muzruno.com

Как да изчислим транспортния данък?

Много ентусиасти на автомобили си задават въпроса: "Как да изчислите сами себе си?". Нека да разгледаме същността на този проблем.

Данъкът за собствениците на превозни средства е данък, платен от всички собственици на моторни превозни средства, включително транспортни организации.

Кой трябва да плати транспортна такса?

Всички физически лица са лица, регистрирани от отделни предприемачи, както и от различни организации, които са собственици на всяко превозно средство. Данъкът се начислява върху камиони и леки автомобили, специално оборудване, мотоциклети и скутери, вода и самолети и други превозни средства.

Как мога да разбера транспортния данък?

За да се изчисли данък върху транспорта, имате нужда от:

1. Разберете дали предприятието е или частно лице собственика на превозното средство.

Собственикът се идентифицира с паспорта на техническите средства. Когато автомобилът е нает, данъкът ще бъде платен на лицето (предприятието), регистрирано като собственик.

Собственикът може да бъде освободен от плащането на данъка, ако превозът е прехвърлен на трета страна въз основа на общо пълномощно.

Също така предприятията, които използват превозни средства за производствени цели, например: електроцентрали, кабини, кабини, трансформатори и т.н., могат да бъдат освободени от данъка.

2. Необходимо е да се определи предметът на облагане.Съгласно законодателството на Руската федерация е необходимо да се изчисли данъкът върху всички превозни средства, различни от посочените в данъчния кодекс на Руската федерация, чл. 358, тъй като за да разберете как да изчислявате транспортния данък, трябва да определите дали вашето превозно средство подлежи на данъчно облагане. Следните не подлежат на данъчно облагане:

  • автомобили оборудвани специално за инвалиди;
  • комбайни, трактори;
  • Специални машини за транспортиране на селскостопански животни и мляко.

Освен това, предприятията и отделните предприемачи, които извършват превоз на пътници, могат да бъдат освободени от данъка.

3. За да научите как да изчислявате транспортния данък, помислете за "данъчната основа", която се изчислява от мощността на двигателя, посочен в конската мощност. В някои случаи мощността на двигателя може да бъде посочена в киловат, а за да се установи цифрата в конски сили, е необходимо да се умножи киловат с конверсионен фактор, който е 1,35962.

4. Как мога да разбера транспортния данък с цифри?

За да направите това, трябва да определите точно данъчната ставка (за всеки регион, нейната индикаторна стойност от една конски сили) и след това, с проста аритметика (умножение), да определите размера на данъка.

Пример: Частното лице е регистрирано от собственика на автомобила в рамките на една календарна година, мощността на колата в конски сили е 70, данъчната ставка за конски сили е 3 r.
Изчисляване на данъка: 70 к.с. * 3р. = 210 рубли. (сумата на бъдещия данък).

Но има много случаи, когато превозно средство може да бъде извадено от регистъра за една година. В подобна ситуация транспортният данък се изчислява за действителния период на собственост превозно средство.

5. Как мога да разбера транспортния данък при изваждането на автомобила от регистъра през август, когато го регистрирах през март същата година?

За да направите това, трябва да умножите данъчната ставка, изчислена за годината, с корекционния коефициент, който в този случай е 0,5 (т.е. 6 действителни месеца на собственост (март, април, май, юни, юли, август), разделен на 12 месеца 6/12 = 0,5)).

Изчисляване на данъка: 70 к.с. * 3 рубли * 0.5 (коефициент) = 105 рубли. (сумата на бъдещия данък).

Изпълнявайки всички горепосочени препоръки, винаги можете лесно да отговорите на въпроса: "Как да изчисляваме транспортния данък?".

Споделяне в социалните мрежи:

сроден