muzruno.com

Индуктивна реактивност в верига на променлив ток

Съпротива в електрически вериги има два типа - активни и реактивни. Активни представени резистори, нажежени, нагреватели и др. С други думи, всички елементи, в които токът е пряко извършва полезна работа, или в специален случай, за да се получи желания отопление проводника. От своя страна реактивният е общ термин. Това се разбира като капацитивна и индуктивна съпротива. В елементите на веригата с реактивно съпротивление се получават различни междинни енергийни трансформации по време на преминаването на електрическия ток. Кондензаторът (капацитет) натрупва заряд и след това го дава на веригата. Друг пример е индуктивната съпротива на намотка, в която част от електрическата енергия се превръща в магнитно поле.

Всъщност няма "чисти" активни или реактивни съпротивления. Винаги има противоположен компонент. Например, при изчисляване на кабели за далекопроводи за далечни разстояния, не само активно съпротивление, но и капацитивен. И като се има предвид индуктивната съпротива, трябва да се помни, че както проводниците, така и източника на енергия правят свои собствени корекции на изчисленията.

Определяйки общото съпротивление на сегмента на веригата, е необходимо да се комбинират активните и реактивните компоненти. Освен това е невъзможно да се получи директна сума по обичайното математическо действие, затова използваме геометричния (векторен) метод на добавяне. Извършете конструкцията на правоъгълен триъгълник, чиито крака са активни и индуктивни, а хипотенузата е завършена. Дължината на сегментите съответства на действителните стойности.

Нека разгледаме индуктивната съпротива в електрическата верига. Представете си просто верига, състояща се от източник на енергия (ЕМП, Е), резистор (активен компонент, R) и бобина (индуктивност, L). Тъй като индуктивен реактивно съпротивление се дължи на самостоятелно индуцира EMF (Е В) в навивките на бобината, очевидно е, че тя увеличава с индуктивност верига и увеличаване стойността на тока, протичащ през веригата.

Законът на Ом за такава верига изглежда така:

Е + Е с = I * R.

След като определим производното на тока като функция от времето (I pr), можем да изчислим самоиндукцията:E cu = -L * I pr.

Знакът ";" в уравнението показва, че действието на E s е насочено срещу промяна на текущата стойност. Правилото на Ленц казва, че при всяка промяна в тока има някакво самообучение. И тъй като такива промени във веригите променлив ток са естествени (и постоянно се появяват), тогава Ес представлява значителна съпротива или, което също е вярно, съпротива. В случай на захранващ източник постоянен ток тази зависимост не е изпълнена и когато се опитва да свърже намотка (индуктивност) в подобна верига, ще се получи класическа грешка.

За да преодолее Ес, източникът на енергия трябва да създаде такава потенциална разлика на терминалите на макарата, че е достатъчно поне да компенсира съпротивлението Е s. От това следва, че:

U cat = -E si.

С други думи, напрежението върху индуктивността е цифрово равно на електродвижещата сила на самоиндукцията.

Тъй като токът във веригата се увеличава с увеличаване на тока магнитно поле, на свой ред, генериране на вихрово поле, което предизвиква повишаване на променливотостта в индуктора, тогава можем да кажем, че има фазово отместване между напрежението и тока. Следователно една функция: тъй като самоиндукция EMF предотвратява всяка промяна в тока, когато се увеличава (първата четвърт период на синусоида в) брояч поле се генерира, но падането (втори мандат), а напротив - индуцирания ток е codirectional с основата. Това означава, че ако постулатът съществуването на идеален източник на енергия, без вътрешно съпротивление и индуктивност без активната компонента на вибрациите енергия "източник - бобина", може да се случи за неопределено време.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден