muzruno.com

Местни данъци - роля и значение

2011

За да се гарантира единството на страната, както и единството в развитието на икономическите реформи, е много важно да имаме оптимално местно самоуправление. От икономическа гледна точка местните власти нямат независим бюджет. И това, на свой ред, означава, че такива органи Те не могат да имат способността правилно и правилно да прилагат своите възможности и правомощия. Ето защо данъците са важен източник на доходи за бюджета. В продължение на повече от 8 години Русия прилага нова данъчна система, благодарение на която е възможно да се постигне нормативна и оптимална провизия данъчна система.

Местни данъци и такси представляват такива видове такси и данъци, които могат да бъдат установени въз основа на правните разпоредби на органите на местната власт. Те са задължителни за плащане на територията, където се намира мястото на плащане на данъка. По този начин, местните данъци са източникът на генериране на доходи в местния бюджет. Местните данъци включват данък върху собствеността физическо лице, данък върху строителството на всякакви строителни проекти, които са построени в курортните зони и данък върху земята. Местни данъци могат да се различават в ставките, елементите на данъчното облагане, датата на падежа и формата на отчитане.

плащам местните данъци длъжен да физически и юридически лица. Съществуват специфични особености при събирането на такива данъци, те се включват в брутните разходи. Ето защо, местните данъци на Руската федерация оказва влияние върху формиране на печалба. Органите на местното самоуправление могат да направят следните насоки:

- Да се ​​въведат само такива такси и данъци, които са предвидени от законодателни актове;

- Да се ​​установят такива тарифи, които не могат да надвишават максималните суми на данъци, които от своя страна са предвидени в законодателни актове;- Установете и допълнителни обезщетения за т.нар. Отдалечени данъкоплатци.

Има и такси за регистрация от лица, които извършват предприемаческа дейност. Тя данъци като - реклама данък, с право да търгуват, лицензионна такса, която дава право за извършване на местни търгове. Такса за регистрация може да действа - доверителни такси от организации, институции, граждани и предприятия с лиценз за събиране, което дава право да продава вино и водка produktsiey- колекция с домакинско имущество pitomtsami- такса, която ви дава право да използвате местната simvoliki- за да паркирате avtotransport- за спечелването и участие в събиране с begah- sdelok- да бъде домакин на снимките и telesemok- почистване territoriy- от съдържанието на различните конструктивни съоръжения, културни и обществени сфери.

По този начин е възможно да се установят местни данъци и такси само с участието на съответните елементи на данъчното облагане. Процедурата за плащане и събиране на местни данъци се определя от общинските, селищни и селищни съвети.

В социалния живот данъците играят много важна роля, механизмът на данъчната система просто трябва да се основава на оптималното съчетаване на всички интереси от страна на различните сектори на обществото. За да се осигури социален баланс в обществото, рационално функцията на данъците и такси.

В заключение, можем да кажем, че системата от всички данъци се нуждае от постоянно подобрение. Системата за данъчно облагане е призната да предостави на местните правителства възможни финансови ресурси и да служи като насока за социална и икономическа политика. Всяка страна изисква въвеждането на единна система за местно данъчно облагане, която да може да се основава на методологията и принципите на събиране на данъци.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден