muzruno.com

Политиката на протекционизма. За какво се отнася държавният протекционизъм?

Всяка държава, която иска да съществува, трябва да се грижи за икономическия компонент на живота. Един от най-важните механизми е протекционизмът.

Какво е протекционизмът?

към мерките на държавния протекционизъм

Това е името на икономическия патронаж на държавата, който се проявява във факта, че вътрешният пазар на страната му е защитен от внасянето на чужди стоки в него. Насърчаването на износа се осъществява и чрез повишаване на конкурентоспособността на продуктите на чужди пазари. Чрез компетентна политика това се изразява в икономически растеж.

Но има и негативен държавен протекционизъм. Значението му в икономиката може да се промени в диаметрално противоположната, ако безцеремонно издърпа одеялото, тъй като това ще доведе до реципрочни действия от страна на други страни.

Защо протекционизмът се осъществява?

държавен протекционизъмНеговата задача е да стимулира развитието на националната икономика, както и защита от чуждестранна конкуренция чрез нетарифни методи. С укрепването на процеса на глобална глобализация е изключително важно да се разработи адекватна протекционистка политика, за да се увеличи конкурентоспособността на стоките на вътрешния и външния пазар. С активни и рационални действия държавната политика на протекционизъм за предприятието ще им позволи да се адаптират ефективно и бързо към променящите се условия за развитие на световната икономика.

Какво ни казва историята?

държавната политика на протекционизъмВ различни периоди държавните структури непрекъснато променят посоките си на икономическа политика. След това се преместиха свободна търговия, после на протекционизма. Вярно е, че няма държава политика на протекционизъм никъде никъде и не взимаше радикална форма. Така че, абсолютно отворена икономика Необходимо е да има движение на стоки, технологии, капитал и труд без никакви ограничения. И това състояние на нещата има свои собствени нюанси, поради които нищо подобно не е организирано. Следователно, абсолютният протекционизъм на държавата е нещо от сферата на фантазията. Сега всяко правителство регулира оборота на ресурсите в своята страна. Независимо от факта, че обявяването на отвореност на икономиката е масивно, те всъщност покриват доста изкусния протекционизъм на държавните икономически интереси.

дилема

Важна теоретична задача е изборът: какво е по-добре - протекционизмът или свободата на търговия. Така че първото предимство е, че ни позволява да развиваме националната индустрия. Свободата на търговията може да се похвали, че националните разходи се сравняват с международните. И в края на ръба не се вижда дебат за това, което е по-добро.

Ако разгледаме развитието на тази дилема, трябва да се отбележи, че до началото на 70-те години на миналия век страните по света постепенно преминаха към подкрепа на свободната търговия и засилената либерализация. Но от този момент се определя обратната тенденция. Така че държавата се отдръпва от другите чрез сложни тарифи и различни бариери, защитавайки своята икономика от чужда конкуренция.

Видове защита

държавния протекционизъмКаква е целта на различните държави, обръщайки се към протекционизма? На функциите ви позволява да преценявате видовете защита. Общо има два:

  1. Защита в реално време. Използва се за ограбване от чужди конкурентни индустрии, които са от стратегическо значение за националната икономика (селско стопанство, военна промишленост), е от голямо значение в критични ситуации (например война).
  2. Временна защита. Използват се, за да се предпази растежът, който беше създаден наскоро, докато не станат толкова стабилни, че ще успеят да се конкурират успешно със сходни сфери на други държави.


Също така, могат да се предприемат подходящи мерки, ако търговските партньори въведоха известни протекционистични ограничения от тяхна страна. Ясният протекционизъм на държавата е мярка, която почти винаги води до реципрочна реакция. Един вид продукция може да бъде пропаганда за закупуване на местни продукти без активиране на каквито и да било ограничения.

Форми на протекционизъм

Под каква форма може да съществува? Има четири форми:

  1. Селективен протекционизъм. Това предполага защита от определен продукт / държава.
  2. Промишленост протекционизъм. Това включва защитата на определена сфера на икономическия живот (например селската икономика).
  3. Колективен протекционизъм. Това се разбира като взаимна защита на няколко държави, обединени в съюз.
  4. Скритият протекционизъм. Това се разбира като защита, при която се използват не-митнически методи, включително тези, които стимулират местния производител.

Съвременният протекционизъм

се прилагат мерки за държавен протекционизъмТова предполага нетарифни и митнически тарифни ограничения. Основната задача на правителството в областта на международната търговия е да подпомага износителите при продажбата на продукти на чужди пазари чрез повишаване на конкурентоспособността им, както и ограничаване на вноса чрез използване на средства за намаляване на привлекателността на чуждестранни стоки на територията на страната. В същото време повечето от методите за регулиране се отнасят до регулирането на вноса. Останалото увеличава износа.

Говорейки за тарифните ограничения, трябва да се каже, че има само такива мита и квотите. Това е всичко, което се отнася до мерки за държавен протекционизъм и не крие никого. Всички те са ориентирани към регулиране на вноса. Но нетарифните ограничения важат за мерките за държавен протекционизъм. Това се разбира като цитиране, лицензиране, обществени поръчки, различни изисквания за наличието на местни компоненти, технически такси, данъци и такси за нерезиденти, дъмпинг, субсидии и експортен кредит. Това предполага мерките на държавния протекционизъм. Отнася се за тях и за редица по-малки компоненти, но поради рядкото прилагане и специфичност, те ще бъдат пропуснати в рамките на тази статия. Между другото, можем да кажем, че мерките на държавния протекционизъм включват въвеждането на санкции срещу други страни. Но това е конкретен въпрос, няма единно мнение за това.

Държавен протекционизъм в Русия: текущо състояние на нещата и перспективи за развитие

държавен протекционизъм в Русия

Съгласно Регламента за митническата тарифа трябва да се отбележи, че въвеждането на нови технологии, които позволяват по-добро администриране и наблюдение на ситуацията. В нетарифната област използването на специфични методи в управлението се разширява. Същевременно има ориентация към износ на високотехнологични услуги, стоки и технологии.

В дългосрочен план иновативното развитие е важно. Особено неговата стойност нараства с постепенното изчерпване на потенциала за ефективност на други фактори. Иновативна политика трябва да поеме създаването на условия, при които ще нараства нарастващата активност и делът на инвестициите, насочени към въвеждане на нови продукти и технологични процеси. В крайна сметка това ще бъде от изключителна важност за подобряване на качеството на живот на населението.

Важно е да се отговори на нуждите на хората е да се подкрепя малък и среден бизнес. Тук можете да работите, за да намалите броя на административните бариери, да опростите документалните процеси (регистрация и закриване на предприятието), да намалите списъка с дейности, които изискват лиценз. В крайна сметка е необходимо да се създаде привлекателна инвестиционна среда. Не на последно място чрез намаляване на общата данъчна тежест върху предприятията. Междувременно не може да се каже, че този аспект се отнася до мерки за държавен протекционизъм.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден