muzruno.com

Член 275 от Наказателния кодекс. Предателство и наказателна отговорност за нея

Всяка форма на оказване на помощ на чуждестранна власт при извършването на действия, които биха могли да навредят на външната сигурност на Руската федерация, е предателство. В Наказателния кодекс наказанието за това е престъпление

предвидено в член 275. Какво е изпълнено с участие в такива дейности? Какво наказание може да носи виновната страна? И какви области засягат подобни действия?

висока измяна

Смислено значение

Понятия като държавна измяна и шпионаж съществуват в продължение на хилядолетия. Тяхната история е свързана всъщност с историята на войните. По-специално в декларацията, приета в Брюксел през 1897 г., се казва, че един шпионин е човек, който по измамен или таен начин събира информация в полза на друга държава.

Между тези понятия като "шпионин" и "предател" обаче има характерни различия. Първият извлича информация в чужда страна. Втората е в страната, чийто гражданин е гражданинът. По правило е възможно той да извърши криминален план, като заема позицията, на която има информация от държавно значение по съвсем легитимни и логически причини. Предателството може да се обясни и с предаването на човека на страната на врага във военно време. Следователно терминът, посочен в тази статия, е синоним на думата "предателство".

история

Концепцията, разгледана в тази статия, по различно време и в различни страни, се интерпретира по свой начин. По този начин в Англия по време на Ренесанса той разбирал всякакъв вид нарушение на специалните кралски постановления. Днес в тази страна предателството е много тясно. Под него се разбира посегателството върху личността на монарха. В Съединените щати подобен акт обвинява гражданите в провеждането на война срещу държавата, присъединяване към вражески организации, както и подпомагане на тях. Заслужава да се отбележи, че в тази страна за предателство не е осъден от никого лице, без свидетелството на най-малко двама граждани. Освен това през втората половина на 20-ти век само едно лице е обвинено в това престъпление.

Предателство в СССР

Преди почти сто години в нашата страна този термин се разбираше като всяко действие, което не съответства на класовата идеология. От 1934 г. в статията за контрареволюционната дейност са включени различни актове, както и санкции за тях. Сред тях беше и предателство на родината. Наказанието за такова престъпление не само в Съветския съюз, но и в други страни винаги е било много тежко. В продължение на години това беше наказуемо, като правило, със смърт.предателство на Украйна

В Наказателния кодекс на RSFSR терминът "Родината" е синоним на думата "държава". Нямаше отделна статия за това престъпление. В края на 30-те години на миналия век, въз основа на обвинения в извършването на подобен акт, голям брой съветски граждани бяха несправедливо осъдени. Подобна е ситуацията в Германия през този период. От 1960 г. насам са направени значителни промени в Съветския наказателен кодекс. Оттогава отделна 64-та статия е посветена на действията за промяна.

В Русия

За действия срещу държавата гражданинът на Руската федерация е отговорен. Това престъпление е разгледано в член 275. Наказание - лишаване от свобода за дванадесет години или повече. Максималният период е двадесет години. През 2012 г. Думата прие промени в статията, според които наказателна отговорност изпреварва дори тези граждани, които са предоставили материална, финансова или консултантска помощ на чуждестранна организация. Такива актове се различават по формална несигурност. Ето защо новите изменения предизвикаха вълна от критики.

Предмет на престъпление

Основни нотки включват член 275 Измяната - престъпление, за което наказанието на нарушителя може да бъде освободен, ако времето е предотвратил възможно разумно ущърб на Руската федерация. Това означава, че ако дадено лице доброволно докладва за действията на органите, той е освободен от наказателна отговорност.

Държавната измяна е акт, чиято цел е външната сигурност на страната. Всяка информация, представляваща държавна тайна, може да се разглежда като обект. Жертвите са Руската федерация.

И какво точно се разбира под такова престъпление като измяна на предателство? Шпионажът се дължи основно на подобни действия. Издаването на държавна тайна и всякакви други средства за оказване на помощ на чуждестранна организация, чието прилагане води до неблагоприятни последици за сигурността на Русия, говори също и за извършване на престъпление, описано в чл. 275 от Наказателния кодекс.

статия 275 вечна измяна

шпионаж

Такива дейности се наричат ​​събиране, прехвърляне, кражба и съхранение на класифицирана информация - но не всеки такъв акт попада в дефиницията за "висока измяна". Разликата от шпионажа на измяна в родината се крие в предмета на престъплението. За какво говорим? Държавната измяна може да бъде извършена само от гражданин на определена страна, в нашия случай - от Русия. Шпионажът е обвинен изключително от чуждестранни граждани.

Както вече беше споменато, престъплението по чл. 275 от Наказателния кодекс може да обслужва всякаква информация, която не подлежи на оповестяване. За кои области се прилага тази информация? Държавна измяна - акт, който включва издаването на информация, свързана с военната, икономическата, научната, външната политика и разузнавателната дейност на Руската федерация. Разпространението на такава информация може значително да увреди сигурността на държавата. Следователно документите, чието прехвърляне се счита за предателство (Наказателния кодекс на Руската федерация), са обозначени като "класифицирани" или принадлежат към специална категория. Ако такава информация се предава на представителите на нейната държава от чужд гражданин, то вече е въпрос на шпионаж, престъпление, което е най-добре описано в чл. 176 от Наказателния кодекс. Наказанието за такъв акт е лишаване от свобода за срок от десет до двадесет години.

Друга разлика от шпионаж състояние изневяра е, че в първия случай заредени транспортира, като например чертежи, схеми, диаграми, или който и да е план, който има подобни документи законно. Чужден гражданин няма право да съхранява този вид информация. Следователно, за да го завземе и впоследствие да го направи собственост на своето състояние, той извършва кражба.

обвинение в предателство

Други начини за оказване на помощ на чужда държава

Държавна измяна (член 275 от Наказателния кодекс) - това е престъпление, което предполага не само прехвърляне на информация, класифицирана като "особено тайна". Този акт може да включва и други действия, които допринасят за постигането на целта на чуждестранна организация, която се занимава с дейности, опасни за Русия. Съдържанието на такава помощ може да бъде много разнообразно.В ролята на заподозрян в измяна може теоретично да направи гражданин на Руската федерация, който не участва активно в дейността на шпионска организация, но оказва материална подкрепа.

Кой е заплашен от член 275?

Предателство - престъпление, което може да обвини руските граждани, вербуват агенти за чужди разузнавателни служби, изборът на сигурни места за същите тези организации, за да помогне при работа на обслужващия персонал. Ако в извършването на всички тези незаконни действия са извършени други действия от политически и общ характер, те трябва да се разглеждат сами.

От горното можем да направим следния извод: обективната страна на държавна измяна се характеризира с такива действия като шпионаж, разкриване на държавни тайни и други начини за подпомагане на чуждестранни организации, които са в противоречие с интересите на Руската федерация.

Струва си да се каже, че законът за предателство беше подложен на някои корекции през последните години. Действията, описани по-горе, не винаги са били престъпление. Държавната измяна или шпионаж не толкова отдавна служи само за прехвърляне на тайна информация.предателство за разлика от шпионаж

мотиви

Субективната страна на това престъпление е пряко намерение. Променените действия имат политически или наемни мотиви. В съдебната практика съществуват случаи, когато мотивацията за подобно действие като измяна в голяма степен (чл. 275 от Наказателния кодекс) е желанието да се получи чуждо гражданство.

Като пример можем да разгледаме следната хипотетична ситуация. Да приемем, че главният изпълнителен директор на една от компаниите, които произвеждат части за ракета-областта на строителството, като работи за егоистични цели (различни от материално възнаграждение за такова "сътрудничество", чужда организация обеща да помогне на държавния предател регистрация гражданство), преминал секретна информация в чужбина. Честото напускане на директора в чужбина се интересува от обществените услуги. Причината за образуване на делото обаче е изявление на един от служителите. Актовете, извършени от лидера, имат признаци на престъпление, предвидено в член 275, на което той ще бъде осъден.

Кой може да извърши предателски действия?

Предмет на това престъпление е единствено руснак, който е навършил шестнадесет години. Чуждите граждани или лицата без гражданство никога не са обвинявани в разглеждания наказателен член тук. Те също така не могат да се явят в процеса като обвиняем при подстрекаване. Това е спецификата на члена на Наказателния кодекс. Държавната измяна е акт, за който само гражданин на Руската федерация може да бъде наказан. Освен, да речем, 106-тата статия ("Убийство от майката на новородено") съдът осъжда само майката на детето и никой друг. По този начин, измяна и шпионаж са престъпления, които са силно персонализирани. Шпионаж, както вече казахме, може да направи само чужденец.

високо измяна и шпионаж

Несъгласия между адвокатите

Специалистите се застъпват за това, кой може да бъде обвинен в предателство: някой, който притежава информация заради служебните му задължения, или някой, който е получил информация чрез кражба. Някои теоретици и практикуващи смятат, че темата може да бъде човек, на когото са поверени документи, които са държавна тайна. Такова разбиране обаче липсва в разглежданата наказателна статия. Ето защо обвинението за предателство може да бъде произнесено за всеки, който разкрива тайна информация.

Условия за освобождаване

В някои случаи наказателната отговорност за предателство е отстранена престъпника. Това е е посочено също в чл. 275. Но за да бъдат освободени от наказание, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

  1. Доброволно и своевременно докладване до властите на пълна, изчерпателна информация. Такива действия помагат да се предотвратят негативните последици за външната политика на страната и следователно да се облекчи отговорността. Но трябва да знаете, че важните признати показатели са точно доброволни и навременни.
  2. Липса на други елементи на престъпление, което не принадлежи на държавна измяна.

В случай, че едно от условията е изпълнено, но само частично, това може да се вземе предвид в хода на производството като смекчаващи обстоятелства.

статия за предателство

право

Почти всеки служител на полицията има информация, която не подлежи на оповестяване. Ако гражданин, заемащ значителна длъжност в полицията или друга държавна структура, предава на чуждестранните организации информация, получена в резултат на неговата професионална дейност, той е изправен пред много тежко наказателно наказание.

Както при други подобни престъпления, мотивът може да служи изключително за егоистични причини. Резултатът изпитание на факта на такива престъпни действия става продължителното лишаване от свобода на държавния предател.

наказателна отговорност за предателство

В присъдата несъмнено омекотяващите обстоятелства играят роля. След действията, които бяха нанесени върху икономиката и външната политика на Русия значителна вреда, инициатор на незаконни дейности, като гражданин на Руската федерация, едва ли може да се надява на значително отпускане на наказанието. Лице, осъдено за предателство, е затворено за не по-малко от дванадесет години.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден