muzruno.com

Дали духовните ценности са стабилни?

Духовните ценности - това е нагласи и поведенчески норми, стандарти и моралните табута, идеали и оценка, социални стандарти и понятия за добро и зло, правилно и грешно, красота и грозота, правилното и неприемливо. специалитети стойности (осезаеми благословения, природни ресурси), действат като обекти на удовлетворяване на нуждите на хората, а духовните са независима сфера, която дори оформя отношението на обществото към обектите и нещата. За разлика, например, природният ресурс, като консумирана от човека вода, братство или солидарност, кара хората, които споделят тези принципи, да действат по определен начин. Можем да кажем, че сферата на идеала действа като поведенческа мотивация за човешките действия.

Възниква въпросът: колко независими и неизменни са духовните ценности? От една страна, религия твърдение те са дадени, за да ни "по-горе" - под формата на заповеди, и, следователно, вечен и неизменен. Само на някакъв етап удари "Час на Милостта", когато човечеството бяха наградени тези вечни таблетки (или човечеството просто "узрели" до точката, че те вземат). Други гласове твърдят, че духовните норми се развиват заедно с обществото. Така например, в ерата на "trogloditskoy морал" не се счита за срамно да убие слабите, жените и отнемат добитъка си, а сега той се класифицира като убийство, изнасилване и грабеж. В дните на Древна Гърция собствеността на роби не се смяташе за срамно, сега е престъпление.

Релативистите укрепват аргументите си с факта, че дори и сега, заедно с универсалната, духовната ценности на социалните слой и индивиди. И, за съжаление, някои хора имат една и съща "троглодитна морал". наш етични стандарти кодифициран в променящите законите на държавата (не забравяйте обаче, че смъртното наказание се прилага навсякъде и преди, и сега в списъка на страните, в които смъртното наказание е лишаване от живот постоянно намалява). Нашата концепция за света се променя от промяната на научните парадигми. Усещането за красота ни налага естетическото образование - има хора, които смятат, че най-примитивният кич е красив.Всичко това е така: понятието за справедливост, добро, дължимо и понятието за красота се промени. Затова казваме, че има духовни ценности културата на примитивните общество, древен свят, Средновековието и Новото време. Но не съществува ли замяна на термини? Приемаме ли проявлението и въплъщението на идеи и идеали в поведението на самите ценности? Например, ние сферата справедливо - несправедливо, законосъобразно - престъпна. Отивате на кампания срещу друго племе, примитивни войници искрено вярват, че постъпва правилно и законосъобразно: в действителност те са на война срещу "външни", а не ремонтирани обида "своите". Феодална земя иззети от "по право на завоевание" претендент и бъдете сигурни, че не йота съгрешили против закона.

Следователно може да се заключи, че справедливостта като такава винаги е причинявала удовлетворение у хората и потъпкването на справедливостта предизвиква чувство на неприязън, гняв, желание тази справедливост възстановите. Естетическите духовни ценности се развиват от скалните картини до съвременния постмодернизъм, но привличането на хората към красивата винаги е било там. Както и отвращение от грозното. Творчеството като процес донася и носи мъки и радост като примитивен художник и модерен. Процесът на познаване на нещо ново, бутане на хоризонтите на нашите идеи за света винаги е бил присъщ на човека. Следователно, търсенето на истината също стои в линията на универсалните духовни ценности. И накрая, свещеното царство. Кой по всяко време беше смятан за светец, ръководен от Духа, свещеник, мъдър човек, зъболекар? Този, който не само теоретично споделя духовни ценности, но също така живее според тях - според заповедите, според закона, в справедливостта и истината.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден