muzruno.com

Чувствата на човек

Чувствата на човек играят важна роля за формирането на личността му. Те са неразривно свързани с емоциите. Тези два фактора са били първите прояви на човешката психология. Човек не може да живее без емоции. Изразяването им се осъществява под формата на страх, радост, гняв или нежност. Емоции и чувства човешкия е начин на адаптация и реакция към влиянието на външни фактори.

Чувствата са емоции, свързани с емоциите, причинени от определени фактори. Има няколко вида такива прояви.

По-високите чувства на човек са последица от емоции, които възникват в резултат на упражняването или неприлагането на духовните нужди. Това не включва по-ниските усещания, свързани с удовлетворяването на физическите нужди от храна, топлина, вода, въздух и др.

По-високите чувства, от своя страна, са разделени на интелектуални, морални и естетически. Те са неразривно свързани с обществения живот и изразяват отношението на хората към събитията, които се случват около тях. По-високите усещания на човека се определят от образованието и преобладаващия мироглед.

Моралните чувства включват чувство за колективизъм, дълг и отговорност. Чувството за дълг е поставено човешкото съзнание в периода на формиране на личността. Тя се различава от простото познаване на задълженията на човека чрез присъствието на емоции и преживявания.

Ако изпълнението на определени действия е приятно, тогава човек изпитва радост. Разбирането на действията и тяхната оценка са свързани с опита на такова чувство като съвест. Удовлетворението от правилно извършените действия води до състояние на спокойна съвест.Психическата активност предизвиква интелектуални чувства. Те са свързани с процеса на мислене и когнитивна работа. Такива чувства включват съмнение, изненада, удовлетворение и увереност.

В процеса на своята дейности на лице научава нови, неизвестни факти. Първото усещане, което изпитва, е изненадата. Този фактор е стимул за нови знания. В процеса на изучаване съществува чувство на съмнение, ако някои аспекти не съответстват на съществуващите идеи. Това насърчава проверката и преразглеждането на данните. В резултат на това има усещане за доверие в техните убеждения. Е, в резултат на извършената работа има удовлетворение. Затова е важно да се отбележи, че всички тези емоционални прояви са свързани един с друг и формират определена последователност.

Естетиката и разбирането за красотата е важен аспект на психологическото развитие на човека. Естетичните чувства на човека са резултат от изучаването и размислянето на произведения на изкуството, архитектура или постижения в областта на технологиите. Силно проявление на тези чувства се случва, когато сте в контакт с природата.

Невъзможно е точно да се отговори на въпроса колко чувства човек има. Това зависи от моралното образование на всички. При някои хора проявлението на чувствата и емоциите не е толкова очевидно. Основните личности са стабилни при проявлението на емоционалните им качества. Емоционално нестабилните хора често нямат постоянни убеждения и принципи. Хората не са едни и същи в своите психологически прояви.

Разграничаване и по-ниски чувства, които също са присъщи на хората. Това е завист, алчност, егоизъм и т.н. Безразличие към проявления на външни мирът също не е най-добрата емоционална проява.

Хората реагират по различен начин на настоящата ситуация. В някои, резултатите от дейностите създават желание за върхови постижения, подобряват своите качества, т.е. те са допълнителен стимул. Други падат в апатия, чувстват се отчаяни и раздразнени. Чувства и човешките емоции формират неговия характер и начин на поведение в обществото.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден