muzruno.com

Колко деца има? Колко деца има? Ползи, ползи и помощ за големи семейства

В нашата реалност раждането на дете допринася за промяна във финансовото положение на семейството в посока на влошаване. Но дори това не спира много от нашите сънародници, които се опитват да направят семействата си големи семейства. Това допринася за подобряване на демографското положение в страната. В рамките на тази статия ще разгледаме какво се разбира под това определение, какви са ползите и ползите за тях.

Концепцията за

Преди да започнете да изучавате различните предимства, които се отнасят до категориите на въпросните граждани, е необходимо да разберете кое семейство има много деца.

Техният статут се определя от федералния закон "За държавната подкрепа на големите семейства". Според него, към голямото семейство - това е такава социална единица, в която има три или повече деца, които са в него са повдигнати до зряла възраст, и при кандидатстване за отдел на пълен работен ден на колежи и университети - до приключването им, като преминават военна служба - за да постижения 23 години.

Големи семейства са

Съставът на това семейство се определя не само от местните деца, но и от тези, които са под запрещение или попечителство.

В него не се включват деца, за които майката или бащата са лишени от родителски права, както и тези, които са поставени в интернати и домове за сираци с пълна държавна подкрепа.

Право на обезщетения

Разбрахме кое семейство има много деца. Но как могат те да живеят в условия, когато всичко става все по-скъпо, а децата трябва да имат най-малко необходимото?

В нашата държава има условия за семейства с много деца. За да получите обезщетения, трябва да получите сертификат за такава клетка на обществото. След това трябва да се свържете с органите за социална защита на мястото на пребиваване. Същевременно доходите на глава от населението на голямо семейство не трябва да надвишават 100% от жизнения минимум - в този случай се издава удостоверение за обезщетения. С негова помощ можете да заявите различни предимства.

Обезщетения за семейства с много деца могат да се предоставят за жилищни и комунални услуги с писмено заявление на всеки родител, предоставяне на удостоверение и подходящо удостоверение. Предоставете тези видове ползи на съответните управляващи дружества.

Същите документи трябва да бъдат предоставени и за други видове обезщетения, които са предвидени от закона.

Обезщетенията се отпускат само за една година. В края на декември трябва да подадете документи за тяхната пререгистрация и да получите нов сертификат за тях.

Ползи и ползи за големите семейства през 2018 г.

В качеството им има:

 • Помощ за грижи за деца.
 • Безплатно получаване на лекарства и витамини за деца под 6 години.
 • Ползи за получаване на медицинска помощ в държавните институции, включително първото посещение на лекари.
 • Намаляване на данъчната ставка за плащане на земя, освобождаване от наем за ползване на земните ресурси при провеждане на селскостопански ферми, такса за регистрация при извършване на предприемаческа дейност.
 • Връщане от изплащане на детска градина в част от нея (20-70%).
 • Компенсаторни плащания с нарастване на семейните разходи, дължащи се на увеличаването на цените на жилищата, хранителните продукти, свързани с необходимите и незаменими, както и закупуването на стоки, които са необходими за децата.
 • Безплатно или намалено тарифа (в зависимост от региона) в общинския обществен транспорт - важи за един родител или настойник и едно дете. Децата, записани в училищата, се превеждат безплатно в рамките на града и предградията чрез транспорт, който не включва маршрутни и редовни таксита.
 • Преференциална регистрация на децата в раздела и кръговете на бюджетна основа.
 • Частично компенсиране на домашния телефон.
 • Предимства при регистрацията на деца в училищата и детските градини.
 • Безплатни ястия за децата в трапезарията, принадлежащи към училището, в което са обучени.
 • Безплатно пътуване до летния лагер или санаториум, или да получите компенсация за самостоятелно закупуване на разрешението.
 • Безплатна тениска и униформа. За семействата с нисък доход се предоставя еднократна сума от 7500 рубли за първокласниците и 5000 рубли за ученици от други класове. за всяко дете. Също така всеки месец се извършва възнаграждение за административните разходи.
 • Веднъж месечно можете да получите билет за културни и развлекателни дейности.
 • Предсрочната регистрация на пенсия на възраст 50 години със съществуващия трудов стаж на родителя е не по-малко от 15 години.
 • Възможност за получаване на допълнителен неплатен отпуск с продължителност 14 дни в годината.
 • Възможно е да се получи допълнителен почивен ден при регистрация на родители по трудов договор с продължителност на работната седмица от най-малко 40 часа.
 • Докато една жена е в отпуск по майчинство, можете да получите пенсионни точки, които ще бъдат допълнителни за изчисляване на подходящо плащане в бъдеще.
 • Помощ на центъра за намиране на работа при търсене на домашна или временна работа.
 • Възможност за получаване на безплатни учебници (тази опция се предоставя по принцип за всички граждани).
 • Компенсационни плащания при заплащане на услугите на доставчици (ток, топлинна енергия, газ и вода) - до 30%.

Властите на субектите на федерацията могат да предвидят допълнителни ползи за големите семейства. Те включват получаване на жилищна субсидия за изграждане на жилищна сграда, получаване на безплатен апартамент и издаване на концесионен заем.

В различните региони бедните клетки на обществото получават различни допълнителни такси. По-голямата част от ползите за големите семейства през 2018 г. могат да обхванат и достигането до зрелостта на децата, но при някои теми действието им се удължава с още 5 години.

Трудности при обработването на обезщетения

Както може да се види от раздела, представен по-горе, списъкът с предимствата е доста впечатляващ. Но не всяко голямо семейство може да ги използва. Това се дължи на факта, че, за да ги получите, трябва да се изпълняват различни бюрократични маневри да се съберат най-различни сертификати, което води до факта, че някои от родителите помаха на съответния статут.

Това се улеснява от факта, че няма един орган, в който да се кандидатства за обезщетения. Във всяка от тях - FIU, Федералната данъчна служба, жилищната инспекция, социалната защита, Rosreestr, регионалното правителство - е необходимо да се обърне поотделно.

Когато кандидатствате за обезщетения, трябва да имате сертификат, издаден от отдела за социална защита. За всяко обезщетение има списък с документи, които трябва да бъдат посочени на мястото, където е подадена жалбата.

Заявлението за обезщетение се счита за не повече от 30 дни, след което се издава присъда, която може да бъде положителна или отрицателна.

Разпределение на земята

Земя за големи семейства

Това е един от видовете помощ за разглежданите теми. Може да е необходим парцел за големи семейства, за да се извърши изграждането на жилищна сграда върху нея, да се извършват градинарски работи.

Те могат да претендират, че получават 6-15 акра. Земя за големи семейства се предоставя въз основа на социални наематели, чийто собственик е общинска формация.

За да получите тази полза, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Членовете на едно голямо семейство трябва да бъдат граждани на Руската федерация от момента на получаване на гражданство, което е преминало най-малко 5 години.
 • Цялото семейство трябва да има регистрация в едно жилище.
 • Тя трябва да има нужда от жилище, както се вижда от съответния списък.
 • Нейната собственост не трябва да бъде нито жилище, нито земя. Може би само апартамент с обща площ, по-малка от общия стандарт за всеки жител.

Правото да използвате тази привилегия може да бъде отказано в следните случаи:

 • ако голямо семейство умишлено се премести в жилище с по-лоши условия и този факт ще бъде доказан;
 • Ако семейният доход е по-голям от жизнения минимум на човек.

Придобиване на недвижими имоти

Ипотека за голямо семейство

За да перифразираме класиката, можем да кажем, че руснаците са добри хора, но само жилищният им въпрос ги развали. Последният е особено подходящ за големи семейства. Това се дължи на факта, че ако единични възрастни могат да намерят временно настаняване от приятели или роднини, тогава е доста проблематично да се приложи това с голям брой деца. В тази връзка беше разработена специална държавна програма. Тя предвижда предоставянето на ипотеки за голямо семейство при благоприятни условия:

 • намалени лихвени проценти;
 • по-малко авансово плащане;
 • дълъг падеж.

През 2017 г. изпълнението на тази програма приключи и подновяването й за 2018 г. все още не беше осъществено. Някои от банките обаче продължават да предоставят заеми на големи семейства при подобни условия. В допълнение, има регионални програми, както и ипотеки могат да бъдат издавани чрез AHML.

Документи за жилищните субсидииТе включват:

 • Лични карти за всички членове на семейството, включително паспорти за възрастни и удостоверения за раждане за деца;
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за необходимостта от това семейство за подобряване на жилищните условия;
 • сертифициране на голямо семейство;
 • сертификат за 2-NDFL (върху дохода);
 • трудова книга (може да бъде заменена със сертификат от работното място);
 • информация за какъв тип жилище се притежава или къде живее семейството, който е регистриран там.

Това не е окончателен списък, те могат да изискват други документи. Поради това е по-добре да посочите пълния списък на мястото на адреса.

Предлагат се субсидии за закупуване или изграждане на жилищни помещения, могат да се осигурят социални жилища. Трябва да се има предвид, че те покриват разходите само частично, а останалите трябва да се изплащат от семейството сами.

Социални жилища за голямо семейство

Жилища за големи семейства

Тази помощ се предоставя на бедните, които могат да потвърдят това. Освен това е необходимо да бъдете в списъка за подобряване на условията на живот.

Семейството получава сертификат, потвърждаващ възможността за получаване на социални жилища. Когато последният е в общинския фонд, е съставен трудов договор, който в бъдеще може да бъде приватизиран.

За поставяне в опашка за социални жилища в местни общини трябва да се подаде следният пакет документи:

 • Лични карти, включително паспорти за възрастни и удостоверения за раждане за деца;
 • сертифициране на големи семейства;
 • документи за наличните жилища;
 • Сертификат, който отразява състава на семейството.

След проверка на представените документи, след издаване на сертификат, не се издава пари в наличност.

По този начин, жилищата за големи семейства могат да бъдат предоставени като социални, или можете да получите субсидия за придобиването му, или да закупите земя, на която можете да построите собствен дом.

плащания

Плащания за големи семейства

По-рано бе отбелязано, че съществуват еднократни грантове (отделни за първокласници и други ученици) и еднократни помощи за бедните. Плащанията на големи семейства не се ограничават до това. Така че, с връзка към жизнения минимум, юридическите лица с ниски доходи правят месечни плащания до момента, в който децата достигнат 16-годишна възраст или завършат училище (до достигане на пълнолетие).

Също така се правят месечни плащания за всяко новородено дете. Родителят може да получи общо не повече от 23089 рубли. за разглеждания период.

Освен това за много деца съществуват различни видове стимули. Така че, Орденът на родителската слава получава бонус от 100 000 рубли. Тя се издава след като шест деца достигат осемгодишна възраст. Когато такава заповед се получава от един родител, допълнително се отпуска 25 000 рубли за него. При получаване на заповеди "Отец-герой" или "Майка-хероин" те се възнаграждават под формата на 15 000 национални банкноти.

Плащания включват социални помощи: за повишаване на жизнения стандарт (от 600 рубли, а ако повече от 5 непълнолетни в семейството, а след това 750 рубли). За да купуват храна - 675 рубли, да плащат за телефона - 230 рубли. с броя на непълнолетните над 5 души: да купуват стоки за деца - 900 рубли., За да компенсира разходите за жилища - 530 рубли. В присъствието на 10 деца в семейството се предоставя допълнителна помощ в размер на 250 рубли.

Извършване на плащания

Преди постигането на деца на 3-годишна възраст, работодателят извършва плащания на заети родители, за които трябва да предостави удостоверения за раждане и изявление. Ако не са наети, те трябва да потърсят помощ от FSS.

Предлагат се следните пакети документи:

 • Лична карта, включително паспорти за възрастни и удостоверения за раждане за деца;
 • документ, потвърждаващ, че вторият родител не получава държавна подкрепа;
 • реквизити на банката в банката;
 • изявление.

Това е основният списък с документи. Техният пълен списък трябва да бъде посочен за специфичен вид помощ в офиса на FSS.

След преглед на представените документи, ако бъде взето положително решение след изтичането на 10 дни, трансферите ще бъдат изпратени по сметката.

Данъчни паузи

Данъчни облекчения за големи семейства

Личен данък върху доходите за с много деца е 7% с 3-4 деца, 5% с 5 души и 0% с повече. Съществуват данъчни стимули за транспортни плащания за мотоциклети, автомобили, приватизирани автомобили и дестинации за превоз на хора.

На данъка върху земята може да бъде отпусната разсрочено плащане, или могат да се направят и отстъпки.

Други видове обезщетения

Помощта за големи семейства от държавата е представена под формата на еднократни стимули - за Деня на майката (7 хил. Рубли) и компенсация, необходима за регистрация на пенсионни обезщетения (8 500 рубли).

Майка в такива семейства може да се оттегли рано. При раждане и образование на повече от 10 деца, тя има право на увеличение в размер на 10 000 рубли.

Пример за обезщетения в Москва

Ползите от големите семейства в Москва

В столицата има специален набор от предимства. Отличителните характеристики включват:

 • безплатни детски градини;
 • безплатен паркинг през годината за родители на големи семейства;
 • освобождаване от плащане на транспортния данък;
 • билетни билети за BDT;
 • безплатни екскурзии до обществени бани;
 • безплатни наркотици за деца до достигане на зряла възраст.

Паричните плащания в Москва през 2018 г. в сравнение с миналата година за големи семейства се увеличават с 1,5-2 пъти.

В заключение

В тази статия бяха разгледани въпросите за това, кое семейство има много деца, какви ползи, ползи и ползи може да получи. Необходимо е да се подчертае, че такава държавна помощ е необходима, тъй като тя допринася за по-доброто предоставяне на децата на продуктите и нуждите им, улеснява възпитанието и насърчава тяхното културно развитие. С държавна помощ можете да получите данъчни и социални плащания, месечни и еднократни плащания, земя за IZhS или дейности по градинарство, субсидии за покупка на жилища или социални жилища. Поради бюрократични закъснения, много семейства с много деца не получават тези видове помощ, въпреки че имат право да го направят.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден