muzruno.com

Вярата в разпъването на Христос се освобождава от греха

Разпъването на Исус Христос е събитие, което е от огромно значение за всички християнски вярващи. Този символ също заема централно място в християнското изкуство. Не всеки разбира смисъла на това изпълнение. "Кой се нуждаеше от разпъването на Христос, римляните или еврейските свещеници?" Хората питат. В отговор истинските вярващи отговарят, че това е необходимо за цялото човечество.

Мястото на разпъването на Христос е планината Голгота, която е била извън стените на град Йерусалим. По традиция имаше екзекуции на престъпници, които извършиха тежки престъпления. Днес се присъединява към Голгота "Църквата на Божия гроб" и стана вторият основен храм за християните по света. Така че разпъването на Христос се е случило не защото лошите и злите хора не харесваха един добър и мил проповедник, всичко е много по-сериозно и грандиозно. Старият завет Библията ни казва, че един от универсалните закони казва: "Грехът не може да бъде простен, освен ако не се разлее кръв".

Именно поради тази причина ", червен конец жертва за греха" минава през цялата Библия, до деня, когато е имало разпятието на Христос на Кръста. Отначало жертвата била доведена за всеки човек и ние можем да си спомним историята на Абел и Каин. Тогава, по времето на освобождението на еврейския народ от египетското робство, всяко семейство трябваше да пожертва животното и да го помаже с кръв врата на вратата къщата му. Така че те не само проливат кръвта си вместо кръвта си, но както знаем, те са получили защита от Ангела на Смъртта.

Също така е полезно да си спомним един епизод от Стария Завет. Веднъж, по време на излизането от Египет, израелтяните паднаха в грях. Хората започнаха да мърморят, показвайки недоволство от Бога и Неговите пророк Мойсей. В наказанието на роптателите започна да ужилва отровни змии. Когато хората се покаяха, Моисей се молеше на Господа и Му каза да направи месингова змия, да я вдигне и да прикрепи знаме на вала. Когато ужасният човек погледна змията, той беше изцелен и останал жив. Това събитие символизира и разпъването на Христос. Змията тук е символ на греха, извършен от Адам и Ева, а дървото е Кръстът.Смъртта на Исус Христос е предопределена от самото начало. Това може да се прочете например в глава 53 на пророк Исая и други книги на Стария завет. По времето на тази екзекуция евреите вече са били жертвани за целия народ. Това беше направено от първосвещеника, който влезе в Светилището с кръвта на жертвеното животно и целият народ остана навън. Трябва да се отбележи, че смъртта на кръста е изключително болезнена и позорна, но Божият Син я приема доброволно, тъй като жертването на животни не може да донесе вътрешното освобождение на човека от неговата грешна природа.

Човек извърши грях поради причината, че е роден така, защото всички хора се предполага, че са се спуснали от Адам, който благодарение на змията е "заразен" с грях. Исус, Божият Син, е наречен в Библията като "Втори Адам", който съществува преди появата на първите хора на Земята. "Втори Адам" дойде, за да коригира онова, което първият Адам направи в Райската градина. Жертвата на Христос на Кръста е била донесена за целия свят, защото всеки, който осъзнава смисъла си, ще повярва в смъртта и възкресението на Божия Син и ще Го приеме като Спасител.

Разпъването на Христос в картините на някои хора на изкуството, представено, както следва: тече от раните на Исус Светата кръв промивки, лежащи в основата на черепа кръст. Тя принадлежи на Адам и по този начин човек може да разбере, че първоначалният грях е загубил своята власт над вярващия. Всъщност, за греха на света, платен. Освен това Христос приемаше и оригиналния грях, и наказанието, за да го извърши на себе си. Затова Неговата Жертва се нарича "Заместник". Той направи ужасно наказание и всъщност победи силите, принадлежащи на Кралството на мрака. Писано е, че Исус Христос триумфира над тях и е подложен на срамно поражение със сила. Християните също вярват, че така Синът на Бог ги е освободил от проклятия, немощи и болести.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден