muzruno.com

Пазарът на монополистична конкуренция

В тази статия ще разгледаме структурата на пазара, когато има голям брой продавачи, продаващи сравнително близки продукти, но не и перфектни заместители един на друг, с други думи, на пазара на монополна конкуренция. На този пазар всеки производител е от една страна монополист, тъй като предлага свой собствен вариант на продукта, но има конкуренти, които продават подобни продукти, но с някои отлични характеристики.

Основите на модела и терминът "монополистичен пазар на конкуренция" бяха разработени от Едуард Чембърлейн през 1933 г.

характеристики:

  1. Значителен брой продавачи на пазара.
  2. Диференциране на продуктите.
  3. Твърда неценова конкуренция.
  4. Сравнително ниски бариери.

Нека разгледаме тези функции по-подробно.

Голям брой производители

Както и перфектно конкуренция, монополна конкуренция характеризиращ се с достатъчно голям брой отделни продавачи. Всяка фирма има само малка пазарен дял индустрия. Вследствие на това подобна фирма се характеризира с малък размер. От една страна, тази особеност изключва възможността за координиране на действия и тайни споразумения за увеличаване на цената на стоките или ограничаване на освобождаването. От друга страна, малките фирми няма да могат да повлияят на ценовото равнище.

Диференциране на продуктите

Тази характеристика е за това структура на пазара тъй като предполага наличието на продавачи, които предлагат много сходни, но не сходни продукти с хомогенни характеристики. Тези стоки не са перфектни заместители един за друг.Основания за диференциация:

  • Физически характеристики на продуктите.
  • Местоположение.
  • Въображаеми разлики, свързани с марката, опаковката, рекламата, имиджът на компанията.

Също така, диференциацията може да бъде вертикална и хоризонтална. Вертикалната диференциация предполага разделянето на стоките по качество на "добри" и "лоши", например, изборът между телевизията "Темп" и "Samsung". Хоризонталната диференциация включва разделянето на стоки на приблизително същите цени за тези, които отговарят на предпочитанията на потребителя и не съответстват. Например, марки автомобили BMW и Audi.

Каталог на диференциация позволява на фирмите да ограничено влияние върху пазарната цена, защото много купувачи вероятно ще остават ангажирани с определена марка с леко увеличение на разходите за производство. Но пазарът на монополна конкуренция предполага само много ограничено влияние на отделна фирма. Индикаторът на напречната еластичност при поискване е доста висок.

Бариери за навлизане на пазара

Влизането в индустрията за фирмите не е трудно. Това се дължи на малки първоначални инвестиции, малки мащабен ефект, малкият размер на оперативните фирми. Въпреки това, навлизането на пазара на монополна конкуренция е все по-трудно, отколкото в условията перфектна конкуренция, тъй като новата фирма ще трябва да намери начин да привлече купувачи на оперативни фирми. И това ще изисква допълнителни разходи от продавача.

Не ценова конкуренция

Пазарът на монополистична конкуренция позволява на фирмите да използват две основни стратегии за неценовото влияние върху продажбите:

  • Укрепване на диференциацията.
  • Промяна на стратегията за реклама и насърчаване на продажбите.

По този начин монополната конкуренция е най-реалистичният модел за много отрасли, включително търговията на дребно, автомобилния пазар, домакински уреди, козметични и фризьорски услуги и т.н. Що се отнася до реалните ползи заслужава да се отбележи, че пазарът на едро за тези стоки, като например сапун, паста за зъби, е олигополна, защото не се характеризира с многобройни, влизането е безплатно и малкия размер и пазара на дребно също е пример за монополистична конкуренция.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден