muzruno.com

Етапи на човешката еволюция

Еволюцията на човека винаги е имала интерес към хората. Те изучават теорията в продължение на много десетилетия и дори стотици години произхода на живота на Земята. Има много предположения за това. Най-популярната версия е тази, която описва произхода на хората от хуманоидни маймуни и етапи на човешката еволюция.

Още в древността се появиха две гледни точки по този въпрос. Първата теория се нарича абиогенеза. Тя твърди, че има възможност за появата на живите от неживите. Друга теория предполага невъзможността за независим произход на живота. Имаше и други възможности: например създаването на живот на земята от Бога. Нека разгледаме по-подробно основните етапи на човешката еволюция.

Човек отдавна се опитва да научи родословието си. Това се отразява в легенди, легенди, еписи на почти всички племена и националности.

Едва през 1859 г. е написана книгата на Чарлс Дарвин вид произход във връзка с естествения подбор. Тя направи сензация и предизвика голям интерес. Мнозина осъдиха теорията си, критикуваха и осмиваха. Но хора, близки до науката, се възхищаваха на това творение.

Тази книга описва естествения произход на човека. Те също така дадоха доказателства въз основа на научни знания. Те говореха за връзката на човек и бозайници на генетично ниво. С течение на времето Дарвин имаше последователи, които започнаха да изучават етапите на човешката еволюция.

Човекът и някои гръбначни имат сходства в структурата. Например, характеристики на нервната система, скелет, храносмилане, дишане и циркулация. Най-ясно, родството се проявява при разглеждане на развитието на ембриона.

Корени и атавизми са специални знаци. Те са налице в човешкия организъм в голям брой, но са безполезни. Това е наследството, оставено от животинските предци. Ако разглеждаме човек от гледна точка на биологията, тогава това е бозайник от по-висшата част, свързана с примати. Хората обаче са разумни същества. Най-голямо сходство се наблюдава при хора с човешки маймуни, разликата между които е способността да се работи и да се използват инструменти.Етапите на човешката еволюция включват периода, когато се извършва естествен подбор на индивиди, способни да извършват дейност, използвайки инструменти. След това имаше преход от прилагането към производството на предмети на труд. Това е естествен подбор, резултат от еволюцията. Потреблението на приготвена с огън храна намалява натоварването на храносмилателната система. Постепенно преминава през някои промени (червата става по-къса).

Има три етапа на човешката еволюция.

1. Появата на рода Homo, първият от които е бил Australopithecus. Това е етапът на биологичната революция.

2. Следва следващият етап от развитието на този вид. Тя продължава, докато не започне модерната фаза на човешката еволюция. Тук този процес е бил повлиян не само от биологични фактори, но и от социални фактори. Сред представителите на това време можем да различим Pithecanthropus, Хайделберг хора, Синантроп и неандерталците.

3. Последният етап е еволюцията модерен човек. Тук най-голямо влияние упражняват социалните аспекти на съществуването.

Първите следи от човешка дейност с използването на инструменти са открити в периода 2.5 - 2.8 милиона години. Също така е известно, че много популации от хора не са успели помежду си в резултат на еволюцията. Те съществуваха едновременно и изчезнаха в резултат на борбата за оцеляване.

Човек е рационално същество с биологични и социални знаци в същото време. Това го отличава от другите същества, живеещи на планетата.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден