muzruno.com

Електрически станции: предимства и недостатъци

Електрическите станции са важна част от живота на всеки, тъй като те превръщат енергията природни ресурси в електрическата енергия. Една станция представлява цялостен комплекс от мерки, изкуствени и естествени подсистеми, които служат за трансформиране и разпространение на всички видове енергийни източници. Целият процес може да бъде разделен на няколко етапа:

  1. Процес на добив и преработка на първичния енергиен източник.
  2. Доставка до електроцентралата.
  3. Процесът на преобразуване на първичната енергия в вторична енергия.
  4. Разпределението на вторичните (електрически или топлинна) енергия между потребителите.

Електрическото захранване включва производството на енергия в завода и последващата му доставка чрез електропроводи. Най-важните елементи на тази верига, като например електроцентралите, се различават по типа първични източници, които са налични в региона.

Нека разгледаме по-подробно някои видове трансформационни процеси, както и достойнствата и недостатъците на всеки един от тях.

Предимства и недостатъциТоплоелектрическите централи (ТЕЦ) принадлежат към групата на традиционната енергетика и заемат значителен дял от производството на електроенергия в световен мащаб (приблизително 40%). Предимствата и недостатъците на ТЕЦ са дадени в следната таблица:

достойнствонедостатъци

Ниска цена на консумираното гориво

Висока степен на замърсяване на околната среда

Сравнително малък капекс

Значителни оперативни разходи за растенията

Безплатно настаняване. Нямате връзка с определена област

Ниска цена на енергия

Малка площ за настаняване

Предимства и недостатъци на AES

Водните електроцентрали (ВЕЦ) се използват като първичен енергиен източник водни ресурси, например резервоари и реки. Предимствата и недостатъците на ВЕЦ също са обобщени в таблицата.

достойнствонедостатъци

Не се изисква извличане и транспортиране на ресурса

Отчуждаване на плодородни земи. преовлажняване

Екологична съвместимост

Нарушаване на водните екосистемиРегулиране на водния поток

Големи помещения за настаняване

Висока надеждност

Лесна поддръжка

Ниска цена

Възможна допълнителна употреба на природните ресурси

Атомните електроцентрали (АЕЦ) са набор от съоръжения и мерки, предназначени да преобразуват енергията, която се освобождава в резултат на разпадането на атомните ядра в термични и след това в електрическа енергия. Най-важният елемент на тази система е ядрен реактор, и набор от свързани устройства. Таблицата по-долу показва предимствата и недостатъците на атомните електроцентрали.

достойнствонедостатъци

Ниско количество вредни емисии

Опасност от облъчване

Ниска консумация на гориво

Няма възможност за регулиране на изходната мощност

Висока изходна мощност

Ниска вероятност от злополука, но много тежки последствия от световната мащаб
Ниска цена на енергия

Значими капиталови инвестиции

Предимства и недостатъци на моторния транспорт

Еднакво важна фаза е транспортирането на горивни ресурси до електроцентралата. Този процес може да се осъществи по няколко начина, всеки от които има своите заслуги и недостатъци. Помислете за основните методи на транспорт:

  • Воден транспорт. Доставката се извършва с помощта на танкери и бункероване.
  • Пътнически транспорт. Транспортът се извършва в резервоари. Способността за транспортиране само на течни или газообразни горива определя съществуващите предимства и недостатъци на автомобилния транспорт.
  • Железопътен транспорт. Доставка в цистерни и открити вагони на големи разстояния.
  • фалшив кабинкови лифтове и лентови конвейери рядко използвани и само за много кратки разстояния.
Споделяне в социалните мрежи:

сроден