muzruno.com

Теодолит е това, което?

Преди да издигнете структура или обект на земята, трябва да извършите проучване. Оправданието на изследването включва определянето на координатите на точките на терена, изчисляването на котата на височината и настройката на позицията в локалната координатна система. Такова оправдание може да се основава на теодолитен ход.

Геодезически работи

Геодезическите работи включват разнообразни заглавия, включително създаването на проучване на земята. Тази работа се предхожда от изграждането на теодолитен ход с измерване на хоризонталните ъгли и дължини на страните, както и изчисляването на координатите на точките.

Теодолитското движение е

С помощта на теодолитния инсулт можете да прехвърлите координатите на точките за поддръжка на всички останали точки. Това е необходимо за последващото изграждане на сгради на този обект или за използването на територията за икономически цели.

Какъв е теодолитният удар

Теодолитното движение е прекъсната линия, изградена върху терена с хоризонтални ъгли и дължини на страните, измерени с него. Тези данни се използват по-късно за изчисляване на координатите и ъглите на направление в листа за изчисляване.

координатите на теодолитния инсулт

Изграждането на теодолитния курс се състои от два етапа. Това са:

  1. Изграждане на прекъсната линия по терена и работа на терен;
  2. Математическо изравняване на прогреса и изпълнение на обработката на получените резултати.

И двата етапа се извършват стриктно съгласно установените правила, в съответствие с нормите и правилата. Точността на конструкцията и обработката на резултатите гарантира точността на работата и последващата сигурност на конструкцията или осъществяването на всяка друга дейност на земята.

Видове теодолити

Теодолитното движение е отворена или затворена прекъсната линия. В зависимост от формата на строителството има три вида движения:

  1. Отворен теодолитен курс, базиран на две точки с известни координати и два ъглови посоки.
  2. Отворен теодолитен ход, основаващ се на една отправна точка и на един ъгъл на направление - този ход също се нарича висящ.
  3. Затворен теодолит се движи във формата на многоъгълник, опиращ се на една точка и един ъгъл.

несъответствие на теодолитния инсулт

И трите вида имат различна точност на работа. Най-предпочитаният вариант на конструкцията ще бъде многоъгълник, за чието управление има отделен метод. Най-малко точен е висящият теодолитен ход, свързан само с една точка от геодезическата мрежа.

Изборът на вида на създаване на теодолитния курс зависи от условията на терена, наличието на редица изходни точки и вида на по-нататъшната дейност в територията.

Подготовка за работа на земята

Преди да извършите работа на място, предварително проучване на място като използват съществуващи карти и топографски планове. Тя включва проучване на природните условия и релефа, търсенето на налични точки на геодезическа обосновка. Няма да е излишно също така да се установи кога е извършена геодезическата работа на дадена територия и какви резултати са получени в резултат на тяхното поведение.

сметка за изчисляване на теодолитния инсулт

Освен това е необходимо да се изберат инструменти за по-нататъшна работа, както и да се извърши тяхната проверка, за да се гарантира необходимата точност.

Преди да започне работа по мащабен план, се предвижда възможна версия на местоположението на точките на теодолитния курс. Следващият етап ще бъде тяхното отстраняване в природата и проверка за добра видимост.

Ход на курс

Теодолитски курс се поставя на терена с задължително условие за осигуряване на добра видимост между точките. В противен случай елементите се намират на друго място.

Първият етап е свързването на теодолитния инсулт до точката на геодезическата мрежа, извършено с помощта на теодолит или таезометър с висока точност. Свързването е разположението на многоъгълник върху терена. Точността на изпълнението му ще окаже влияние върху определянето на всички координати на теодолитния ход.

В зависимост от последващото задание точките се фиксират на терена с временни или постоянни знаци. Първите включват дървени колчета, които са заклани встрани от земята. За да се запази точното местоположение на елемента, центърът насочва към залозите. До такъв временния знак, като правило, се създава идентификационен елемент - пазач с височина от 15-20 сантиметра.

Постоянните марки маркират точките, чието местонахождение ще бъде необходимо за по-нататъшна работа за дълго време. В този случай използвайте по-трайни материали - монолити или бетонни стълбове.

За по-добра ориентация точките на знака за пътуване: номерът е посочен, както и разстоянието от първата точка.

теренната работа

След маркирането на оборотите се извършват полеви работи. Те включват извършване на различни измервания и събиране на данни за решаването на изчислението на теодолитния инсулт.

точки от теодолитния курс

Вътре в теодолитния ход се измерват дължини на страните и хоризонтални ъгли. Работите могат да се извършват с помощта на различни инструменти, в зависимост от тяхната наличност. В този случай по-модерните устройства ще дадат по-точни резултати в сравнение с остарелите.Всички измервания се правят два пъти: при движение напред и назад. Резултатите от двата движения трябва да съвпадат или да се различават със сума, равна на допустимата грешка. Този процес, приет в областта на геодезията, гарантира висока точност на работата и намалява въздействието на систематичните и случайни грешки.

Измерване на ъглите и дължината на удара

Хоризонталните ъгли се измерват на всеки връх с помощта на електронна тотална станция или оптичен теодолит. Устройството е поставено на една от точките на курса, а на две съседни има рафтове или стълбове. В този случай е необходимо да се следи фактът, че по пътя се измерват само лява или дясна ъгъл. За да се улесни контрола, в схематичен чертеж контурът на терена е паралелен. Абрис - това е приблизително изображение на резултатите от извършената работа, необходима за следващите камерни изчисления.

лист на координатите на теодолитния инсулт

Ъгловете се измерват по метода на прием, който се състои в двойно наблюдение на измерванията. В този случай неприемливите грешки лесно се откриват чрез специални контролни формули. Работата се преработва до постигане на необходимата точност.

Дължините на страните на полигона се измерват с помощта на лазерни, светлинни детектори или земни рулетки. Определете разстоянието между всяка две точки на теодолитния ход, паралелно ги фиксирайте в специално зададено списание.

Камерна работа

Теодолитното движение е многоъгълник или линия, конструирана за определяне на координатите на точките, които са далеч от точките на оригиналната мрежа. По този начин теренната работа е последвана от обработка на получените резултати и получаване на желаните стойности.

Камерната работа е не по-маловажен тип геодезическа работа, в резултат на която е възможно да се идентифицират грешките, извършени от служителите по време на изграждането на теодолитния курс. Освен това, на етапа на обработка на резултатите се изключва влиянието на систематични грешки, дължащи се на неточността на работата на устройството, метеорологичните условия (вятър, слънце, валежи и др.) И неправилно вземане на проби от изпълнителя.

Въз основа на резултатите от работата се изчислява разделът за изчисление на теодолитния ход.

Съставяне на доклада за теодолитния прогрес

Теодолитният прогрес е таблица, която съдържа данни, получени в резултат на измервания на теренната работа и изчисленията камерна обработка. Там те въвеждат цифрова информация за ъглите на посоката, стъпките и координатите на началната точка и точките на движение. Има отделна графика за всяка стойност.

отвори теодолитен инсулт

Първоначалните стойности са координатите и ъглите на посока на началните и крайните точки. Всички останали данни се изчисляват, като се използват измерени хоризонтални дължини и ъгли.

В началото на работата сумата от измерените ъгли се преброява и теоретичната сума се анализира аналитично. Тяхната разлика ще бъде несъответствието на теодолитния инсулт, изчислен по формулата:

fbeta- = Sigma-beta-ism - Sigma-бета-теор.

Получената стойност трябва да бъде по-малка или равна на допустимия остатък. Тя се изчислява по формулата:

{fbeta-} = 1rsquo- Radic-п.

Ако условието е изпълнено, изчисленото несъответствие може да бъде разпределено между всички ъгли еднакво с противоположния знак. Тогава ъглите на движение могат да се считат за равни. Корекциите се записват върху наличните стойности и се използват при последващите изчисления.

Следващата стъпка при изчисляването на теодолитния прогрес е да се намерят ъглите на посоката на страните. Остават в хода на лежи ъглите са отнети, и правото - се добавят. Контролът на коректността на изчисленията е получаването в крайния резултат на първата посока на посоката на началната точка.

Освен това стъпките по осите X и Y се изчисляват в система с правоъгълни координати. Това е необходимо за последващото разполагане на точките на теодолитния ход. Степените се изчисляват като продукт на хоризонталното положение и синусоида или косинуса на коригирания ъгъл на ъгъла:

АХ = d * cosA-

ΔY = d * sinA.

Следващата стъпка е да се изчисли несъответствието на стъпките по същия начин, както ъгловото увеличение. Ако не надвишава допустимата стойност, получената стойност се разпределя равномерно с противоположния знак.

Последната точка е изчисляването на координатите на теодолитния прогрес. OIx се получава като сумата от координатите на предишната точка и изчисленото увеличение, като се вземат предвид несъответствията. За осите X и Y стойностите се разглеждат отделно, като се записват в съответните колони. Окончателният контрол е да се получат координатите на оригиналната точка, т.е. връщане към началото.

Теодолитски курс в геодезическата обосновка

Изграждането на теодолитски курс е важна стъпка в създаването на оправдание за проучването. Геодезическите точки обикновено се намират далече един от друг и не могат да бъдат достатъчна основа за конструирането на обекти или други дейности.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден