muzruno.com

Свързване на трифазно напрежение 380 волта

Изчисляването на мощността на електрическата мрежа е основата за нейната нормална работа. За битови нужди най-често се използва напрежение от 220 волта. Но тази стойност не винаги е достатъчна за нормалното функциониране на всички електрически уреди, които консумират електроенергия. Често срещани случаи, когато е необходимо да се замени стандартното напрежение с по-високо напрежение - 380 волта.

Разликата между структурата на мрежите

Подходът на стандартната електрическа мрежа, предназначена за битови нужди, се състои в полагане на две ядра - с товар и нула. В същото време напрежението между тях е 220 волта. Това е достатъчно, за да се осигури нормална работа на стандартните битови уреди и осветителни елементи. Но когато товарът се увеличи, захранващият кабел се нагрява, което неизбежно води до късо съединение или огън.

380 волта

За да се избегнат подобни ситуации, е необходимо в стаята да не се поставят нито една, а три вени. В по-голямата част от случаите тази възможност се предвижда в жилищни сгради. За частния сектор такава връзка може да се направи само ако има близък електропроводи с три отделни фази. Освен това е необходимо да се издаде разрешителна документация от управляващото дружество и да се осигури инсталирането в стайното окабеляване с 4 ядра.

В какви случаи трябва да има 380 волта

Необходимост от свързване Трифазно напрежение може да бъде причинено от няколко обстоятелства. Ако има конкретно (мощно) оборудване или да разпредели натоварването в мрежата.

свържете 380 волта

Съществува определена класификация на електрическите мрежи, за които е възможно да се промени стойността на броя на фазите:

  • Частни къщи или апартаменти.
  • Производствени зали или търговски помещения с разклонена електрическа мрежа.

На практика, поне временно увеличаване на напрежението до необходимото ниво в апартамент или къща е много проблематично. Ако трябва да свържете 380 волта, имате нужда от добра причина. За производството, най-често в етапа на проектиране, се осигурява трифазно напрежение. Това се дължи на високата мощност на оборудването и на постоянното натоварване в мрежата.

Частни къщи и апартаменти

При проектирането на жилищни сгради се изчислява консумираната електроенергия. На базата на тези данни е инсталирана електрическата мрежа на съответната секция и устройства за безопасност. Ако по някаква причина има увеличение консумация на енергия, след това се препоръчва да свържете 380 волта.

380 волтаТова може да се дължи на следните фактори:

  • Монтаж на мощно битово оборудване - отоплителен котел, климатична система и др.
  • Извършване на временни ремонтни работи, през които потреблението на електроенергия ще се увеличи значително и товарът в мрежата ще се увеличи.

В зависимост от това се издава разрешение за временна или постоянна промяна на мрежовите параметри, при които напрежението от 380 волта се превръща в основен.

Процедурата за издаване на разрешение

Има определени правила за промяна на текущите параметри в електрическата мрежа. За регистрация на разрешение на първия етап, a проектна документация. Той посочва видовете оборудване и техните характеристики. Въз основа на тези данни управляващото дружество трябва да даде техническо състояние за напрежение 380 волта. Как да се свържем и кои линии на сила трябва да се използват за това, инженерът решава.

380 волта как да се свържете

След това се изготвя акт, в който се посочват следните елементи:

  • Необходим пакет документи за собственост по апартамент (къща).
  • Технически проект, който беше споменат по-горе.
  • Докладът, съставен въз основа на извършените от представителите на дружеството проверки на параметрите на оборудването и документацията към него.

Ако изискванията са легитимни - значително увеличение на потреблението на енергия в съответствие със стандартите в сертификатите за оборудване, тогава има връзка и връзка от 380 волта.

За частните къщи процедурата е малко по-различна. Ако на разстояние не по-малко от 500 м от структурата има трифазна линия, тогава всички работи за нейното свързване (след одобрение на разрешителните) се изпълняват от управляващото дружество. В противен случай увеличаването на напрежението в къщата е невъзможно.

Търговска и промишлена употреба

За сгради и съоръжения с постоянно високи натоварвания, напрежението от 380 волта е зададено по подразбиране. Това важи пряко за всички промишлени и търговски обекти. За нормално захранване в схемите са предвидени механизми за управление и разпределение на напрежението, в зависимост от натоварването в определена секция. Подготовката на такава проектна документация се извършва от специализирани фирми, които задължително са сертифицирани.

Струва ли си да прекарате 3-фазна линия в частна къща или апартамент предварително? Това е възможно само при спазване на правилата за проектиране, при които трябва да се посочат видовете електрическо оборудване и техните характеристики.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден