muzruno.com

Парижката валутна система

Днес има около двеста държави. Всички те са предмет на световната икономика. Освен това, всички държави са равноправни в своите права.

Първият национален валутен пазар се формира през 19-ти век след края на индустриалната революция. Нейната основа е златен монометализъм под формата на златен монетен стандарт. От правна гледна точка първата парична структура бе формализирана на Парижката конференция с междудържавно споразумение, подписано през 1867 г. Според него златото е признато като единствената международна форма на парите. По този начин тя изпълнява незабавната функция на парите. Валута и парична система (както световни, така и национални) са идентични. Разликата обаче е само, че при навлизането на пазара монетите са били приети като плащания в зависимост от тяхното тегло.

Париж валутна система в основата си имаше няколко структурни принципа.

На първо място, основата е стандартът на златните монети. На второ място, всяка валута има свое собствено съдържание. В съответствие с него се определят техните златни паритети. Всички валути могат да бъдат свободно превърнати в злато. По този начин се използва като общоприети международни пари. Трето, паричната система в Париж предвижда режим обменните курсове, свободно плаващ, отчитайки търсенето и предлагането на пазара в рамките на златните точки. Ако пазарният процент падне под паритета, длъжниците платиха злато.Парижката валутна система инвестира в златния стандарт стойността на определен спонтанен регулатор на производството, механизма за управление външноикономическите отношения, платежен баланс, парична обращение, международни селища. Този стандарт показа своята относителна ефективност преди Първата световна война, когато лостът действаше за изглаждане платежния баланс и паричната ставка.

Парижката валутна система принуди държавите с дефицит на платежния баланс да преследват дефлационна политика. В същото време страните ограничават движението на пари при отлив на злато. Въпреки това, например, в Обединеното кралство, въпреки стабилния, "хроничен" дефицит в платежния баланс, нямаше нетен изходящ поток. За почти сто години преди Първата световна война само австрийският талер и щатският долар бяха девалвирани. В същото време френският франк, подобно на лирата стерлинги, запази неблагоприятното си съдържание на злато от 1815 до 1914 г. Прилагайки в международните изчисления приоритетната роля на лирата стерлинга, Обединеното кралство възстанови дефицита на платежния баланс с помощта на националната валута.

Характерно е фактът, че в средата на триумфа на златния стандарт изчисленията на международната класа се правят главно с използването на чернова. тези облигации бяха издадени на национална, предимно английска, валута. В същото време златото се използва дълго време, когато плаща пасивен баланс в баланса на международните селища. До края на XIX в. Имаше тенденция да се намали както паричното предлагане, така и официалните резерви на златния дял. Благородният метал започна да се заменя с обменяеми кредитни пари. В същото време използването на дефлационната политика при регулирането на валутния курс, намаляването на цените и увеличаването на безработицата предизвикаха социално недоволство.

С течение на времето златният стандарт престана да съответства на рамката на нарастващите икономически връзки и условия на пазарна икономика. Началото на Първата световна война съвпадна с кризата в международната система. В същото време се финансираха военните разходи (заедно с кредити, данъци, инфлация) с помощта на злато, което действаше като международни пари.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден