muzruno.com

Концепцията и характеристиките на държавата

Говорейки за това какво е "понятието и знаците на държавата", трябва да се разбере в общото определение на държавата. Държавата е исторически изолиран от обществото специална институция, характеризира с единица специален контрол (принудителна) социални процеси, действащи в рамките на определена територия в упражняването на суверенната власт на държавата, публикуването на вселенските закони и различни други нормативни актове, предназначени да рационализират връзките с обществеността. Държавата, като организация на политическата власт, с помощта на закона и държавен апарат управлява делата на цялото общество.

Концепцията и характеристиките на държавата

Държавата, като институция, има свои собствени характеристики и функции. На първо място, трябва да се спомене основната атрибути на държавата:

 1. Управлява обществените дела въз основа на разнообразните си интереси. Държавата представлява интересите на обществото и ги координира.
 2. Законът е източник на държавна власт, законно го формализира и по този начин го прави легитимен. Законът също така определя различните форми на упражняване на властта в държавата, поставяйки правна рамка.
 3. Управлението в държавата се осъществява изключително с помощта на специално създадени органи, които са в йерархична зависимост една от друга.
 4. Хората от различни националности и религии се обединяват в държавата.
 5. Съществуването на суверенитет, тълкувано като независимост и върховенството на властта.
 6. Законът за законотворчество и изискването за прилагане на законите. В противен случай могат да се прилагат различни мерки за отговорност.
 7. Изхвърляне на национални ресурси, материална основа.
 8. Установените процедури за събиране на данъци и налози от обществеността.
 9. Символи: емблема, химн, флаг.

Концепцията и атрибутите на държавата не се ограничават до горното, но данните са основни.

Функциите на държавата са дейности и насоки, в които се изразява нейната цел в живота на обществото и цялата основна същност. При функциите обаче се отразява механизмът на влиянието на държавата върху всички процеси в него.Основните функции на държавата:

 1. Защита на върховенството на закона и законността, свободите и правата на гражданите.
 2. Политически (демокрация и суверенитет).
 3. Икономически (контрол върху държавния бюджет, данъчна система, ценова политика и др.).
 4. Социална (система здравеопазване, пенсии и т.н.).
 5. Идеологически (образование на поколението в духа на официалната идеология, пропаганда на ценности и идеи).
 6. Екологични (опазване на околната среда, възстановяване на природни ресурси);
 7. Защита на гражданите от заплахата отвън.
 8. Взаимодействие с международни организации и други държави.

Главно разграничава организационните, както и правните форми на упражняване на обществени функции. Правните включват: законотворчество, правоприлагане, правоприлагане. Организационните форми включват регулаторни, идеологически и икономически. Функции на държавата имат различни класификации и свои собствени характеристики.

Съществува и такова нещо като "държавни цели". Основните държавни цели включват: формиране на условия за икономическо развитие и поддържане на социална стабилност в обществото. Всички останали цели произтичат от данните.

Също така целите на държавната регулация са непосредственото въплъщение на целите. Всички задачи се изпълняват чрез функции.

По този начин, обобщавайки темата "концепция и признаци на държавата", можем да кажем, че държавата е специална форма на организация на обществото и заема важно място в структурата на политическата система.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден