muzruno.com

Икономическите функции на държавата

В различни видове икономики държавата играе активна роля при формирането на пазарни макроикономически процеси. то се превежда в реалност политически, социални и икономически принципи на гражданското общество.

Икономически функции Членка в условията на пазарна икономика, като правило, е да регулира слабостите на пазарния механизъм - в случаите, когато не съществува самостоятелно правилно ситуацията, или когато има неефективността на въздействието на пазара. В такива случаи държавата създава равни условия за конкуренцията на предприемачите, ограничавайки властта на монополите. Тя се грижи за производството на необходимото количество услуги и стоки в тези случаи, когато пазарният механизъм не може да отговори адекватно на нуждите на населението.

Икономическите функции на държавата се проявяват в социално справедливо разпределение на доходите, който не осигурява пазара. Държавата е длъжна да се грижи за възрастните, нуждаещите се, хората с увреждания. Тя трябва да обръща внимание на сферата на научното фундаментално развитие. Тази необходимост възниква поради нежеланието на предприемачите да се занимават с подобен проблем поради високите рискове, крайните високи разходи и липсата на бързи доходи.

Икономическите функции на държавата са регулиране на пазара на труда. Държавните органи вземат мерки за предотвратяване и намаляване на безработицата, тъй като пазарът на правото на труд не гарантира.

Икономически цели и функции на държавата

Основните функции на държавата в областта на икономиката включват:

1. Създаване на законодателство, което позволява икономически решения. Държавните органи разработват и приемат закони, които регулират дейността на организациите и предприятията с различни форми на собственост, както и предприемачи, определят задълженията и правата на гражданите.2. Осигуряване на икономическа стабилност. С помощта на кредитни, парични, бюджетни и държавата на данъчната политика предприема мерки за предотвратяване на спад в производството, намаляване на безработицата, намаляване на инфлацията, поддържане на националната валута и поддържане на стабилно ценово равнище.

Ако пазарният механизъм не успее да поддържа структурния и макроикономически баланс в тези процеси, държавата се намесва.

Икономическите функции на държавата се състоят в разработването на стратегия за развитие, формирането на предприемачески и инвестиционен климат и социалните условия на икономиката.

Държавата се занимава с организацията на производството на услуги и стоки, които частният сектор не обръща необходимото внимание. Той създава условия за успешно развитие на комуникацията, транспорта, селското стопанство, ангажира се с определяне на разходите за наука и отбрана, изпълнява и формира програми за развитие на здравеопазването и образованието.

Публичните власти трябва да гарантират социална закрила и предоставяне на социални гаранции, които трябва да се определи минималната работна заплата, пенсии за инвалидност, старост, обезщетения за безработица и различни видове помощ на бедните.

С помощта на държавата националният бизнес се подкрепя във външния свят, дейността му се координира, за да се повиши конкурентоспособността на националната икономика в условията на световната икономика. Държавата предприема мерки за противодействие на факторите и заплахите за нестабилност, осигурява икономическа сигурност и на правилното ниво поддържа способността за отбрана.

В допълнение към общите принципи икономическите функции на държавата се проявяват в регулирането на специфични сфери и сектори на икономиката, както и нейното развитие в определени райони на страната.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден