muzruno.com

Как да проверите колата за забрана на регистрационните действия: практически съвети

При закупуването на нова кола всеки може да се изправи пред такава неприятност като наложените ограничения или дори да забрани регистрационните действия.

Ако продавачът предложи да извърши сделка, която не е под пълно пълномощно, т.е. той е пълен собственик на превозното средство, тогава най-вероятно той ще се погрижи за самата забрана. Състоянията обаче са различни.
как да проверите колата за забрана на регистрационните действия

При закупуването на употребявана кола, можете да си направите много проблеми, включително наложените забрани, които няма да позволят на автомобила да бъде регистриран и да се регистрира като собственик. Такива ситуации днес не са необичайни. Знайте как да проверите колата, за да забраните регистрационните действия, трябва всеки купувач, който купува втора употреба.

Кой има право да налага такива санкции

Следните органи имат право да забранят извършването на действия по регистрация по отношение на ТС:

  • FSSP;
  • обичаи;
  • съда;
  • разследващи органи;
  • движението по пътищата;
  • органи за социална закрила.

Проверка на автомобила за забрана на FTSP

Най-често срещаните забрани се налагат от съдия-изпълнителите. При наличието на възбудено производство, независимо от естеството и предмета на събирането, съдия-изпълнителят има право да наложи такова ограничение на движимото имущество на длъжника, за да го принуди да изпълни задълженията си.
проверете колата за забрана на действията за регистрация

За да проверите кола на забраната за действия за регистрация от страна на Федералната агенция, трябва да се обърнете към съответния отдел обслужване с приложението, което ще се разглежда в общия ред на разглеждане на жалби (в рамките на тридесет дни). Отговорът може да бъде получен на ръка в писмен вид. Посоката на заявлението за предоставяне на информация е разрешена и в електронен вид чрез официалния сайт на службата за съдии.

Има един нюанс, как да проверите колата да забрани регистрационната дейност. Продавачът на колата би могъл преди да е живял в друг район на страната, където, съвсем вероятно, по отношение на него, също са на производство. Проверете тяхната наличност чрез официалния интернет ресурс FSSP. Информацията за тази услуга се предоставя безплатно. Достатъчно е да знаете пълното име на продавача и неговата дата на раждане. Банката данни за изпълнителното производство съдържа информация за всички изпълнителни производства, които са по време на одита на изпълнението във всички подразделения на страната. За съжаление сайтът ще даде информация само за наличието на дългове от продавача на колата. Тази информация няма да покаже съществуващите ограничения в изпълнителното производство.

Ето защо, за да проверите колата за забрана на регистрационните действия, е по-целесъобразно да получите информация по други начини.

Информационни източници на Държавната инспекция по безопасност на движението по пътищата

Базите на ГИБДД предоставят цялата налична информация за превозното средство. Проверката на превозното средство в Държавната инспекция по пътищата включва получаване на информация за търсенето и отвличането на колата, ограниченията, наложени от държавните органи, както и за участието на автомобили в произшествие. За разлика от сайта на FSSP, параметърът за търсене не е лични данни на продавача, а VIN кодът на TS или неговия държавен знак.
ghibdd проверява забрана на действията за регистрация на колатаВ Държавния инспекторат по безопасност на движението по пътищата забрана на действията за регистрация на автомобила може да бъде по два начина: при писмено искане или на официалния уебсайт.

Други начини за получаване на информация

За да се получи информация, която е подобна на съдържанието на информацията в базите данни на GIBDD, тя е възможно и чрез портала "Държавни услуги". Ако вече сте активен потребител на този ресурс, тогава "пробиването" на колата чрез търсене няма да бъде трудно. В противен случай ще трябва да се регистрирате предварително в портала.

Какво да направите, ако колата е ограничена

Процедурата за откриване на наложената за забрана забрана зависи от това кой е издал заповедта.
Държавна инспекция на превозното средство за проверка на превозното средство

след проверката на автомобила за забрана на действията по регистрация и резултатът е положителен, е необходимо да се свържете със съответния държавен орган, издал ограничението, и да разберете причината за прилагането на такава мярка.

В крайна сметка причините се свеждат до материалния компонент, а не винаги могат да бъдат премахнати забрани. Често малките дългове за данъци или глоби се плащат от самия купувач, като се доказва, че е в отчаяно положение след извършването на сделката и че парите се прехвърлят на продавача.

Въпреки това, ако задълженията на продавача, свързани с изплащането на големи дългове, като например заеми или плащания за издръжка, полицейският служител е малко вероятно да се срещнат и да се вземе решение за вдигане на забраната за регистрация на действия срещу колата, тъй като имотът може да бъде обект на претърсване и изземване, последвано от прилагане.

Ако сдържането е свързано с интересите на непълнолетни деца, тогава вероятността да се премахне забраната не е висока.

Ограничението на наложеното от съда TS може да бъде премахнато само от този орган и от никой друг.

За да избегнете евентуални проблеми, е важно да знаете как да проверите колата за забрана на действията за регистрация. Предвид всички възможни последици, не бързайте да прехвърляте пари на продавача за превозното средство до всички обстоятелства, които биха му попречили да се регистрира.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден