muzruno.com

Кой е Йоан Кръстител и защо е наречен "Предтеча"?

Всички християни по света познават прославената двойка Йоан Кръстител и Исус Христос. Имената на тези две личности са неразривно свързани. В този случай, ако почти всеки предан знае историята на живота на Исус, тогава не всеки знае за земния път на Йоан Кръстител.

Историческа информация за Кръстителя

Йоан Кръстител Кой е Йоан Кръстител и каква е неговата роля в християнската религия? За съжаление документалните доказателства (различни от Евангелието) и няколко биографии за делата на този човек практически не се запазват. Въпреки това, Йоан Кръстител е истински човек, чието съществуване никой дори не оспорва. Този грандиозен от значение човек стана "предшественик" на Исус Христос. Много хора не разбират какво означава тази дума. Значението на думата "предшественик" в различни източници се третира по различен начин. Той е предшественик - човек, който с дейността си е подготвил пътя за нещо или някого - събитие или феномен, който е подготвил почвата за други действия. Йоан Кръстител е син на старейшините първосвещеник Захария, отчаян да има наследник, и праведната му съпруга Елизабет. В библейските писания се казва, че той е роден шест месеца преди Исус. За появата му в светлината и служението на Господа беше съобщено от ангела Гавриил. Исая и Малахий също говореха за неговото раждане. Той бил наречен "Кръстител", защото изпълнявал ритуала на измиването (кръщението) на човека във водите на реката. Йордания като духовно обновление.

Точното място, където се е родил Йоан, не е посочено в нито един източник. Смята се, че той е роден в Ейн Карем, предградието на Йерасулим. Днес на този сайт стои францисканският манастир, посветен на този светец. Много теолози вярват, че отец Йоан Захария е бил убит в храма по заповед на крал Ирод, след като той отказва да посочи местонахождението на новородения си син. Майката на Кръстителя го спасила от клане по време на масовото бедствие на бебешките деца, скривайки се в пустинята. Според легендата, тя чула за търсенето на Йоан и отиде с него на планината. С висок глас Елизабет заповяда на планината да покрие нея и нейния син, след което се отвори рокът и я пусна вътре. По онова време те постоянно са били пазени от ангела на Господа.

Информация за Джон

Свети Йоан Кръстител Всички обстоятелства на раждането и живота на Йоан Кръстител са описани подробно в Евангелието на Лука. Той прекарал младостта си в пустинята. Животът на Йоан Кръстител до времето на появата му на хората беше аскетичен. Носеше дрехи, изработени от груба вълна от камила, облечена с кожена каишка. Йоан Кръстител яде изсушени скакалци (насекоми от семейство скакалци) и див мед. На 30-годишна възраст той започнал да проповядва на народа в Юдейската пустиня. Йоан Кръстител на предшественика призова хората да се покаят за греховете си и да следват праведния живот. Изказванията му бяха лаконични, но те направиха силно впечатление. Една от любимите му фрази е: "Покайте се, защото Божието царство идва" Това е благодарение на Джон израз на "глас на един, който вика в пустинята", защото по този начин той изрази своя протест към православната юдаизма.

Въведение в използването на означението "Forerunner"

За първи път Йоан Кръстител нарича "предшественик" гностическия Хераклион, който е живял в II век. В бъдеще това наименование е прието от християнския учен Климент Александрия. В православната църква, както епитетите "предшественик", така и "баптист" се използват еднакво често, докато в католическата църква тя се използва много по-често. Йоан в Русия отдавна е посветен на двама велики почитатели на празника: Иван Купала и Иван Голососек (Beheading).

Влиянието на Йоан Кръстител върху хората

Проповядването на Кръстителя започва около 28 години. Той смъмрил хората заради гордостта му и поискал възстановяването на старите патриархални норми на етиката. Силата на проповедите на предсказателя беше толкова голяма, че хората на Ерусалим и всички еврейски квартали дойдоха при него, за да бъдат кръстени. Привързаност към водата, произведена от Джон в реката. Йордан. В същото време той каза, че когато Бог се къпе, Бог го оставя да греши. Потапяне във вода и покаяние призова подготовката за приемането на Месия, която скоро щеше да се появи в тези части. На бреговете на Йордан Джон продължи да проповядва, събирайки около него все по-голям брой последователи. Има доказателства, че под влиянието на речи Кръстител да бъдат кръстени, дори и фарисеите дойдоха (религиозните групи, да спазват стриктно от закона) и садукеи (висшето духовенство и аристократи), но Джон ги кара без кръщение.

Същността на учението на Йоан Кръстител

Кой е Йоан Кръстител? В началото на своята проповядваща работа, Forerunner съчетаваше покана за покаяние с потапяне в свещените води на Йордан. Тази процедура символизираше пречистването от човешки грехове и подготовката за идването на Месия.

Проповядването на Йоан на войници, събирачи на данъци и други хора

В допълнение към общуването с обикновените хора, Кръстителят отделя много време за проповядване на войници. Той ги призова да не клеветят, да не обиждат никого и да се задоволяват със заплатата си. Предтекът поиска от данъкоплатците да не искат повече от предвиденото от закона. Всички хора, независимо от тяхното положение и богатство, призоваха да споделят както храна, така и облекло. Последователите на Кръстителя създадоха общност, наречена учениците на Йоан. Сред нейния вид тя се отличава с изключително строг аскетизъм.

Пророчество на Месия

Св. Йоан Кръстител по въпроса за пратеник на Аллах каза Йерусалим фарисеите: "Аз кръщавам с вода, но сред вас стои, когото вие не знаете. Който ме следва, но който е пред мен. " С тези думи той потвърждава идването на земята на Месия.

Въвеждане на Йоан Кръстител с Исус

Йоан Кръстителният предшественик Исус Христос, сред другите израилтяни, дойде на бреговете на Йордан, за да слуша проповедта на Йоан. Почти веднага поискал кръщение от ръката на предшественика, за да "изпълни цялата истина". Въпреки цялата си строгост, Пророкът Йоан Кръстител посочил на хората, че Христос е Божият Агнец. Евангелистите Матей, Марк и Лука пишат за една среща на предшественика и Исус. В същото време апостол Йоан пише за два момента на комуникация между тези индивиди. Така за пръв път пред Кръстителя се появи непознат, в който Духът под формата на бял гълъб го насочи към Божия Агнец. На следващия ден Христос и Forerunner се срещнаха отново. Именно тогава Йоан Кръстител провъзгласи Исус за Месията, който според богословците е основният му подвиг.

Кръщението на Исус

По времето, когато Йоан Кръстител е бил в Бетавър река Йордан, Исус дойде при него, готов да получи кръщение. Тъй като днес не може да се установи точното местоположение на това селище, мястото на измиване на Христос от XVI век се счита за място на брега на реката, където се намира манастирът Св. Йоан. Намира се на километър от град Beit Avara, който е на 10 километра източно от Йерихон.В момента на кръщението на Исус ", бяха отворени на небето, и Светият Дух слезе върху Него като гълъб, и един глас от небето на глагола". Вие сте Моят възлюбен Син, в Когото моя полза " По този начин, благодарение на Йоан, стана свидетел на месианската съдба на Божия Син. Кръщението имаше силно влияние върху Исус, затова евангелизаторите смятат, че това е първото важно събитие на месианските социални дейности. След срещата с Христос Йоан кръщава хора в Еон, който се намира близо до Салим.

След кръщението Исус става наследник на Йоан. Той дори започна речите си, като предшественика, с призив към покаяние и провъзгласяване на подхода на Небесното царство. Теолозите вярват, че без Христос проповядването на Йоан ще бъде неефективно. В същото време, без Кръстителят като Месия, който подготвяше почвата за проповядването на Исус, неговото четене нямаше да намери такъв отговор от хората.

Значението на Йоан Кръстител в християнството

реликви на Йоан Кръстител Въпреки всичките си служби, Кръстителят в религиозните традиции изобщо не е равен на Христос. Въпреки че е бил най-старият и е първият, който проповядва покаяние и идването на Божието царство, той все още е по-нисък от Исус. Йоан Кръстител често се сравнява със Стария Завет пророк Илия, който също е действал като усърдник на единия Върховен Йехова и се е борил срещу лъжливите богове.

Пътят на Йоан Кръстител към екзекуцията

Подобно на Исус Христос, предшественичката имаше своя начин на живот в изпълнение. Той е свързан с изобличението на Кръстителя на палестинската тетрарка (човек, който наследи част от царството на баща си) Ирод Антипас. Той се отказва от универсалните принципи на морала и много религиозни правила. Ирод Антипас се омъжи за съпругата на брат си Иродиада, като по този начин нарушава еврейските обичаи. Йоан Кръстител открито осъди този владетел. По инициатива на злия Иродиада Херод Антипас в около 30 години. заключил предницата в затвора, но се страхувал от гнева на хората, все още спасявал живота си.

Обезглавяването на Йоан Кръстител

пророк Йоан Кръстител Иродиада не можа да прости обида на Йоан Кръстител, така че чакаше удобен момент да изпълни коварния си план за отмъщение. В деня, когато Ирод Антипа празнува раждането му и даде прекрасен празник на старейшините и благородниците, той искаше танца на Саломе, дъщеря на Иродиада. Тя доволна на владетеля и гостите толкова много, че й каза да го попита за всичко. По искане на Иродиада Саломе, тя поиска главата на баптиста на плоча. Въпреки страха си от народно възмущение, Ирод изпълни обещанието си. По негова заповед главата на Йоан Кръстител беше нарязана в тъмницата, а Саломе, която го предаде на коварната си майка, беше предадена. Достоверността на този факт се потвърждава от написаното "еврейски антики" Джоузеф Флавий.

Образът на Йоан Кръстител в световното изкуство

Свети Йоан Кръстител привлича не само художници и скулптори, но и композитори. В ренесанса много гении на изобразителното изкуство се обърнаха към образа и епизодите от живота на предшественика. Освен това художниците изобразяват Саломе, танцуват или държат поднос с главата на баптиста. Неговите творби са посветени на такива майстори като Джото, Донатело, Леонардо да Винчи, Тинторето, Караваджо, Роден, Ел Греко. Световноизвестната картина на художника А. Иванов "Изгледът на Христос към народа" е посветена на срещата на Кръстителя с Исус. През Средновековието бронзовите и теракотните фигури на Forerunner бяха много популярни.

Значението на предшественика в световните религии

Началник на Йоан Кръстител Йоан Кръстител е почитан като последния пророк - предшественик на Месия, не само в християнството. В исляма и такива религиозни течения като Бахаи и Мандеи, той е почитан под името Ялия (Яхя). В някои арабски християнски църкви тя е известна като Йохана.

Погребението на Кръстителя

Според легендата, за няколко дни Иродиада подигравал глава на Кръстителя. След това ми каза да я погреба в сметището. Според други източници, главата в глинен стол е погребана на Елеонския хълм. Смята се, че безглавото тяло на предшественичката е погребано в Себастия (Самария) близо до гроба на пророк Елисей. Друг апостол Лука иска да вземе тялото си в Антиохия, но местните християни му дадоха само дясната ръка (дясната ръка) на Светия. През 362 г. сл. Хр. Гробницата на Йоан Кръстител била победена от отстъпниците. Неговите останки бяха изгорени и пепелта разпръснати. Въпреки това мнозина вярват, че нетленното тяло на предшественичката е спасено и транспортирано до Александрия. Мощите на Йоан Кръстител, представени с дясната ръка и главата му, се считат за чудотворни. Те са много почитани храмове. Главата на Йоан Кръстител, според някои източници, се съхранява в римската църква "Сан Силвестро" в Капите, на други - в джамията в Умайад, разположен в Дамаск. Също така е известно за такива светини в Амиен (Франция), Антиохия (Турция), Армения. Според православната традиция главата на баптиста е открита три пъти. Там, където всъщност има истинска реликва, е трудно да се каже, но енориашите от различни църкви вярват, че тяхната "глава" е истинска.

Ръката на Джон влезе Манастир Цетине, който се намира в Черна гора. Турците твърдят, че се съхраняват в музея на двореца на султан Топкапи. В коптския манастир има информация за дясната ръка. Дори празната гробница на Кръстителя все още се посещава от поклонници, които вярват в чудотворното й.

Празници в чест на Forerunner

Православната църква създаде следните фестивали, посветени на Йоан Кръстител:

  • Концепцията за предшественика - 6 октомври.
  • Рождеството на Йоан е на 7 юли.
  • Дефектирането е на 11 септември.
  • Катедралата на Кръстителя - 20 януари.
Споделяне в социалните мрежи:

сроден