muzruno.com

Обичаят на бизнес оборота

Обичаят на бизнес оборота носи много тънка правна характеристика. Много често този термин може да се намери в счетоводните правни документи. На практика, обичаят на бизнес оборота обаче не е определен нито в договори, нито в законодателни документи.

По време на изпитание съдията може да взема решения, разчитайки на обичая на бизнес оборота, приет в тази или тази област на дейност. Понякога, ако е приложимо в един сегмент от дейността, то е неприемливо за друг поради специфичния характер на предприятието.

Обичаят на бизнес оборота е обичай, който се спазва по един или друг начин форма на предприемачество. Тя приема формата на задължително поведение или както се нарича "бизнес обичаи". В основата си - това е утвърдена практика, етика или ред на делата.

Пример за бизнес може да бъде навик седмичните срещи в понеделник в производствени предприятия, провеждане разбор на поведението на служителите на авиокомпаниите на японските заводи (има началник отдел винаги седи на подиума, за да види всички служители в подчинения сектор). В Русия, напротив, главата се опитва да седи в отделен кабинет, а дори и за двойни врати. Тук-там в Япония е обичайно да облекчавате напрежението, като гледате сакура.

Понякога бизнес практиките се определят в писмен вид. Така че в учебните заведения правилата на поведение предвиждат, че ученик или студент трябва да посрещне учителя. Нашите обичаи са толкова твърдо укрепени в обичаите на бизнес оборота, примери за които дори не забелязваме, тъй като ние не забелязваме въздуха, който дишаме всяка секунда.

Също така, този обичай не е определен никъде: високопоставен служител от министерството проверява магазините на предприятието и е придружен от "свита". Съдийската комисия се състои от ръководители на различни служби, които са готови да обяснят нововъзникващите въпроси или да забележат забележките на водещия служител за по-нататъшно проучване.Често обичаите на бизнес оборота се използват в търговската практика. Договорът може да бъде определен в писане на бизнес свикнали, но това означава, често срещана практика, която се очертава през годините. При прилагането на оборота не съществува практика да се отнася към определена статия на закона при изготвянето на поръчката, обаче, в случай на съдебен спор между страните, оборот на дейността на съда, може да бъде взето като основа за присъдата (както споменах по-рано в тази статия).

В училищата съветът на учениците и учителите може да бъде глобен за нарушаване на формите на бизнес оборот, приемливи за всички правила на образователните институции. В тези случаи дори няма значение дали нарушението е записано в писмен вид в правни документи и законодателни актове.

Често при изготвянето на договора страните по споразумението конкретно предвиждат неприлагане или прилагане на бизнес оборота в техните отношения. Тези договори съответстват на гражданските принципи на свободните договори.

Обичаят е общоприето, ако то се използва в тази област е достатъчно широк, той се формира на базата на опит и години на практика, и ако той предвижда някои видове бизнес дейности.

Търговската и индустриалната камара в момента публикува правила, основаващи се на обичаите на бизнес оборота.

Въпреки това, с обичая на бизнес оборота, на практика много често има проблеми, особено ако оборотът не е документиран. Ако митниците са определени в писмен вид, те стават със закон "законни". Понастоящем, за да се избегнат конфликтни ситуации, мениджърите все повече предписват бизнес практики в договора.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден