muzruno.com

Организации с чуждестранни инвестиции

Организациите с чуждестранни инвестиции са желание за икономиката на всяка страна. Почти всички световни държави се интересуват от привличането финансови активи от чужбина. Не е тайна за никого, че инвестирането на чуждестранен капитал в националните предприятия допринася за икономическото развитие, създава нови перспективи, стимулира растежа на местните инвестиции. Положителното въздействие на чуждестранните финансови инжекции върху динамиката на развитието на страната се определя от вектора на необходимите политически трансформации. Следователно, политиката на различните държави често е насочена към създаване на благоприятни условия за работата на чуждестранния капитал в страната.

За тази цел се създават организации с чуждестранни инвестиции, които са търговски структури, в които делът на чуждестранен партньор в ЕС уставния капитал представляват повече от 10% от средствата.

Процесът на инвестиране на частни парични и други активи в чуждестранни предприятия към днешна дата може да се счита за един от най-разпространените и облагодетелствани видове инвестиционна дейност. Обикновено инвеститорите, които решават да поверят своя капитал на чуждестранни обекти, имат следните цели:

- оптимизиране на използването на наличните средства;

- Намаляване на разходите за плащане на данъци;

- минимизиране на разходите за посредници.

Чуждестранните предприемачи, които присъстват на руския пазар, се наричат ​​"чуждестранни инвеститори". Според руското законодателство международните организации спадат към това определение, чуждестранни граждани, чуждестранни държави, които постоянно пребивават извън Руската федерация, но не притежават чуждо гражданство, чуждестранни юридически лица и организации, които не са юридически лица.

Към чуждестранните инвестиции, които се вливат в икономиката на страната, основните акценти включват:

- на пари;

- собственост;

- права на интелектуална собственост;

- права на собственост;

- ценни книжа;- услуги;

- информация.

Капиталът, притежаван от чуждестранен инвеститор, е насочен към развитието на земеделски или промишлени съоръжения, в недвижими имоти, акции, облигации, търговски и други икономически сектори на държавата.

Съгласно Закона за чуждестранните инвестиции, приет от Руската федерация, всички предприятия с чуждестранни инвестиции са разделени на следните три типа:

- предприятия с частично или дялово участие на чуждестранни инвеститори, това включва техните клонове и дъщерни дружества;

- предприятия, които принадлежат изцяло на чуждестранни инвеститори, включително клонове и дъщерни дружества;

- клонове на чуждестранни юридически лица.

Организации с чуждестранни инвестиции могат да бъдат създадени, както следва:

- създаване на самата организация;

- придобиване от чуждестранен инвеститор на дял в предварително организирано предприятие без чуждестранни инвестиции;

- придобиване изцяло от чуждестранен инвеститор на предприятието.

за право на организация с чуждестранни инвестиции, както и с национални предприятия, са задължени да плащат данъци, установени от данъчното законодателство на страната. Тези организации трябва да поддържат счетоводни документи, както и да предоставят финансови отчети в пълно съответствие със законите и подзаконовите актове, които са в сила в Руската федерация. Данъчното облагане на такива организации има редица предимства и особености в сравнение с националните предприятия. Този подход се дължи не само на международните задължения, приети от Руската федерация, но и на политиката за привличане на чуждестранни инвестиции, провеждана както на държавно, така и на регионално равнище.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден