muzruno.com

Голяма миграция на народите

Голямата миграция на народите се смята за уникален феномен в историята на преходния период. Тази епоха (вече не е била Античност, но не и Средновековието) е ограничена до време и териториална рамка. В периода от 2 до 7 века в Африка, Азия, Европа взаимодействието между цивилизацията и варварството започва да се развива интензивно. В резултат на това, нов вида култура.

Голямата миграция на народите определи по-нататъшната посока на развитието на Европа, дадоха мощен импулс за формирането на нови националности, държави, езици. Духовната и социално-психологическа атмосфера, морал и морал започнаха да се появяват.

Голямата миграция на народите започва в момент, когато южната и западната част на Европа са били заети от древна цивилизация. Тя съществува в рамките на римската държава. Територията на Централна и Източна Европа е била населена от племената на Балтите, Финно-Угрите, германците, славяните и други националности, които не са имали държавна система.

Голямата миграция на народите започна. След тях до Европа от Азия започнаха да се движат множество номадски племена и асоциации. Това доведе до движение сред местното население.

Много племена напуснаха местата си за обитаване и тръгнаха на път. Това стана причина за формирането на народите на древна и нова Европа. Барбарските племена нахлули, главно в Римската империя, в който по това време са наблюдавани вътрешни противоречия.

Изследователите споделят Великото преселване на три етапа.

Първият е германският период. Той продължава от 2-ри до 4-ти век. Тази епоха се прегръща от времето на Маркоманските битки до битката при Одрин.Вторият период, периодът на Хунник, продължил от 4-ти до 5-ти век - времето между одринската битка и битката при каталоните.

Третият етап (от шестия до седмия век) се нарича славянски. Този период е свързан с движението на славянските племена в Централна, Югоизточна и Източна Европа.

Всеки период има свои особености. Етапите се отличават с етническия си състав, позицията на племената, посоката и резултата, довели до Голямата миграция на народите.

Славяните бяха огромна националност. Племените не са изолирани, те се развиват интензивно, създават междуетнически контакти. За това време се характеризираше като мирен квартал и конфронтация. състави Славянски племена С течение на времето се променя националностите, смесени помежду си, с други народи. Заедно с възприемането на новата култура, запазени стари традиции. Голямото преселване допринесе за разделянето на племената. Заедно с това се формират нови националности с нови имена.

Славяните започнаха да се движат на юг. Тяхната миграция към 7-ми век е завършена. След като се настани Балканския полуостров, те започнаха да се обединяват с келтите, илирийците, траките. Между тях тюркскоговорящите българи "се разпаднаха". Славяните установяват контакти с гърците и епиросите, като по този начин поставят началото на развитието на южнославянските етноси.

Необходимо е да се отбележат два взаимосвързани компонента в пространството за етническо преместване. Първият, несъмнено, са народите и племето, които са били истински участници в движенията. Вторият компонент е идеята на тези националности, въплътени както в древността, така и в ранно средновековна писането и в съвременната национална историография.

Причините за голямата миграция на народите се състоят от различни фактори. Основният импулс за началото на движението на племената е качествената промяна в икономическия живот. В германските и славянски племена се наблюдава увеличаване на социалното благосъстояние и доста голям брой хора, които нямат производителен труд. Елитът се стремеше към богатство. Походи в Римската империя стават средство за извличане на богатство. Заедно с това беше подготвена почвата за последващото преселване.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден