muzruno.com

Какъв е обектът на престъплението?

Предметът на престъплението се разбира като обществено отношение, под защита наказателно право, до която криминално деяние по някакъв начин причинява някаква вреда или просто създава заплаха.

Понятието за обект на престъпление

Наказателният кодекс изброява възможните обекти на престъпление. Най-важният обект - правата и свободите на всички хора - е поставен на първо място в списъка. Този списък не може да се нарече стабилен, тъй като се променя доста често. Промените до голяма степен зависят от социално-икономическите отношения, които съществуват в страната за определен период от време. Разбира се, обществото се развива и това означава, че се появяват нови групи социални отношения, които трябва да бъдат регламентирани от наказателното право. Също така е важно да се отбележи, че от време на време има декриминализиране на актовете, които преди това са били признати за престъпни.

Обектът на престъплението трябва да бъде изучаван основно, защото е важен елемент на престъплението. Това е означава, че преди да се обвинява човек за нещо, е необходимо да се установи какви са социалните отношения, които той е нанесъл в неговото дело. Предметът на престъплението отсъства - няма наказателно дело. Трябва да се отбележи, че ви позволява да споделяте подобни елементи на престъпността.

Като цяло е необходимо да се разбере, че тежестта на извършеното престъпление зависи пряко от значението на неговия обект. Например, фактът, че смъртното наказание може да бъде приложено само за престъпление, извършено срещу лице.

Често обектът на престъпление се бърка с темата. Какво е обект на престъплението? Това е самата собственост, за която човек е извършил конкретен акт. Като пример можем да определим ситуацията, когато обектът на престъпление е връзката на собственост, а обектът е стара ваза. По време на извършване на престъпление, тази или тези социални взаимоотношения все още се вреди, но обектът може да не страда изобщо. Не трябва да се бърка с жертвата, тъй като тя може да бъде само човек.

Има разделение на обектите на престъпността. В основата му е кръгът от социални отношения, страдащи от извършени действия. Предмет на престъплението може да бъде:

- директно;- видове;

- родово;

- общ.

Общ обект е съвкупността от всички социални отношения, които са под защитата на наказателното право. Под общоприетото разбиране връзки с обществеността един вид, в определена връзка помежду си и страдащи от посегателства на хомогенни престъпления. Този предмет е критерият за разделяне на специалната част на действащия Наказателен кодекс.

Специфичният предмет на престъпление не е нищо повече от съвкупността от идентични и сходни социални отношения, принадлежащи към един и същ вид. Тук, ако се увреди една социална вреда, други страдат от нея. Като пример може да се спомене фактът, че докато се опитва да се справи с човешкото здраве, престъпник по някакъв начин навлиза в живота си и обратно. Този обект на престъпление е основата за разделяне на главите на настоящия Наказателен кодекс.

Последният е непосредственият обект. Тя се отнася до конкретни взаимоотношения, които са наранени. Той е основата за разделяне на Наказателния кодекс в статии. Непосредственият обект може да бъде първичен или незадължителен. В първия случай, съдържанието трябва да съответства на съдържанието на общ обект, във втория - на престъплението не е насочено към основната тема, но тя се докосва, причинявайки известни щети.

Този обект на престъпление (т.е. директен) също може да бъде незадължителен. В този случай вредата се нанася върху тази социална връзка, която не се споменава във въпросната статия.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден