muzruno.com

Републиканска форма на управление в Русия

Като държава суверенна, Русия самостоятелно установява своята форма на управление. Така се определя организацията на органите на държавната власт, както и редът за тяхната дейност.

Републиканската форма на управление в Руската федерация е установена от Конституцията. В същото време основната характеристика на такава държавна система е заместването и избирането на ръководителя на страната. В тази републиканска форма на управление се различава от монархическото. Най-накрая, както е известно, държавен глава по-често наследява властта.

От позицията на чисто формално някои автори вярват, че формата на управление не засяга характеристиките на държавната система. Така например, Великобритания, като монархия, е заедно с тази конституционна и демократична държава.

В Русия републиканската форма на управление предвижда отказ от всяко трайно или независимо притежаване на власт, което ще се основава на индивидуалния закон. Същевременно държавната система е ориентирана към опита и ума, а не към постигането на идеална цел, която като правило води до създаването на тоталитаризъм. републикански форма на управление в Русия Също така предвижда създаването на държавни органи в съответствие с координацията на интересите на държавната администрация с непоклатимия характер на гражданската свобода. Създаването на управителни органи се осъществява за определен (ограничен) мандат с помощта на свободни избори.

Републиканската форма на управление предвижда демократична система. В същото време демокрацията (като еднаква свобода за всички) е допълнение към тази система на управление в страната. На свой ред, републиката силно подкрепя възхода и развитието на това равно на всички свободи, допринасяйки за равномерното разпределение на социалните придобивки. В същото време се осигуряват равни избори, достъп до образование, държавни длъжности и т.н.

Има два вид република: президентски и парламентарен.Основната политическа разлика е концентрацията на правомощия и главата на правителството, а ръководителят на страната в ръцете на президента. Други признаци на тази форма на управление включват извънпарламентарен начин за избор на ръководител на страната. Използват се непреки или преки избори. Освен това, президентска република предвижда извънпарламентарен метод за създаване на правителство.

Системата на висшите държавни органи в рамките на парламентарната система на управление се основава на принципа на парламентарното господство. В същото време правителството носи колективна отговорност пред него. В на парламента Правителството има власт, докато има парламентарно мнозинство.

Някои съвременни държави с републиканска форма на управление също имат някои характеристики на президентската система. Такива държави по-специално принадлежат към съвременната Русия. Комбинацията от признаците на двете системи на управление се отразява в присъствието на мощната сила на президента, като същевременно се запазват типичните черти на парламентаризма.

От началото на формирането на конституционната система Русия се стреми да укрепи характеристиките на президентската република. Заедно с това, като в крайна сметка има президентски характер, система на управление запазва определени външни характеристики на парламентарната държава.

Днес Руската федерация има президентско-парламентарна или (както се нарича в някои източници) полупредседателска форма на управление. Президентът е избран на общите избори. Той има своите прерогативи, които му позволяват да действа независимо от правителството. В същото време има правителство, което се състои от министри, има председател и до известна степен отговаря пред парламента.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден