muzruno.com

Папата е глава на Католическата църква

Католическата църква твърди, че първият папа - апостол Петър - получи власт от ръцете на самия Исус Христос. Оттогава, осемнадесет дни след смъртта на предишния, е избран следващият земният управител на Бога. Папата в католицизма се счита за ръководител на цялата църква. Той се избира от конклавата - срещата на кардиналите - за цял живот. Той има високи отличия. Преди папата да се изкачи на трона, е направена безкръвна жертва. След това поставя специална фиданка - тиара. Това вече не е обикновена митра на епископ, а корона, състояща се от три зъба, като знак, че сега папата получава власт от свят отвъд гроба, земни и църковни. Неговият специален статут на църковна традиция оправдава тяхното наследство на властта от апостол Петър, а оттам и от Христос. В допълнение, папата е глава на Ватикана - държавата, която заема територията на Рим, на малка площ (44 ха) и влиза в дипломатическите си отношения с почти всички страни на света. Той е повишен от независимостта на западните епископи (за разлика от изток) от светските власти.

Идеята, че само църквата може да даде власт на държавните управници, започна да се формира след падането на Запада Римската империя. Всеки редовен папа е провеждал своята политика. Под благородния предлог - освобождението на Божия гроб - той организира и води военни кампании. И през І в. Папа Йоан VIII допълва правото на католическата църква да реши дали да разреши или да забрани коронацията на владетелите и правото да отнеме короната им.

Различията между двете църкви (източна и западна) се увеличават всяка година. VII Вселенският съвет, свикан в 787 г., само увеличава триенето. И те бяха свързани не само с въпроси на идеологията и църковните догми, както повечето неингитирани мисли, но и по политически причини. Факт е, че по това време византийската империя успешно се разширява Апенинският полуостров. Естествено, владетелите на Рим силно се противопоставиха на това. Отправната точка е конфликтът, провокиран през 862-870 г. от Михаил III. Той отхвърли Игнатий, патриархът на Константинопол, и на свой ред постави Фотий, светски човек, който няма нищо общо с църковния свят. Това не го харесва Николай I, римският папа. Впоследствие този конфликт не доведе до продължителна конфронтация, но не и напълно престана. Увеличаването на противоречията се случи през 1054 г. Тя завършва с официалното и окончателно отделяне на двете църкви в християнския свят.Оттогава папството има обратна страна. Наред с нарастването на неговия престиж и влияние върху политиката, задкулисната борба и интриги между кардиналите, които се интересуват от това кой ще бъде на власт, нараства. Имало е и такъв период в живота на църквата, когато духовенството получава само да окаже влияние върху политиката, върху светските владетели. Бащите дойдоха един на друг, за да го заместят, дори без да чакат смъртта на своя предшественик. Често кандидатът, който преди това бил свален, успял да си възвърне трона. Въпросът е, че когато папа Бенедикт ІХ през десети век възстанови правото си на работа повече от веднъж. Освен това той самият продал трона на следващия кандидат.

През следващите векове папството се възродило многократно и паднало в разпад, извършило грешки и добри дела. По отношение на престъпленията на Католическата църква много се е опознало едва след завладяването на европейските държави от Наполеон: в тези територии той е премахнал инквизицията.

И само в наши дни Йоан Павел II публично се извини за престъпленията, извършени от католическата църква в историята на неговото съществуване. Именно този папа е реформирана структурата на църквата, е разработила модерна версия на функциите и социалната роля на Църквата. Той многократно призова свещениците да не участват в дейността на политиците. Основната мисия на Църквата, Йоан Павел II видях в освобождението на света от конфликта, но не и с политически средства, както и с помощта на евангелските министерството на цялото човечество, в духовната министерството.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден