muzruno.com

Как да изчислим данъчното облагане?

Както е посочено в някои членове от Данъчния кодекс, физически и юридически лица, които имат в тяхно владение на превозните средства трябва да плащат мотор данъка за превозните средства по предписания изчислението и в съответствие с условията на плащане.

Много автомобилисти задават следния въпрос: "Как да изчислявате себе си за себе си, за да знаете предварително колко трябва да платите?" Нека разгледаме същността на този проблем:

1. Необходимо е да се определи кой ще плаща данък върху автомобилите.

Физическите лица плащат данъка в случай, че превозното средство е регистрирано в Държавния инспекторат по безопасност на движението по пътищата. Юридическото лице плаща данък върху автомобилите, само ако го притежава или използва въз основа на пълномощно.

Собствениците на превозно средство, което извършва превози на пътници или товарни превози, са освободени от данък. Между другото, наскоро приемате добавки към Данъчния кодекс, според който лицата, участващи в подготовката за Олимпийските игри през 2014 г. в Сочи, не плащат данък върху автомобилите.

2. За да се изчисли правилно данъкът върху автомобилите, данъчната основа се определя за начало и се взема предвид данъчната ставка в конкретен предмет на Руската федерация.

Определете, че данъчната основа може да бъде индивидуално за конкретно превозно средство въз основа на мощността на двигателя, която се изчислява в конски сили и е типична за конкретно превозно средство. Данъчна основа може да се изразява и в килограми на теглителна или регистрационна способност.

Брой на конска сила за вашия автомобил можете да намерите в сертификата, издаден при регистрацията, който е на разположение за всяко превозно средство или за PTS.

Важно: данъчната основа трябва да бъде определена конкретно за всяко превозно средство поотделно.3. Данъчната ставка върху автомобили се определя от един или друг предмет единствено на Руската федерация, тя може да се различава от цената, определена в Данъчния кодекс, не са повече от десет пъти (намаляване или увеличаване).

Чрез силата на определена провинция, регион или република, както е посочено в т. 361 от Данъчния кодекс данъчната ставка за превозните средства може да бъде легализирана, като отразява броя на изминалите години от издаването на превозното средство.

При изчисляване на календарните години изходната точка е 1 януари след освобождаването на всяко превозно средство, включително годината, за която се налага данък върху превозните средства.

Познаването на горепосочените правила ще ви помогне да изчислите данъка върху автомобилите.

4. И сега нека да поговорим за това как да изчислим данъка върху коли в брой? След определянето на данъчната основа ние го умножаваме по регионалната данъчна ставка. Изчислява се, че данъкът за колата се изисква в съответствие с данъчния период, който винаги е равен на календарната година.

Като пример: едно лице през цялата 2011 г. притежаваше моторно превозно средство с мощност от 85 конски сили, в този регион данъчната ставка за автомобила е била 9 рубли. за една единица сила, т.е. конски сили. В резултат на това получаваме 765 рубли (85x9).

5. Изчислете данък върху автомобилите, които през календарната година са били премахнати или поставени в регистъра в КАТ, това е съвсем просто. За да направите това, трябва да използвате времеви коефициент, който е равен на броя на пълните месеци поддръжка, т.е. времето, когато автомобилът е регистриран за определен собственик, разделен на броя на календарните месеци.

В член 362, параграф 3, посочи, че данъкът върху превозните средства, които в периода на плащане, са заснети или регистрирани в КАТ, изчислени с натрупване (регистрация месец + месечен премахване на автомобили от сметката). Ако оттеглянето е настъпило в рамките на един месец, тогава се взема предвид един месец.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден