muzruno.com

Борбата за съществуването на Дарвин

Според теорията на Дарвин борбата за съществуване е различна връзка на организмите с околните фактори и помежду им. С други думи, това не е само пряка битка между хищник и жертва, придружена от кръвопролития и смърт.

Дарвин идентифицира три форми на борба за съществуване.

Интраспецифичната опозиция има най-остър ток. Това се дължи главно на факта, че всички хора се нуждаят от едни и същи и същевременно съществени ограничени ресурси. Те включват по-специално храна, подслон, жизнено пространство, територия за размножаване. Всеки вид има комплекс от адаптации, които помагат да се намали вероятността от сблъсък на индивиди (сложна система от йерархични отношения в едно стадо или стадо, ясна маркировка на границите на собствените им територии и т.н.). Заедно с това такива адаптации, които са полезни за вида като цяло, често нанасят вреда на конкретни индивиди, причинявайки тяхната смърт. Така например, зайче-заек с недостиг на фураж изгонва състезателя от добър обект, се бори за женската. Интраспецифична борба за съществуването е от голямо значение в процеса на еволюцията. В резултат на сблъсъците по-слабите представители загиват. Това допринася за просперитета на вида като цяло и води до неговото подобряване.

Борбата за съществуване също е междинна. Тя се характеризира с рязък ток, когато видовете принадлежат към един и същи род и следователно се нуждаят от подобни условия. Един пример може да бъде сив плъх, който е много по-агресивен и по-голям от черен. В резултат на сблъсъците първият напълно замества втория от населените места. В същото време, черен плъх, например, има и други способности. Тя е по-добра от сивата, преминава през въжета към корабите от брега и отзад.Така че Магелан и Колумб донесоха черни плъхове в Америка, а Васко да Гама ги заведе в Африка. Установяването на този вид по протежение на тихоокеанските острови бе улеснено от моряците от Далечния изток. По този начин борбата за съществуване доведе до сивия плъх, обитаващ териториите на континентите, а черният - до горските, островните и малките пристанищни зони.

Този тип сблъсък включва едностранно използване на единия изглед на другия. Такива отношения са изградени върху типа "хищник-плячка" "тревопасно растение-животно", "Домакин-паразит". Тези отношения оказват значително влияние върху борбата между отделните видове. Така например, хищникът лисица увеличава конкуренцията вътре вид зайци (Жертвите). В битката, само тези, които могат да бягат бързо, печелят добре пътеката. В този случай, сред лисиците, добри ловци оцеляват.

Борбата за съществуване може да бъде благоприятстване на някои видове за другите, без да причинява никаква вреда на себе си. Например, бозайници и птици носят семена и плодове. Има и взаимна адаптация на отделни видове един към друг (например опрашители и цветя). В резултат на това борбата допринася за развитието на двата вида, което води до появата на взаимни адаптации.

За да се засили борбата в рамките на вида, има значително въздействие и противопоставяне на неблагоприятните обкръжаващи условия на неорганична природа. Това се проявява главно във факта, че индивидите в един вид се конкурират за топлина, светлина, храна и т.н. Така например в тундрите дърветата имат форма на джудже, но те не се конкурират с други растения. Победителите са най-жизнеспособните хора, тези с най-ефективен метаболизъм, други физиологични процеси. В случай, че има прехвърляне на биологични характеристики чрез наследяване, това води до подобряване на адаптивността.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден