muzruno.com

Електрически измервания на неелектрически величини

Електрическите измервания имат голяма точност, надеждност, простота и евтиност. Следователно, електрически измервателни уреди се използват широко за измерване и на неелектрически величини.

Електрическата система, която измерва неелектрически величини, включва основните компоненти, като: сензор (преобразувател), междинни устройства и индикатор.

Електрически измервания неелектрически количества - това е по същество сензорни преобразуване неелектрически количества, да речем, промени в нивото на течността, скорост, температура и т.н., промяна в електрическите променливи: съпротивление, напрежение или ток, измерената индикатор, който е прост електроуреди ...

Инструментите, използвани за електрически измервания, са разделени на две категории:

  • аналогов ("teshki") - в тях резултатът от измерването на скалата на устройството показва стрелката;
  • цифров - в тях аналогово-цифров преобразувател преобразува входния сигнал в цифров и извежда стойността си на LCD дисплея.

Днес цифровите устройства са заменили аналогови, можем да кажем напълно, защото преди всичко:

  • те са лесни за употреба (за разлика от аналогов (стрелка), те нямат такова нещо като измерване на степента на или се оценява мащаба на инструмента, които трябва да се справят);
  • те са много по-точни от аналоговите.

Трябва да се отбележи и следното предимство на такива устройства: електрическите измервания позволяват тестване на неелектрически стойности дори на труднодостъпни места или на значително разстояние.

Разгледайте два конкретни примера за това как да извършвате електрически измервания, използвайки устройства, които измерват неелектрически величини.

Влагомер за дърво

Тъй като дърво - хигроскопичен материал, с промяна на параметрите на околната среда променя влажност - едно от свойствата на дърво, които са толкова важно, когато се използва в крайния продукт. Следователно дървесината се суши до еднакво състояние, като се вземат предвид бъдещите условия на работа.Един от методи на измерване влажността му е използването на електрически измерватели на влага. Принципът на измерване на влагата е да се измери влагата, която се основава на електрическите свойства. Използвайки устройството, можете бързо да го определите, без да унищожавате дървото.

Уредите за измерване на влажността са два вида:

  • игла - въз основа на измерването им на електрическо съпротивление;
  • капацитивни (без контакт) - те се основават на връзката между тях диелектрична проницаемост и влажност. Тези влагомери имат сензори, които не изискват поставянето на игли в дървото. Следователно, върху повърхността на дървото няма следи след измерванията, което, разбира се, ги отличава в това отношение от игломерните игли.

Измервател на нитрати

Нитратите са едно от химическите съединения, които са най-опасни, тъй като те могат да се превърнат в източник на сериозни нарушения в човешкото тяло. След като се погълнат в големи количества в човешкото тяло, те могат да предизвикат отравяне с нитрати, различни хронични заболявания и разстройства.

Отделен и скъп процес за откриване на нитрати понастоящем се извършва от малко специално устройство - нитратният метър.

Нитромерите са предназначени за измерване на плодове, зеленчуци и прясно месо, съдържащи нитрати. Основата на тяхната работа е измерването на йонната активност от електродите чрез директен потенциометричен метод, резултатите от които се превръщат в електрически сигнал пропорционален на концентрацията на NO3 йони.

За да се определят и измерват нитратите чрез пробиване на продукта, в устройството е предвидена специална сонда (сонда).

Измервателят на нитрати е цифрово устройство. Измерванията се показват на удобен цветен дисплей.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден