muzruno.com

Депозитна сметка

Известно е, че финансовото благополучие на човек не може да бъде постигнато без определени знания. Правилната информация за всички услуги на банката ще ви помогне да инвестирате правилно парите и да извлечете максималния процент от печалбата от нея. От тази статия ще научите повече за понятието депозитна сметка и за целите, за които тя е предназначена.

Така че, нека се опитаме да дадем точно определение на този финансов термин. Депозитната сметка ви позволява да съхранявате средствата си по организиран начин. В същото време тя се отваря за определен период от време и има за цел главно да извлича допълнителни печалби. Депозитната сметка предполага начисляване на определен лихвен процент. Тук се крие ползата за клиента. Лихвата за такава вноска е винаги по-висока от тази за текущите сметки. Те зависят от периода, в който ще уведомите банката предварително, че ще прекратите договора си преди определеното в него време.

Депозитната сметка може да бъде открита както от физически лица, така и от юридически лица. Той се побира безплатно парични активи от настоящата вноска. Интересът също се натрупва. След изтичането на определен период, определен в банкови документи, парите се връщат обратно.

Важно е да се отбележи също, че лихвите, натрупани по сметката, също зависят от текущия им курс. Депозитната сметка може да бъде открита както в определени видове чуждестранна валута, така и в рубли. Какво е по-изгодно? В момента, експертите казват, че е по-добре да откриете сметка в рубли, защото ситуацията с чуждестранни валути е трудно да се нарече стабилна.

Преди да се възползвате от тази изгодна банкова услуга, трябва внимателно да разгледате условията, които се предлагат на вложителите. В наше време подобна сметка може да бъде открита в почти всяка банка в Русия. Човек има избор. Обикновено основният фактор, който влияе върху решението за откриване на депозитна сметка в дадена банка, е лихвен процент.Обмислете ползите от тази финансова услуга. Тези сметки са най-популярната форма на инвестиране. Защо? Това е много лесен начин за увеличаване на средствата, който е на разположение на всички, за неговата употреба, не ви трябват определени знания.

Както знаете, светът все още не се е възстановил след вълната на финансовата криза и икономическата ситуация е изключително нестабилна. В момента лихвени проценти по депозити и сметките са достатъчно ниски. Това обаче не означава, че такива банкови услуги са загубили своята релевантност. Депозитната сметка е вашият шанс, ако не увеличите парите, поне ги предпазите от инфлация. Ето защо такава услуга е популярна сред най-широките слоеве на обществото.

Има два вида депозитни сметки - при поискване и спешни. Първият вариант е краткосрочен. Заслужава да се отбележи, че сметките за търсене имат достатъчно ниски лихвени проценти. Следващият тип услуга е по-полезен в това отношение. Спешните сметки винаги имат високи лихвени проценти. Те са предназначени да съхраняват пари за дълъг период от време. Какво обяснява разликата между лихвените проценти? Това е много просто. Спешните сметки позволяват на банката да използва средствата на вложителя за доста дълго време. Това от своя страна води до допълнителна печалба. Сметката за депозитни сметки е краткосрочна и следователно е по-малко печеливша за банковите институции.

Сега знаете, какво представлява депозит сметка. Не забравяйте обаче, че преди да решите да използвате тази услуга, трябва да изясните всички условия, които дадена банка предлага на своите вложители.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден