muzruno.com

Как да използваме майчин капитал? Майчин капитал - ипотека

Програма "майчинство" бе създадена през 2007 година. Целта му е да подпомага руските семейства с деца.

Средствата за майчин капитал се разпределят от бюджета на страната. В момента някои руски региони са въвели собствена подобна програма, която е насочена към подпомагане на семейства само от определена област. Размерът на плащането, процедурата за получаването и използването му се определят от местните власти.

как да се използва майчинството капиталДържавата разпределя майчин капитал на второто дете (или последващо) или на осиновяване. Това е еднократна програма. С други думи, всяко семейство може да го използва само веднъж. Тя не е обложена с данъци и е проектирана за 10 години. Оригиналният размер на майчиния капитал е бил 250 000 рубли, но варира от година на година поради инфлацията в нашата страна и сега достига 429 408 рубли.


Кой има право да получи майчин капитал?

На първо място, една жена, която трябва да е гражданин на Руската федерация, която роди второ дете или го е приела след 2007 г., има преди всичко право да получи сертификат, при условие че не е получила такова удостоверение преди това. Правото да се получи документ също е на разположение на човек, който е единственият осиновител на бебето или единствен родител в случай на смърт на жена си по време на раждане.

Официалният настойник на детето в случай на загуба от страна на двамата родители може да получи и използва сертификата. Освен това мама и татко трябва да бъдат съвестни и да не бъдат лишавани от техните родителски права по отношение на децата. Те не бива да извършват престъпления срещу тях. Обаче, една жена, която е приела децата на съпруга си от предишен брак, няма право на този капитал.

Къде мога да кандидатствам за майчин капитал?

майчин капитал за второто детеМатуритетният капитал за второ дете се получава в клона на Пенсионния фонд на мястото на пребиваване, където ще им бъде издадено специално удостоверение за тези фондове, което може да бъде използвано само след три години от датата на предаване или осиновяване. Единственото изключение са ипотечните заеми, които семейството придоби или построи ново жилище.

За да получите сертификат, трябва да попълните заявление и да предоставите на пенсионен фонд следните документи: паспорт на майката, който я удостоверява Руското гражданство, брачен сертификат, удостоверение за раждане за всички деца или удостоверение за осиновяване на дете, диплома и удостоверение за жена. След известно време ще можете да получите сертификат за своя майчин капитал.

Какво можете да похарчите за сертификат за майчинство?

След раждането или осиновяването на дете, за което е издадено удостоверение, родителите започват да мислят как да използват майчинството. Някои планират да си купят нова кола, а други - да си почиват в морето, а третият - да извършат обновен ремонт в къщата. В бъдеще се предвижда да се позволи използването на капиталови средства за откриване на собствен бизнес, скъпото лечение на дете или майка, придобиване на парцел за строеж на къща или къща, както и ремонт на собствени жилища, но засега това са само планове.

Сега пълното количество, посочено в удостоверението може да се използва само в следните области: можете да си купите апартамент за майчинство капитал, повишаване на бъдещия пенсиониране (финансирана своята част от) на майката или на сертификата от страна на получателя за използване на средства за образованието на децата си, или да изградят свои собствени домове. Можете да изберете едно, но можете да разделите размера на капитала в няколко посоки. Въпреки това, най-популярният начин за използване на тази програма е да се подобри качеството на жилищните условия за младите семейства.

Майчин капитал за образование

ипотека за майчин капиталВ Русия всеки има право на безплатно образование, но всъщност нещо друго се случва. Недостатъчният брой бюджетни места в институциите и университетите принуждава родителите да прибягват до платена форма, което е много скъпо удоволствие. И не всеки може да намери големи суми, които да плати за образованието на децата си. Държавата се е грижила за такива семейства.

Матуритетният капитал за второто дете може да бъде изразходван за образование. Вие кандидатствате за Пенсионен фонд за използването на средствата или част от тях, за да платят за образованието на детето си и може да бъде спокойно за пари, а вашето потомство ще трябва да се обучава добре. Можете също така да платите вашето дете или син на дъщеря ви в хостела на училището.

Майка на майката за бъдеща майка пенсия

Бъдещата пенсия на едно лице зависи от много фактори: общата продължителност на трудовия стаж, пенсионната възраст, в която той се пенсионира, и размера на заплатите. Основният фактор за получаване на добра материална подкрепа в напреднала възраст е голяма акумулираща част от бъдещия пенсионер. Но понякога заплатата не ви позволява да постигнете желания резултат. В този случай една жена може да използва капитала си, за да увеличи бъдещата си пенсия. Материалният капитал до 3 години след раждането на второто или следващото бебе, както и осиновяването на детето в този случай, ще бъде неприемлив.

Майчин капитал за закупуване на собствени жилища

Всяко ново семейство мечтае за собственото си жилище, но само няколко от тях могат да си позволят да купят къща или апартамент.

размер на майчинския капиталНякога в СССР млади семейства опашки за жилищно настаняване и получиха нови апартаменти от държавата. Разбира се, сега милиони руски двойки са в тази насока. Това е само случаят е твърде бавен. Само някои от тях могат да получат безплатно жилище, а в някои райони на нашата страна няма абсолютно никаква конструкция на съответните сгради. И в други случаи, всеки трябва да разчита само на собствените си ресурси и средства да купи отделен апартамент или да построи къща. Това е само една заплата, за да не се построи къща.

Добре е, че Русия е въвела ипотечни заеми, които ви позволяват бързо да намерите пари за строителство или закупуване на недвижими имоти. Събрани документи, получили заем и закупили апартамент. Това е просто. Остава само месечно, за да се даде на банковия дълг дължимите лихви по него. Но ипотека, като всеки заем, "удря джобовете" на всяко семейство със среден доход. Тук и ще бъде незаменим майчин капитал. Ипотека в този случай няма да изглежда на младото семейство тежко бреме. Матуритетният капитал може да се използва за закупуване на собствен апартамент или къща, както и за изграждане на нови жилища или за увеличаване на наличната площ.

За да платите за ипотеката си, взета за закупуване или построяване на нов дом, не е нужно да чакате, докато детето не достигне 3-годишна възраст. Просто вземете всичко банкова ипотека заем и с договор за заем, стигнете до пенсионен фонд. След като проверите документите, необходимата сума се прехвърля в профила Ви.

Но за да построите допълнителна стая в къщата си, ще трябва да чакате малко. След като детето ви е на три години, ще трябва да кандидатствате за пенсионен фонд и да получите част от парите в брой от майчинския си капитал. След това е необходимо да се докладва подробно за всяка използвана рубла. След това можете да получите останалата част от парите и да продължите строителството и след приключването му вече ще имате обичайния подробен отчет за изразходваните средства.

Мога ли да продам капитала?

програма за майчин капиталДоста често при гледане на реклами за продажба на недвижими имоти на окото се натъкват на онези, в които обещават да закупят сертификат за майчин капитал или да помогнат в брой. Мнозина веднага имат въпрос дали е възможно да се продаде капитал за майчинство. Разбира се, че не. Най-малкото това противоречи на закона и за такива действия, които са свързани с измами, значителна присъда заплашва не само за тези, които извършват такива измами, но и за собственика на сумата.Това са публични средства, с които могат да работят само представители на пенсионния фонд. Те са задължени да проверяват внимателно всички документи, които са им представени, да приемат и разглеждат заявления от собствениците на капитали за прехвърляне на средства за обучение на деца, пенсиониране и покупка или строителство на жилища. Те могат да издават сертификати само на техните собственици, както и да правят парични преводи по ипотечните сметки на притежателя на сертификата и сметки за сетълмент на строителни организации или частни лица, извършващи строителство на жилище.

Матуритетният капитал е създаден, за да подобри финансовото състояние на руските семейства и демографската ситуация в страната и има за цел да защитава децата от държавата. Ето защо бяха разработени специални мерки, които биха могли да предотвратят измамите и да предоставят подкрепа на децата. Например, за да купите апартамент за майчин капитал, ще трябва да се придържате към следното правило: закупеното жилище е задължително регистрирано в собствеността на всеки член на семейството, включително всички непълнолетни. За да продадете такава къща, ще трябва да получите специално разрешение от органите по настойничество и, в случай на тяхното съгласие, да осигурите на децата си еквивалентни жилища.

Ето защо човек трябва да мисли добре, преди да купи или продаде капитал на майка си. Законът ясно определя отговорността за подобно действие. Можете да изгубите не само парите, които сте поставили, но и безценната свобода.

Заем с използване на майчин капитал

заем за майчинствоСредствата от столицата се използват за погасяване на заема, който е насочен към закупуване на апартамент или изграждане на къща. Но за днес заем за майчинство има място да бъде само когато е издадено в съответната кредитна организация, която има лиценз, в кредитна кооперация или компания за микрофинансиране и е изпратена за покупка или изграждане на собствени жилища. В същото време заемът трябва да бъде в непарична форма, т.е. да се прехвърля в сметката на притежателя на този сертификат.

Ипотека за майчин капитал

Ако вие и вашето семейство решите да прекарате вашите майчин капитал за подобряване на жилищните условия, тогава ипотечен заем е идеалното решение за вас. Освен това можете да изберете едно от трите указания, които позволяват използването на сертификат:

1. Възможно е да се изплати лихвата и главницата на заем, който е направен преди раждането на детето и е насочен за закупуване на апартамент или за построяване на къща.

2. Можете да кандидатствате за ипотека след получаване на сертификата за майчинство и да изпратите тези средства под формата на авансово плащане по заема.

3. Можете да увеличите общата сума на заем за ипотека за сметка на тези средства, за да купите жилище на по-висока цена, ако нямате право да доходите.

Преди да използвате майчинството в ипотека, трябва да помните следното. Основната характеристика на такова използване е, че не всяка руска банка приема сертификати за майчин капитал за изплащане на дълг и лихви по заеми. Ето защо е трудно да се използват тези средства под формата на първа вноска от ипотека.

Не по-малко важна особеност е възможността да се използва сертификат за майчин капитал за придобиване на жилище, независимо дали е вече построено, в строеж или само в проекта. Но тя трябва да бъде формализирана по договор за продажба за вас. В същото време да изберете вида на жилища се изисква само от банката, с която сключвате споразумение за ипотека. В крайна сметка някои организации работят само с нови сгради, докато други, напротив, използват второстепенния пазар на жилища.

Следващата възможност е възможността за изплащане на ипотеката веднага след получаване на сертификата. За да направите авансово плащане, ще трябва да изчакате, докато възрастта на детето достигне 3 години. Последната характеристика е съвместното придобиване на жилища, притежавани от всички членове на семейството.

Какви банки работят с майчин капитал?

Почти всички банки в нашата страна издават ипотеки за населението, но не всеки взема майчин капитал.

 1. "Сбербанк на Русия". Той издава заеми само за вече построени жилища със ставка от 14% годишно за период от 30 години. Апартаментът или къщата, закупени с тези средства, трябва да бъдат пряко собственост на всички членове на семейството.
 2. "Rosselkhozbank". Той издава ипотека без авансово плащане при използване на пари от майчиния капитал до 25 години. Тарифите за такъв заем зависят от избраната валута и периода на валидност. Освен това е възможно да се изплати ипотечен кредит по-рано, без комисиони, глоби и ограничения.
 3. "VTB 24". Тази банка ще вземе заем за срок до 50 години със ставка от 11% и ще приеме майчинския капитал като авансово плащане.
 4. "Bank of Moscow" ще изплати дълга и лихвите по кредита с помощта на вашия капитал.
 5. УниКредит Банк приема средства за издаване на сертификат за погасяване на ипотечен кредит. Процентът е 12-13%.
 6. Банка "Делта Кредит". Той ще издава ипотечен заем, използващ Вашия капитал, с минимален лихвен процент от 5% годишно. Ще можете да платите първоначалната вноска или да предплатите ипотеката по-рано, като използвате майчиния капитал.
 7. "Rosbank" ви позволява да платите за заем със ставка от 12.5% ​​от капитала на компанията майка.
 8. Агенция за ипотечно кредитиране. Това ще ви позволи да се възползвате от заем и в същото време да използвате тези средства за погасяване на дълга и авансовото плащане. В същото време тя използва различни лихвени проценти за закупуване на апартаменти в нови сгради и жилища, закупени на вторичния пазар. В първия случай, процентът на заемите ще бъде 8%, във втория - 9%.
 9. Банка "Дискавъри". Той издава ипотечни заеми с възможност за изплащане на дълга и лихви върху тях от предоставените от капитала на дружеството средства. Размерът зависи от първоначалната вноска и срока и е средно 12%.
 10. Райфайзен Банк предлага процент от 11.5%. Срокът е от 1 до 25 години, като ипотеката се предоставя както за готови жилища, така и за строителство.

Какво да направя със сертификат, ако ипотеката е регистрирана при съпруг?

Всеки заем в банката се издава съгласно златното правило - колкото по-висок е доходът, толкова повече пари можете да получите. Това е само в повечето руски семейства, основният работник е човек. Това е неговата заплата, която се счита за доминираща в семейния бюджет. И в някои семейства една жена е домакиня и изобщо няма доходи. В този случай всички заеми се издават за човек, особено ипотека. Но как да използваме майчин капитал в този случай? Това е основната пречка за правилното прилагане на сертификата за майчин капитал за подобряване на качеството на жилищните условия с помощта на ипотеки.

Сега тези грешки са коригирани и Пенсионният фонд няма да иска документ, потвърждаващ собствеността върху жилището на всички членове на семейството. Към днешна дата една жена има право да използва предоставените от нейния капитал средства за изплащане на заем за ипотека, издавана на съпруга й. Основното условие за използването на удостоверението е наличието на законно сключен брак, т.е. пенсионният фонд задължително трябва да предостави удостоверение за лишаване от свобода.

Изисквани документи

Програмата за майчин капитал е валидна доСъщо така стана възможно да се използват капиталови средства за поемане на заеми, т.е. изплащане на ипотека с друг заем, издаден при по-благоприятни условия. Използването на тази сума обаче е възможно само ако този заем е бил издаден, преди да получи сертификат за капитал.

Всяка банка предоставя своя набор от документи, необходими за получаване на заем (ипотека), използвайки капиталови средства, но основните са следните:

 1. Сертификатът за вашия майчин капитал е оригинал и копие.
 2. Паспорт на жена и нейния съпруг.
 3. Копие от договора с банката за ипотечен заем.
 4. Сертификат за регистрация на собствеността на вашия апартамент или къща, закупен по този кредит, е копие и оригинал.
 5. Свидетелство за брак. Необходимо е, както беше посочено по-горе, ако се планира да се изразходва капиталът по майчинство, ипотеката се регистрира при съпруга на получателя на удостоверението.
 6. Помогнете на банката за остатъка, който дължите на ипотека.

Програмата "майчин капитал" е валидна до края на 2016 г., но може да бъде удължена, но ще се промени значително. Планирано е да се разширят възможностите за използване на тези средства, но в същото време да се предостави тази финансова помощ само на семействата, които са особено нуждаещи се. Също така, тези средства могат да се използват след раждането на бебето или приемането му.

Както можете да видите, няма нищо трудно за получаване на майчинство. Освен това се притеснявайте, че няма да ви се отдадат, не би трябвало. Остава само да разберем, че най-добре е да следвате правния път за получаване на пари. В противен случай не са напълно приятни последици за вас. Надяваме се, че тази статия помогна за решаването на проблема как да се използва майчинския капитал разумно и в полза на нашето семейство.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден