, които влияят върху правителството, всякакви органи (законодателни и изпълнителни), политически и обществени партии и организации. В допълнение, тези ловки манипулатори са представени от някои агенти на колективната воля на обществото, представляваща всички по такъв начин, че след като ние имаме демокрация, мнението на хората не трябва да противоречи на взетите решения.

Начини на защита

Как да защитите съзнанието си? Това е преди всичко подпомогнато от критичното и логическо мислене на всеки индивид.

  • Не сляпо вярвайте на целия поток от информация, която всекидневно минаваме през себе си.
  • Ако някакво събитие е причинило емоционален отговор, опитайте се да отстраните малко и да чакате. Ако с течение на времето чувствата не са намалени, след това се опитайте да проверите информацията за надеждност, днес е много лесно да се направи.

широк обществен отговор

  • Запознайте се с мнението на другата страна, с описанието на подробностите за инцидента и с направете своя собствена визия за събитието.
  • Не позволявайте на себе си да бъдете повлияни, да се придържате към собствената си гледна точка.
  • Покажете повече ирония и сарказъм, ако е подходящо. Отношението към всяко събитие с хумор е много полезно за почистване на главата на изкуствено вградени в нейните идеи.
Споделяне в социалните мрежи:

сроден