muzruno.com

Еукариотна клетка и нейната структурна и функционална организация

Формирането на еукариотна клетка се превръща в второто най-важно (след появата на самия живот) еволюционно събитие. Основната и фундаментална разлика между еукариотите и прокариотните организми е наличието на по-добра система на генома. Благодарение на появата и развитието клетъчно ядро, степента на адаптивност на едноклетъчните организми към редовно променящите се условия на съществуване и способността за бързо адаптиране, без да се въвеждат значителни наследени промени в генната система, рязко се увеличиха.

Еукариотна клетка

еукариотната клетка, цитоплазма който е с площ от активни метаболитни процеси, добре отделен от зоната за съхранение, за четене и репликацията на генетична информация, е в състояние да подпомогне биологичната еволюция. Това е от решаващо значение забележителност и еволюционен събитие, според учените, не се наблюдава по-късно от преди 2,6 милиарда години, в пресечната точка на две геоложки забележителности -. АРХАЙ и протерозойските.

Структура на клеткитеУвеличаването на адаптивността и стабилността на биологичните структури е необходимо условие за пълноценна биологична еволюция. Това е благодарение на високия си адаптивен капацитет, който еукариотната клетка е развила многоклетъчни организми със сложна структурна организация. В края на краищата, в многоклетъчни биологични системи клетките със същия геном, адаптирани към променящите се условия, образуват напълно различни тъкани, както по отношение на техните морфологични свойства, така и на функционалността. Това е великата еволюционна победа на еукариотите, която доведе до появата на такова грандиозно разнообразие от форми на живот на планетата и появата на еволюционната арена на самия човек.

Органоиди на еукариотната клетка

Структура на клетките еукариотният тип има няколко характерни черти, които не са характерни за прокариотите. Еукариотната клетка съдържа голямо количество генетичен материал (90%), който е концентриран в хромозомни структури, което гарантира тяхната диференциация и специализация. Всяка еукариотна клетка се характеризира с наличието на изолирано ядро. Това е основната отличителна черта на клетките от този тип. Друга важна разлика от прокариотите са органоидите на еукариотната клетка - постоянни и разнообразни вътреклетъчни структури.

Еукариотната клетка, в сравнение с прокариотната клетка, има по-сложна многоетажна система за възприемане на различни вещества. В природата няма типичен универсален тип еукариотна клетка. Всички те се характеризират с невероятно разнообразие, което се дължи именно на необходимостта от еволюционна адаптация. Много важна характеристика на еукариоти е присъщата им отделения - локализация на всички биохимични процеси в отделните клетъчни отделения, разделени от вътреклетъчното мембрана. Еукариоти имат редица сложни структурни компоненти. Като мембранната система, цитоплазмената матрица, която е основната вътреклетъчна субстанция, клетъчните органели са основните функционални компоненти на еукариотите.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден