muzruno.com

Кой плаща данък върху колата?

2011

Данък върху колата е регионален данък, който формира основата на дохода в регионален бюджет. платим данък върху колата данъчнозадълженото лице на мястото, където е регистрирано превозното средство. Времето и процедура за плащане на данъци са регистрирани в данъчния кодекс на Руската федерация.

По този начин, данък върху колата плащат такива данъкоплатци, които имат превозни средства, регистрирани в руското законодателство, признати като обекти на данъчно облагане. Също така, собственикът на колата трябва да подаде уведомление до данъчния орган на мястото му на пребиваване, което гласи:

- собственикът на превозното средство, на което е регистрирано превозното средство;

- самото превозно средство -

- друго лице (ако има такова), на което е извършено пълномощното за право на ползване на превозното средство;

- пълномощното и правата върху него по отношение на колата;

- нотариално заверяване.

В допълнение, обявата трябва да съдържа информация за това кога е купена колата и кога колата е била прехвърлена на настоящия собственик. Към уведомлението ще бъде необходимо да се приложат документи, потвърждаващи датата на собственост и покупка на превозното средство, както и пълномощно.

Не всички автомобили се облагат с данък, автомобилен данък платени от тези данъкоплатци, които имат в техните автомобили, собственост следната: автобуси, самоходни машини, вертолети, самолети, лодки, кораби, лодки, ветроходни лодки, снегоходи, ATV, моторни шейни, автомобили, моторни скутери, мотоциклети, джетове, моторни лодки, самоходни плавателни съдове, и Други въздухоплавателни и водни превозни средства, регистрирани по реда на закона.Транспортен данък Някои видове транспорт не могат да се облагат с данък, например автомобили за хора с увреждания. За такива машини, които имат двигател, се събира данък за кола конски сили.

Данъчната ставка може да бъде различна, тя е установена от законодателните органи на субектите на Руската федерация.

Много собственици на коли често питат дали има такава данък върху продажбите, в тази връзка има няколко възможности. Ако собственикът на превозното средство е да продава своя автомобил или друг вид транспорт, той трябва да знае, че от продадената кола ще е необходимо да плати данъка на държавата в размер на 13%. Например, ако автомобилът е бил продаден за 100 000 рубли, бившият собственик ще трябва да плати данък върху продажбите в размер на 13 000 рубли. Вие със сигурност не плащате данък и не подавате декларации, но това ще бъде незаконно. Но има няколко случая, които могат да помогнат да не плащате данък при продажбата на автомобил. Всяко изделие от данъчния кодекс има свои собствени нюанси. Така в член 220.1 съществуват някои условия, които позволяват да се избегне плащането на данъци на правни основания:

- превозното средство трябва да бъде собственост на собственика в продължение на най-малко три години;

- разходите за продажба на кола трябва да бъдат по-ниски от покупната цена;

- разходите за продажба на превозно средство не трябва да надвишава 250 000 рубли.

Ако едно или две от тези условия са изпълнени, то е напълно възможно да не бъдете отговорни пред държавата.

Много собственици на превозни средства почти не знаят нищо за транспортния данък. И всъщност да плащат данък на колата, е необходима всяка година, а сумата на данъка варира всяка година. Освен това, ако собственикът не е платил данъка в предписаното време, но е наложен санкции, които достигат до 20% от главницата, както и глоба, които се таксуват ежедневно в размер на 1/300 от рефинансирания лихвен процент. По този начин, за да се избегнат подобни проблеми, е необходимо да се плащат всички данъци навреме.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден