muzruno.com

Композитни материали, тяхното производство и приложение

Настоящият век, по аналогия с бронз или Желязна епоха,

може да бъде уверено наричан век на композитни материали. Появата на този термин се отнася до средата на миналия век, но самата концепция не е новост - използването на комбинации от различни материали, използвани в строителството на жилищните строители Древен Вавилон и Рим, майстори на древна Гърция и московски архитекти. В допълнение, проби от композитни материали в голямо разнообразие са създадени от самата природа: кости, дърво, животински трупове и др. Композитните материали се характеризират с качествени характеристики и привлекателен външен вид.

Композитни материалиТези материали в състава им имат няколко компонента: пластмасова основа, която се нарича матрица, и пълнители, които позволяват да се даде на оригиналната смес оригиналните свойства, първоначално нетипични за нея. Характеристика на композитните материали е наличието на граници между компонентите, които също се наричат ​​фази.

Произвеждането на тези елементите преследва целта за създаване на нови продукти, които имат най-високо качество, необходимо за развитието на съвременната наука и производство. За постигане на желания резултат се използва промяна в съотношението на броя на матриците и пълнителите, като активните реагенти се използват активно. От голямо значение при производството на композитни материали е подреждането на елементите в самия материал, тяхното разпореждане един спрямо друг и в очакваната посока на действие на товарите. Колкото по-голяма е якостта на композита, толкова по-добре е структурата му.

Днес концепцията за композитни материали означава цялото разнообразие от изкуствено създадени продукти, при условие, че процесът на тяхното производство отговаря на основния принцип на композитите. Значително нарастване на интереса към разработването и производството на нови материали допринася за несъответствието на традиционните проби с изискванията на съвременната инженерна практика.

От какво се състоят съставитеПроизводство на композитни материалиКато матрица при тяхното производство те обикновено използват: цименти, метали, полимери, керамика. Пълнителите могат да бъдат естествени и изкуствено създадени субстанции с влакнести, листови, диспергирани, големи форми (напоследък също са използвани микродиспергирани форми и наночастици).

Многокомпонентните композитни материали са разделени на: хибрид, включително в техния състав различни пълнители и полиматрикс, комбинирайки в един материал няколко матрици.

Обхват на приложение композитни материали

Композитни материалиТъй като чрез създаването на композитни материали те целенасочено получават различни свойства, тогава площта на тяхното приложение се приема за доста голяма. Поради структурата и състава си, композитите могат да имат радиоабсорбиращи свойства или да бъдат радиовъглеродни, могат лесно да се справят с топлинната защита на космическите станции. Композитните материали се използват като здрави и надеждни строителни материали и красиви декоративни покрития. Трудно е да се надценяват възможностите за развитие и подобряване на производството и технологиите, които дават възможност за използване на композити в електрониката, медицината, металургията, спорта и изкуството.

Сега знаете много за това какво представлява производството на композитни материали!

Споделяне в социалните мрежи:

сроден