muzruno.com

Герб и флаг на Русия. Какво означава руското знаме? Герб на Русия - снимка

състояние палто на оръжия и знамето на Русия законно установен и обезпечени с федерален конституционен закон на номера на Русия 2 и номер 1 FCL FCL 25 Декември 2000 и е подписан от президента Путин VV Но още преди да е била одобрена от изпълнителната власт: 22.08.1991 Извънредно комисия на Висшия съвет RSFSR е приет като флаг на Русия бяло-синьо-червен трикольор. 30 ноември, 1993 Президентски указ Русия се завръща в своето историческо герб - двуглав орел.

В новото хилядолетие Русия въведени с исторически възстановени и легализирани традиционни държавни symbolshellip - Те обединяват нацията, изразяват държавен суверенитет и верността на историческата традиция. Междувременно, външният им вид е стриктно регламентиран и подробно описан в гореспоменатите закони.

флаг на Русия

Руски символи на държавността: герба и знамето

Начинът, по който изглежда емблемата и флага на Русия, е описан подробно в първите членове на горепосочените конституционни закони. Държавната емблема е представена от червен хералдичен квадрангуларен щит, чиито долни ръбове са заоблени и центърът сочи надолу. На щита е изобразен златен двуглав орел, разпространяващ крилата си. Всяка от главите му е коронована с малка корона, а над тях има голяма корона, свързана с по-малки ленти. Царският орел има скиптър и власт. Щитът на гърдите му е украсен с образа на сребърен конник (Джордж Победоносец), ударен с копие от дракон, потъпкан от кон.

Знамето на Русия е представено от правоъгълен панел (съотношението на височината към ширината е от две до три), състоящо се от три хоризонтални ивици с еднакъв размер. Редът на тяхното следване (на цвят): бяло, синьо, червено.флаг на русия снимка

Регламентиране на използването на герба и знамето на Русия

Законодателството официално определя сферата на използване на емблемата и знамето на Русия. Те се поставят в сградите на Върховната държавна власт: резиденцията на президента на Руската федерация, Съвета на федерацията, Държавната дума, съдилищата - Конституционния, Върховния, Върховния арбитраж. Гербът и знамето на Русия се използват и в широка мрежа от държавни институции в цяла Русия, включително структури на властта. В дните на официалните празници, правото да украсяват къщите си с флагове също се дава на жителите на Русия.

Три държавни символа на Русия (герб, знаме, химн) са един вид триада, формирана от края на XIX век. Най-исторически настроеният може да се нарече процес на създаване на държавната емблема. Разбира се, символиката на Русия е създадена в различни епохи, всяка от които остави своя белег. По този начин надписът на елементите на нашия герб беше посрещнат в древни времена (за който ще говорим малко по-късно). Можете също така да говорите за древния руски творчески процес на създаване на националното знаме, което се е случило през Средновековието. Спонтанно сред многото цветя са избрани онези, които свидетелстват, че принадлежат към Русия, от набор от графични елементи, които се "залепват за душата" на руски човек.

Хералдичните образи на двуглавия орел, който послужи като основа за неговото създаване, се появяват през Средновековието.

герба и знамето на Русия

Двуглав орел. Гербът на Русия е продукт на древен етнос

Откъде дойде двуглавият орел, откъде произхожда руската емблема? Какво означава това? Отговорът на тези въпроси може да даде само история. Още от Платон традицията, привидно присъща на атлантитите, е отишла да свързва криле с божественост. Орелът е интерпретиран от много древни етноси като символ на безсмъртие, сила и безстрашие. Двуглавият орел символизира двойната мъдрост, всезнание, съвършенство.

Идеята за създаване на символ под формата на гореспомената птица възниква на територията на Мала Азия, 2-3 хиляди години преди Христа. д. До XIII в. Пр. Хр. д. включва скален рисунък на двуглав орел, създаден от хетейците.

Двуглав орел в древна Русия

През 1472, след като кралското брак Иван III с племенница на последния византийски император Константин Палеолог XII, София Палеолог, руски цар има право да използва двуглав коронован орел като родово лого. В действителност, Москва монархическа власт става наследник на главата на православната изток, на византийския император.

Оттогава двуглавият орел се появил на пломбите на руския цар, символизиращ върховната държавна власт.емблема на Русия какво означава

Тя все още е малко като модерния герб на Русия: крилата са свалени, перата не са напукани, човката е затворена, щитът на орела липсва. След освобождението от татарско-монголското яре, под цар Джон III, крилата на орела се издигат. Гербът украсява обществени сгради.

След прехвърлянето на власт на сина си, Василий III, отворите орлите. Тази малка подробност се свързва с факта, че Русия се превърна в център на Православието и растежа на държавната си власт. През 14-и век, по време на царуването на Йоан IV Грозният (син на Василий III), и двата руски символа - двуглавият орел и ездачът, удрящи дракона - най-накрая се обединяват. Присъствието на Св. Георги е обяснено с присъединяването към Русия на царствата Астрахан и Казан и Сибир.

Както можем да видим, хералдиката постепенно се развива, през вековете буквално черпи държавната емблема на Русия. С идването на власт на Михаил Романов (1613 г.), което бележи социална стабилност и просперитет, се появи трета корона - символ на Светата Троица. Хералдическият орел размаха красиво крилата си. Обяснение на последното: руското кралство се превърна в едноправна асоциация.

Алексей Михайлович през 1667 г. легализира съществуващата държавна емблема. С него в лапите на царската птица се появи скиптър и сила, което символизира абсолютното твърдение за монархията в Русия.

От Петър I до Николай І

От 1682 г. Русия е управлявана от високо образован и активен човек, великият реформатор и автократ Петър Велики. С двуглавия си орел се обърна от злато към черно (което съответства на хералдическите правила). 22 октомври 1721 г. Петър I заемал титлата император (преди него управляван от царе). Това засяга и герба: короните стават императорски (вместо царистки). Разгърнените крила на орела са украсени с щитове с ръцете на царствата и Великите духове. Петър I свързва трите корони със синя лента Андреев.

В краткото време на Павел I (от 1796 до 1901 г.) се появи голям герб на Русия (приложена снимка). Суверенът коронясал царската птица с малтийския ред, но това нововъведение не се появи. Нито пък усилията на Александър Александър Александър за изглаждане на перата, асиметрично накланяне на главата му, замяна на скиптъра и силата с пера и светкавици.

Класическите особености, въведени от Петър Велики, строгият и императорски император Николай I. Гербът на Русия (снимката е показана по-долу) отново е лаконичен, еладкично проверен и строг. Черна двуглава птица с разгънати крила придобива класически характеристики.

орел по ръцете на Русия

Възстановяване на държавната хералдика

Сривът на империята и цялата социална система имаше регресивен ефект върху държавната хералдика. Опитите на временното правителство да лишат двуглавия орел от монархическа регалия бяха неуспешни. Тогава болшевиките променят историческия руски герб на свой собствен, ненационален. Историята не прощава такива свободи, а 83 години по-късно поставя всички точки над елиплип. Става дума за връщането на историческите държавни символи чрез гореспоменатите президентски укази и конституционни закони. По-долу ще обсъдим какво означава орелът върху герба на Русия.

Някои особености на сегашната емблема на РусияКакво означава модерната държавна емблема на Русия от гледна точка на хералдиката? Съвременна интерпретация на двуглавостта: единство на консерватизма и прогреса. Символната структура на крилата: 12 пера на всеки от тях изобразяват свещен съюз и равнопоставеност на субектите на Федерацията. 3 реда пера въплъщават Доброто, Истината и Красотата. Червеният щит е свързан с кураж, героизъм, руска историческа традиция, златист цвят на орела - с достойнство, слава и вечност. Скиптърът е символ на суверенитет, власт и цялост. Три корони се тълкуват в светски смисъл като единство на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Такъв е древният и модерен, величествен герб на Русия, холистичен по съдържание и символ на велика сила, дълбоко вложена в историческата традиция.модерна емблема на Русия

Също така препоръчваме да обърнете внимание на някои интересни детайли на герба. На първо място, на скиптър, сгъстим дясна лапа на орела: тя е също орел стиснал същото скиптър и т.н. Между другото, сегашната герба нарушават хералдически канони: .. Според него, Джордж трябва да яздите кон не е наред, и по- на лявата страна.

Съвременните монети действително украсяват ръцете на временното правителство (без атрибутите на монархията), а не на настоящия герб на Русия.

Цветове на руски банери, прототипи на националното знаме

Прави впечатление, че през Средновековието, в момент, когато руския народ е формиране, един-единствен флаг не е съществувал, но имаше различни банери. Историческата руска традиция заслужава внимание: банерите вече използват цветовете на флага на Русия. "Недейте" се излъчва по руски червени знамена, избродирани с изображения на светци. Червени знамена се увенчават отряди Пророчески Олег щурмуването сърцето на Византийската империя - Константинопол, и отряди на княз Святослав, които бяха победени хазари.

За пръв път червеният флаг с лицето на Христос обедини Русия - билото на мощна армия, водена от Дмитрий Донской на полето Куликово. под червен банер Дмитрий Похарски повдигна въстанието с образа на Архангел Михаил. Бял, син и червен цвят присъстваха на "великия банер" на Иван Грозни. Под синьо-бялата плат завладя Сибир Ермак.

Едва в XVII век е създаден флаг, който украсява герба на Русия. Какво означава тази еволюция? Постепенна реализация от страна на руснаците на историческата мисия на тяхната власт.

което означава знамето на Русия

Създателят на руското знаме - Петър I

Радостно е, че до момента в Санкт Петербург Музеят на Военноморските сили задържаната първата руска държавна флаг летят над града на 06.08.1693 dvennadtsatipushechnoy яхта "Петър Велики", в която императорът направи пътуване в Бяло море. Ширината на този флаг е 4,6 м, дължината - 4,3 м.

Как се стигна до този стандарт? В навечерието на императора холандският инженер Бътлър, който наблюдаваше строежа на гореспоменатата яхта, просто обезкуражи неочаквания въпрос. Той попита (и вълната разумно), изстрелвайки кораба до водата, за кой флаг царят има удоволствието да вдигне. - И наистина, какво? - очевидно си помисли Питър и попита Бътлър за холандското знаме. Той с готовност говори за националната си трипластова червено-бяла син плат.

Дали Питър Мислех, какво трябва да бъде Държавното знаме на Русия преди този разговор? Едва ли. Въпросът на холандеца се чуваше навреме. Суверенното творчество не трябваше да заема. Той не само е променил изслушвания ред на ивиците на знамето (бяло, синьо, червено), но също така е поставил върху него герба - златният двуглав орел. Така че имаше само един банер за цялата руска флота.държавен флаг на Русия

От състоянието на своята институция доказва от факта, че една година след първото представяне, в 1664 г. той е по нареждане на император Петър I е бил повдигнат на закупени от холандски 44-пистолет фрегатата "светия пророчество." През 1696 г. руският ескадрон, участващ в обсадата на турската крепост Азов, също е действал под трицветен флаг (както се вижда в гравюрата на Шкьонбек "Taking Azov"). Има различни ръкописни указания на Петър Велики, които показват, че знамето на трикольор е въведен през царят Navy централно и системно.

Двадесет и пет години по-късно флагът Андреевски го заменя във флота (парадоксално, той е и идеята на Петър Велики). Въпреки това, дизайнът на трицветния банер също се оказа жизнеспособен, хората го харесаха. През 1806 г. познатите цветове се съживяват флаг на руско-американеца търговско дружество, те също бяха официално използвани от генералния консул на Русия. Опитът, направен под цар Александър II, хората избраха да не приемат бяла жълто-черна цветова схема за руското знаме. Император Александър III, оценяващ съответната изследователска комисия КН Позит, извърши мъдър акт - легализира знамето на Петър с двестагодишна история като все руска държава.

Имайте предвид, че дори и днес няма официално обяснение за значението на знамето на Русия. Бих искала подобно тълкуване да се появи.

Неформална интерпретация на цветовете на флага

Традиционно утвърдената хералдическа интерпретация на цветовете е следната: бялото означава откровеност и благородство - синьо - честност, вярност, искреност - червено - служене, щедрост, смелост.

В царска Русия се смяташе, че белият цвят е символ на православната вяра, синьо - царската сила, червената - руският народ. Това съответства на декларативния тринърен принцип на структурата на руската държава: автокрация, православие, националност.

Понастоящем има няколко интерпретации: единството на законодателната, изпълнителната и съдебната власт е единството на миналото, настоящето и бъдещето.

Препоръчва се цветовете на флага за неговото производство

Всички знаем как изглежда модерният руски флаг (снимката на този елемент от държавните символи трябва да е позната на всички без изключение). Но защо да използвате такива тонове? Ще обсъдим веднага, че законодателството не определя избора на нюанси на бяло, синьо и червено. Обаче, те се определят от GOST R 51130-98. Според него всеки цвят трябва да съответства на сянката, която се показва в три различни международни системи (по отношение на Pantone, RGB, HTML), както следва:

  • срамежливо бяло (бяло - 255-255-255- # FFFFFFF);
  • срамежливо-синя (286C- 0-57-166- # 0039A6);
  • срамежливо (485C-213-43-30- # D52B1E).

Тази цветова схема подчертава свежестта и величието на руското знаме.

емблема на русия снимка

заключение

Гербът и знамето на Русия са близо до сърцата на руснаците, които наистина се гордеят с историята на родината си. Тези мощни символи могат да се видят не само в държавните институции и в офисите на длъжностните лица.

Емблемата и знамето на Руската федерация се възприемат и се позиционират адекватно в съвременния свят. Те носят голяма отговорност за патриотизъм и гордост, изразяващи величието на страната и нейната власт. Повече от четири и половина години те съхраняват и обединяват великата сила.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден