muzruno.com

Как да промените почерка в зряла възраст?

Много хора възприемат своя ръкопис като нещо като реалност, която те наследиха от природата. Това мнение се насърчава от науката, която изучава почерк и на базата си прави изводи за характера на дадено лице. До известна степен това е вярно. Но променете pocherkazhdy човек е способен на всяка възраст!

Разбира се, този процес изисква огромно постоянство и търпение. И, разбира се, настройката на целта. "Искам красив почерк!" - тази фраза трябва да е ум на човек да се повтаря в момент, когато започва да учи да променя почерка.

Също така трябва да се разбира, че изискванията за учител в начално училище, за да седят правилно в момента на писане, как да се следи позата и положението на ръката за писане, са необходими за този, който си е поставил за цел - да се подобри почерк.

И така, как да промените почерка в зряла възраст? Както бе споменато по-горе, целта трябва да бъде определена. Защо човек се нуждае от красив и разбираем ръкопис? Най-вероятно това се изисква от условията на труд на дадено лице.

Много професии са свързани с факта, че служителят трябва да напише много, да дава заповеди или да попълва документи. И в присъствието на ужасен неразбираем почерк може да има известни трудности. Ето защо много работодатели са много чувствителни към подбора на своите служители, като обръщат внимание на това как те пишат.

Графиката също така ни казва, че един развълнуван писател е често неуважителен в живота си. Ако надраска парче хартия, пълна с криви линии, nalezaet взаимно писма, написани неясни и несистемни, че всъщност просто крещи, че притежателят на почерка - човек, който живее на принципа "ако Бог е поставил на глава от населението."

Следователно можем да заключим, че коригирайки почерка, човек ще окаже влияние върху неговия характер. И може би цялата съдба като цяло.След като реши, че добрият ръкопис е ключът към успеха, човек трябва да започне директно с уроците. Тъй като можете да променяте почерка по различни начини, има две линии на поведение. Едното е разработването на ръкопис, който прилича на стила на писане на друг човек, когото искате да бъде. В този случай трябва да поискате от човека да пише прекрасно да ви предостави образци от писмото си. Желателно е тя да съдържа всички букви от азбуката.

След това се нуждаете от прозрачна хартия като проследяваща хартия. Този прозрачен лист е поставен върху пробата и внимателно, без бързина, очертава очертанията на буквите. Правете това упражнение редовно, като давате този урок 20 минути на ден.

Постепенно трябва да преминете към независимо писмо, като поставите пробата пред очите си. Ще бъде полезно да започнете работа с използването на специални ноутбуци за първокласници в наклонен владетел, когато всеки елемент на писмото има собствена клетка.

Вторият начин за промяна на ръкописа може да бъде използването на училищни писма. С постепенното завършване на задачите, които този урок предлага, скоро ще забележите как се подобрява вашият стил на писане.

Все още има някои тайни, които дават отговор на въпроса как да промените почеркът по по-добър начин. За първата тайна на красивото писмо вече е споменато по-горе: това е правилното прилепване при работа с хартия и писалка. Особено се отнася до добро осветление и стабилно положение на лакътя на писане. В края на краищата, ако писмената ръка е на тежест, тогава мозъкът е принуден да контролира не толкова, колкото човек пише писма и куки, а по-скоро държи тази ръка. Най-добрият вариант е, когато рамото за писане в гънката представлява прав ъгъл.

Втората тайна е, че трябва да започнете да работите с думите или извадката на писмото на друго лице с молив. Тя се плъзга по-лесно на хартия, давайки възможност за по-бързо запомняне на мускулите при писане.

Можете да използвате и проследяваща хартия, когато работите с думите. И тези, които желаят, дори могат да се опитат да пишат след молива, а не с химикалка, но с писалка за мастило, като писалка или писалка. В края на краищата, не е чудно, те казват, че хората на зряла възраст, да се качи на "старата школа съветските времена", когато всички тези стъпки се състоя по време на обучението да пиша, в голямата си част са с по-красиво и гладко почерк, отколкото тези, които се научих да пиша веднага след като химикалки.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден