muzruno.com

Апостолът е кой? Значението на апостола

Макар че в своята вяра руснаците не са по-низши от други хора, но не много от нашите хора могат да се похвалят, че са запознати с църковната терминология. Да, и това е изненадващо, защото всички тънкостите на православната вяра могат да се научат само в теологичната семинария. И все пак мнозина все още се интересуват от въпроса: Кой е апостол? Дали това е ученик на Христос или свят пратеник?

Е, нека се опитаме да разберем смисъла на тази дума, така че в бъдеще да не възникват такива недоразумения. И за това трябва да погледнем в миналото и да разберем къде се е появил първият апостол и кой е той.апостолът е

Ученици на Исус Христос

И така, нека започнем с факта, че оригиналните апостоли са били дванадесет. Те бяха обикновени хора, които по-късно станаха ученици на Исус Христос и винаги го последваха. Оттук може да се изведе първият смисъл на тази дума: апостолът е един от първите ученици на Христос.

живот от дванадесетте апостоли е добре известно, както е описано в свещеното писание. Но повечето от главите в Новия завет са написани от същите тези ученици. По този начин има Евангелието на Матей, Марк, Лука и също Джон. Поради това те се наричат ​​и четирите евангелизатори на Господ Бог.

Носители на Божието Слово

Малко по-късно хората започнаха да виждат различно значение в думата апостол. Това се дължи на факта, че учениците на самия Бог са учители. В крайна сметка, както знаем, Исус беше разпнат на кръста, след което той беше възкресен и се яви на апостолите си. Той им нареди да предадат думите си на хората по света, за да знаят за Божието царство.Апостолите се подчиниха на своя учител. те хвърлят партиди, който определи маршрута на всеки и тръгна на път. Благодарение на тяхната работа и вяра, светът научава кой е Исус Христос, какво е вярвал и учил.първият апостол

Ето защо мнозина вярват, че апостолът е пратеник на Бога, проповядващ благовестието. Но в действителност, този, а другата стойност е вярно, но в същото време, когато чуем думата на апостола, по някаква причина винаги на ум дванадесетте ученици на Христос идват.

Имаше ли други апостоли?

И все пак апостолите не бяха само ученици на Исус. Така че църквата приписва тази титла на св. Павел, въпреки че не е бил запознат с живота с Христос. Освен това в някои християнски деноминации нейните доктрини са с порядък по-висок от евангелския.

Също според писанията на Лука Исус изпрати седемдесет и два апостола на всички земи по света с различни задачи и задачи. Източните християни ги почитат, както и истинските ученици на Христос.

Така се оказва, че точният брой апостоли е доста трудно да се определи. Със сигурност може да се каже, че първите са били дванадесетте ученици на Исус Христос.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден