muzruno.com

Вътрешен свят

Духовният или вътрешен свят на всеки човек е резултат от създаването, асимилацията, запазването, както и разпространението на културното наследство. В структурата си той включва:

1. Познание. Въз основа на съществуващата нужда да се придобият знания както за света около нас, така и за нас, за смисъла и целта на нашето съществуване, се формира личен интелект. Това е композиция от умствени способности, която ви позволява да научите нова информация, като се свържете с процеса, който вече сте получили по-рано.

2. Емоция. Вътрешният свят на човек е обект на преживявания от субективна природа, които възникват поради различни ситуации и явления, възникващи в живота. Те включват гняв и радост, изненада и страдание, презрение и срам, страх и т.н.

3. Чувствания. Състоянието на емоционалното характер, чието проявление се проявява в по-дълъг период в сравнение с преживяванията и притежава определена тематична ориентация. За тях те носят морални позиции на човека: любов, приятелство, патриотизъм и други. Тази категория включва интелектуални способности: любопитство, съмнение, любопитство. Към чувствата носи и естетически показва: меланхолия, наслада, отвращение и други.

4. Световна перспектива. Вътрешният свят на всеки от нас има определена система от гледни точки, както и понятия и концепции за природата на заобикалящия ни свят. Този компонент показва посоката на човек като индивид и представлява система от формирани мотивации, които улесняват ориентацията на всякакъв вид дейност, независимо от появилата се ситуация.

Вселената дава твърдост и твърдост на характера. Този компонент на вътрешния свят, определящ главната посока и целенасочеността на индивида, се отразява във външния вид на човека, в неговите навици, поведение, наклонности и действия.

Вътрешният свят под формата на светоглед, който го формира, се разделя на:

- знания;

- духовните ценности характер;

- идеали;

- принципи;- идеи;

- убеждения.

Системата от възгледи за природата на околния свят има свои собствени характеристики. Сред тях са следните:

1. Историчност. Вътрешният свят на всеки един от нас винаги има тясна връзка с етапите на развитие, които обществото изпитва, както и със съвкупността от социални и политически проблеми на страната.

2. Скептицизъм, догматизъм и разумна критика, които са характерни за личната система на възгледите.

3. Conviction. това компонентът е стабилен поглед към света около тях и се изразява в принципи и идеали, както и в стремежите на въплъщение на живота им чрез действията и действията им.

Създаването на световна гледна точка може да се осъществи по различни начини. Той може да се развие спонтанно, като се основава на обикновения опит и се влияе от условията на съществуване, а също и съзнателно, ако основните идеали и принципи преминават през етап на теоретично, целенасочено развитие.

Светът вижда различно емоционално оцветяване. Чрез него се изразяват чувствата на хората, които възникват, когато се срещат с реалността. Той може да бъде песимистичен или оптимистичен.

Системата на възгледите на човека играе приоритетна роля в живота си. Той дава насоки и поставя цели в теоретичните и практическите дейности. Worldview ви позволява да определите начините за решаване на задачите. Системата на човешките възгледи му дава възможност да определи истинските ценности на културата и живота.

Крайният набор от приоритети, които определят богатия вътрешен свят на човека, е неговият манталитет. Тази комбинация от всички системи на визия за реалността е резултат от процеса на нейното познаване и оценка.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден