muzruno.com

Герб на Руската федерация: история и снимка на модерната държавна емблема на Русия. Описание и значение на елементите на руския герб

Днес, в символиката, държавата се нуждае от същите преди няколко века, ако не и повече. Работата е, че общият банер е наистина способен да обединява хората. Ето защо е изобретен гербът. Това е красив и мистериозен символ на цяла епоха.

Гербът на Отечеството е красив

И така, какво представлява в съвременната Руска федерация? Какво е забележително? Законът казва, че е квадрат със заоблено дъно ъгли, червено хералдическо и заострен връх на щита със златен двуглав орел, повдигнете крилата си разперени. Тази птица е коронована с две малки корони. В същото време над тези корони има и друга голяма корона, свързана с панделка. Трябва да се отбележи, че в дясната страна на орела има скиптър, а вляво е властта. На гърдите на птицата, в рамка с червен щит, е сребърен ездач, облечен в синя дъждобран. Рицарят е съставен на сребърен кон, мъж удря черна змия, намушкан над гърба си със сребърно копие. За да се разбере напълно същността на характера, ние трябва да разберем защо руския герб - двуглав орел? Чест и съвест, красива птица и горд ездач, корони и мечове ... Всичко това е състояние герб на Руската федерация!

Как да рисуваме?

модерен герб на Руската федерация

Трябва да се отбележи, че модерното възпроизвеждане на държавната емблема на Руската федерация е напълно възможно без така наречения хералдически щит. Това е всъщност основната фигура остава: двуглавият орел, който има атрибутите, изброени по-рано. Освен това е разрешена едноцветна версия на символа.

Какво означава това?

Интересно е, че златният двуглав орел, намиращ се на червения материал, обикновено символизира историческата приемственост директно в цветовете на героите от края на 15-ти и 17-и век. Фигурата на тази птица, която има ръцете на Руската федерация, датира от образите, които се намират върху паметниците от епохата на Петър Велики.

По отношение на три корони над главите на орела, това са трите исторически корони на самия Петър Велики. Това означава, че те символизират суверенитета на нашата отечество - Руската федерация - и суверенитета на нейните части, а оттук и на субектите на Федерацията.

Каква е ролята на скиптъра и силата? Значението им е огромно! Скиптърът и силата, които са в ключетата на орела, са символ на държавната власт, както и на една родина.емблема на снимки на руската федерация

Значение на интерпретацията

Трябва да се отбележи, че образът на ездач, който прониза огнедишащ дракон, гърдите войнствен домашни птици е една от най-древните символи на непрестанна борба между светлината и тъмнината, доброто и злото, да защитава родината. Това е забележително за герба на Руската федерация.

Има специален нормативен акт, който регулира изображението на емблемата като основен символ на нашата родина. Но как започна всичко? Защо е емблемата на Руската федерация така, както е?

Стари руски печати

Трябва да се отбележи, че самата концепция за така наречения рицарски наследствен герб, която е широко приета в Западна Европа, не съществува в Русия. По-специално, по време на борбата и жестоките битки, най-често използваните банери били бродирани или боядисани образи на Дева Мария, Христос, някои светци или просто православен кръст. Изображенията, открити на древни руски щитове, също не се считат за наследствени. Ето защо историята на емблемата на Руската федерация е преди всичко историята на така наречената велика принцова преса, известна от много време.

Символизъм от древността

Аз трябва да кажа, че в техните собствени пломби древните руски принцове обикновено изобразявани, на първо място, светци покровители (по-специално на пресата, собственост на Симеон горд, изобразява Свети Симеон, но отпечатъка от най-известните княз Дмитрий Донской "правила", както можете да се досетите, Светият Димитър). Освен това, като правило, имаше надпис върху символиката, който посочва кой пряко притежава този печат. Съставът също беше интересен. Например, "печат принадлежи на принц на такива и такива." Това беше смятано за почетен банер.

държавна емблема на Руската федерация

По-модерни опции

Около тъй като Мстислав известен в по-широки кръгове като Udatny, както и внуци и други потомци на Всеволод, по прякор "Big Jack" на пломбите започнаха да се появяват така наречените "конник", който е символичен образ на княза, управляващата в настоящия момент. Интересно е, че оръжието на ездача може би е било различно. По-специално, най-често изобразяват лък, копие и меч. Но на монетите на времето на Иван Втората Red е първият, който се появи на крак войн, който удари меч змия (с други интерпретации - дракона). Това е почти ръката на Руската федерация.

Нови елементи

Интересно е фактът, че Rider образ, който е известен със своя герб на Руската федерация, като цяло е присъща на множество тюлени, които принадлежат не само на първенците на Владимир и Москва, но и на други владетели. Например, по време на царуването на Иван Третия ездач изображението, което поразява змия или дракон, не е имало символика в Гранд Принцът на Москва (имаше един мъж с меч) и брат му в закона, който се наричаше Великият херцог Тверской Михаил Борисович. И модерната държавна емблема на Руската федерация се различава малко от тази символика. И това е прекрасно!

Интересно е, че толкова дълго, колкото на Принца на Москва става едноличен правилото Рус, на кон, който се прониза дракон, това е символично изображение на действителния победата на доброто над злото, се превръща в един от най-важните символи на всички руски държавен наравно с еднакво добре познат и популярен двуглав орел. Това стана предопределящият момент при формирането на съвременното възприятие на вътрешния символизъм.модерен герб на Руската федерация

Руската държава и герб

Така че символите на нашата Отечественост не могат да бъдат измислени без наличието на образа на двуглав орел в него. За първи път необичайна птица като символ на състоянието на всички руски държавен се озова върху обратната страна на официалния печат на Иван III Vasilyevich до четиристотин деветдесет и седем хиляда години, въпреки че тези образи са настъпили по-рано Старото руско изкуство, както и на монетите Tver. Въпреки това, за пръв път си спомни по този начин.

Боецът и птицата му

Трябва да се отбележи, че поставянето на ездача директно върху гърдите на орела може да се дължи на факта, че обикновено имаше две държавни печата, които бяха различни по размер, а именно Големи и Малки. Това са първите елементи, с които гербът на Русия е славен. Във втория случай, той е двустранен, обикновено прикрепен към важен документ, от всяка страна са поставени отделно орел и ездач. Но големият печат беше едностранчив. Той бе задължително приложен към листовете, така че по-късно стана необходимо да се съчетаят два символа на държавата в едно. Както показа практиката, това беше чудесно решение.

За пръв път тази комбинация се намира директно върху големия печат на Иван Грозни хиляда петстотин и шейсет и две. Това вече е един вид герб на Русия. В същото време, вместо ездач, по правило започва да се появява еднорог. И въпреки че самият цар не смяташе гореспоменатия звяр за такъв необходим символ на държавата, това животно беше намерено на някои печати на най-известния Борис Годунов, Михаил Федорович, Falsdmitry, както и Алексей Михайлович.

Прави впечатление, че на Големия печат на Иван Грозни в седемдесет и седмата година от шестнадесети век, вместо на двете корони, един започват да се появяват, което се характеризира с кръст над орел. Беше много необичайно. Две корони се завръщат по време на управлението на легендарния Федор Иванович, но сега над орловото е поставен православен кръст (вероятно като независим символ на независимата и силна руска православна църква).

Корона на творението

защо гербът на Русия е двуглав орел

Трябва да се отбележи, че в дребния шрифт в Falsdmitry хиляди шестстотин и четвърта година на орела е изобразен за първи път в рамките на три корони, ездачът на гърдите на домашни птици е превърната, обикновено от дясната страна, в съответствие с добре установени Западна Европа хералдическа традиция. Трябва да се отбележи, че след периода на Фалсдмитри, имиджа на рицаря се е върнал в първоначалното си състояние. Сега над главите на орела за дълъг период от време бяха поставени две корони. Интересното е, че към датата на официалното учредяване на трите корони на ръцете може да се счита хиляди шестстотин двадесет и петата година. Докато така наречените малки държавния печат при Михаил Фьодорович между главите на птиците, вместо на кръста дойде трета корона (тези символи и различен от печат Фалшиви Дмитрий, който е бил, доста вероятно, направени в Полша). Това беше логично. С настоящия руски цар всички символи са били първоначално руски. На така наречената Великия печат на известния владетел на Алексей Михайлович, и сина му Михаил Фьодорович шестнайсет четиредесет и петата година ", украсена с" едни и същи герои. И тук е - гербът на Русия, чието значение в историята е трудно да се надцени. Красива, необичайна и горда ...

Герб на Руската империя

Но не винаги символите на нашата Отечество бяха толкова еднакви. По този начин, по-специално, Големият емблем обикновено изобразява черен двуглав орел в златен щит, коронован с две имперски корони. Интересно е, че над тези корони имаше една и съща украса, но в голяма форма. Това беше корона, белязана от двата края на тътнещата лента на Ордена на Св. Андрей. Такъв държавен орел в силните си нокти има златен скиптър, както и сила. Що се отнася до гърдите на птицата, тук се изобразява московният герб, т.е. в червения щит със златисти ръбове се намира Светият Велики мъченик и Победоносецът Джордж. Трябва да се отбележи, че е изобразена в сребърни оръжия и лазурна мантия, на сребърен кон, покрита с червена плат, подрязана със златна риза. Един смел ездач удря златен дракон със зелени копия крила с осем остри кръст в горната си част.

Обикновено щитът е коронован шлема на Александър Невски, а именно най-известният светец. Около тази символика беше веригата на Ордена на най-светия апостол Андрей, първият, наречен. Заслужава да се отбележи, че отстрани имаше образи на светци.

историята на емблемата на Руската федерация

Трябва да се каже, че основният щит отдолу е заобиколен от осем подобни символа на началствата и "царствата". Освен това тук присъства "Негово императорско величество". Интересно е, че шест шест други символа на княжествата и районите също са поставени над сянката на главния щит.

Между другото, малкият герб обикновено е черен двуглав орел, директно върху крилата, по правило осем щита на княжества, както и "царства" са изобразени. Интересно е, че описанието на емблемата на Русия е много подобно на описанието на тези древни символи, познати в Русия отдавна. Всичко, както е известно, се формира исторически, от незапомнени времена. Ето защо не е изненадващо, че такъв символ е създаден от векове.

Но какво ще кажете сега?

описание на емблемата на Русия

Днес навсякъде във всички училища се изследва гербът на Русия, значението му в историята и културата. И това е правилно. Децата трябва от младите години да разберат откъде идва всичко и какво означава това. Така че, модерната емблема на Руската федерация е уникален символ, който позволява на всеки чужденец да разбере колко силна е нашата сила, колко непоклатима е народа. Малцина разбират интерпретацията на понятията, трябва да помните смисъла. Днес можете да видите навсякъде ръцете на Руската федерация, снимките от него са публикувани в интернет и постоянно "светкави" по телевизията. Следователно не само е лесно да се учи, но и е необходимо. Знайте историята си, почувствайте вашето единство, преживейте здрав патриотизъм и разберете значението на символите е много важно.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден