muzruno.com

Кои организми се състоят от една клетка? Примери, класификация

Всички животни и растения, които срещаме в ежедневието, са многоклетъчни организми. Има обаче микрокосмос, където за нашите очи живеят невидими същества. Понякога те се състоят от една клетка. Затова те могат да се видят само под микроскоп. Какви характеристики могат да се разграничат в едноклетъчните организми?

се състои от една клетка

Структурата на клетката: диаграма на типична прокариотна и еукариотна клетка

Живите организми в природата могат да бъдат едноклетъчни или многоклетъчни, еукариотни или прокариотни. Всяка отделна група има своите особености в структурата, физиологията, биохимията. Какви са признаците на прокариотна клетка? На първо място, това е простотата на организацията. В такъв случай тип клетки няма ядро ​​и генетична информация се съдържа в ДНК. И в тази форма "плава" в цитоплазмата. Друг характерен признак е, че такива клетки нямат никакви органели. Техните функции заместват издатините на цитоплазмената мембрана, които се наричат ​​мезозоми. В повечето случаи те са отговорни за дишането или фотосинтезата.

В прокариотични апарати за повърхностни клетки е доста сложно, защото е представено от няколко слоя. Първата от тях - цитоплазмената мембрана - играе решаваща роля в транспортирането на веществата между клетката и околната среда. CPM е представен от двулипов слой, в който са закрепени различни протеини. Освен това, прокариотната клетка е покрита с мембрана, която има защитна и адаптивна природа. Вторият слой предотвратява проникването на токсични вещества. Той предпазва от въздействието на вредни фактори, въпреки че тази обвивка има своите граници.

Последният слой на повърхностното устройство може да не присъства винаги. Това е глупаво покритие. Първо, тя помага на клетката в процеса на движение, намалявайки триенето. На второ място, покритието на лигавицата съдържа продуктите на метаболизма и секрецията на тези клетки. Тези вещества могат да бъдат използвани за защитни цели или, обратно, да атакуват жертвата си. Всички прокариотни организми се състоят от една клетка. Те включват, преди всичко, бактерии.

се състои от една клетка

Характеристики на еукариотите

Еукариотните клетки се различават по тяхната сложност на организация. Те имат голям брой структури и структури и многобройни биохимични процеси изискват присъствието на различни специфични ензими и образувания. Каква е живата клетка на еукариотите? В своята структура се разграничават следните елементи:

  • Ядрото.
  • Органелес и цитоплазма.
  • Мембрана и цитоскелет.

Ядрото е централната структура на всяка еукариотна клетка, в която се съхранява наследствена информация. Той съдържа хромозоми и нуклеоли. Те носят отговорност за предаването и прилагането на генетична информация. Сред органелите клетките са изолирани:

  1. Двумембранни структури (митохондрии и пластиди).
  2. Едномембранни структури (лизозоми, Golgi апарат, ендоплазматичен ретикулум, вакуоли, пероксизоми и т.н.).
  3. Немембранни структури (рибозоми, цитоскелет).

Мембраната на еукариотите е сходна по структура с прокариотите. Тя се отличава с по-сложна организация. Еукариотната клетка се състои от части, които се наричат ​​отделения. Тази система на организация значително опростява хода на всички биохимични процеси, тъй като клетката е разделена на различни отделения.клетката се състои от части

Протисти - едноклетъчни еукариотни организми

Сред цялото разнообразие от еукариотни организми, към които принадлежим, има и по-малко видимо за човешкото око същества. Те се наричат ​​протисти. Те представляват отделно царство в систематиката. Всички протисти са съставени от една клетка, така че размерът да не надвишава 250 μm. Те са разделени на няколко групи, сред които са саркодични, фалшиви и инфузори.

Тип Sarkode

Те включват амеба, която се състои от една клетка. Тези същества живеят в почвата, прясна или солена вода. Тялото им няма трайна форма, която им позволява да формират т. Нар. Крака, с които тези протисти поглъщат храната си.

клетъчна структура

Тип Флагелат

Флагелитите са получили името си поради наличието на фланела в края на тялото. Тя позволява на тези клетки да се движат бързо. Това прави бисерите отлични ловци. Сред тях са изолирани голям брой паразити от висши многоклетъчни организми. Тялото на тези същества е с постоянна форма поради потенета клетъчна мембрана.от това, което се състои от човешка клетка

Вид инфузия

Infusoria се състои от една клетка. Въпреки това те се считат за еволюционно най-развитите сред най-простите. Имаше дори една теория за формирането на многоклетъчни животни, според които те произхождат от инфузорци. Тези същества имат гъста клетъчна стена. Те имат две ядра в цитоплазмата: генератор, който контролира възпроизводството и вегетативно, което е отговорно за жизнените процеси. Цялото тяло на цилиите е покрито с ресни. Метаболичните продукти се отстраняват чрез специална дупка - прах.от това, от което се състои една жива клетка

Човешки клетки: различни форми и структурни особености

Тялото ни е многоклетъчна формация, в която клетките са свързани помежду си. Те предават информация чрез синтезирани сигнализиращи вещества. Формират тъкани, органи и системи, които се различават една от друга функционално и морфологично.

От какво се състои човешката клетка? Ако ние считаме, клетките на всички тъкани на тялото, те имат всички характеристики на еукариотите: ядрото, органели, цитоскелет, сложността на обмяната на веществата. Между тях, обаче, могат да се намерят изключения, които дават уникалност на тази или тази тъкан.

Например, червените кръвни клетки нямат ядро. Това им позволява да свързват повече кислород или въглероден диоксид. Яйцето може да достигне диаметър 0.12-0.15 см, което е много голяма стойност дори за еукариотна клетка. Човешките неврони също имат свои собствени характеристики. Те формират многобройни израстъци, сред които има къси дендрити и дълги аксони.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден