muzruno.com

Законът за намаляване на възвръщаемостта

Законът за намаляване на възвръщаемостта взаимодейства с друг икономически принцип - увеличава се начислени разходи. Той определя как разходите за производствените фактори, ресурсите и продукцията на стоки и услуги ще бъдат корелирани. На първо място, се отчита как увеличаването на разходите ще повлияе върху количеството произведени продукти. И това се предвижда, че останалите фактори остават непроменени.

Това ясно се вижда в следващия пример. Четиристотин единици от някои продукти се произвеждат, като се използват няколко фактора, действащи в комплекса. Броят на служителите първоначално е бил двеста. Възможно е да се проследи какво ще доведе постепенното увеличаване на този фактор (без да се променят другите), като се увеличава всеки път броят на заетите от двадесет души. Ще стане ясно, че увеличаването на ресурса не допринася за растежа на производството и следователно за доходите, а напротив, забавя темпото му. продуктивност работна сила, изпълнението му се държи точно същото - пада. По този начин работи законът за намаляване на възвръщаемостта.

Причината за този ефект е съвсем очевидна. Съотношението между производствените ресурси трябва винаги да се поддържа, тъй като те "работят добре" само в комплекс. Като правило първоначално всички фактори са координирани помежду си. Естествено, когато един от тях се увеличава и останалите остават неподвижни, се проявява диспропорция. И при такива условия, когато увеличаването на работната сила не съответства на други ресурси (например достатъчно количество оборудване, площ и т.н.), не може да се говори за пълна печалба.

В общи линии законът за намаляване на възвръщаемостта има следната формулировка: "Растежът на продукцията на определен вид продукт, дължащ се на увеличаването на един фактор с фиксирани други, постепенно намалява".

Има една особеност, на която по-ранното внимание не беше подчертано. Нарастването на производството на стоки не се понижава веднага след увеличаването на един фактор. Първо, ако съотношението на ресурсите не е сериозно нарушено, могат да възникнат дори повишения на производителността. Но това не трае дълго. Започвайки с определен обем продукция на стоки, диспропорциите се нарушават и законът за намаляване на производителността влиза в сила. Ако погледнете голямата картина, този процес изглежда така: връщането на едно вид ресурс винаги зависи от разходите или количеството. И това се предвижда, че останалите фактори остават непроменени.Съществуват индикатори като средна и незначителна възвращаемост. Последният показва как растежът на продукцията и увеличаването на ресурса съответстват един на друг. Средната стойност, обаче, определя как обемът на произведените стоки корелира с разходите, причинени от тази емисия.

И това означава, че законът за намаляване на възвръщаемостта ще влезе в сила само когато разходите достигнат стойност, която ще съответства на най-рационалната комбинация от фактори. Какво се случва, ако разходите са леко увеличени? В този случай средната възвращаемост ще бъде равна на маргиналната и ще достигне своя максимум.

Като се има предвид законът за намаляване на маргиналните доходи, не може да се избегне оперирането с такава представа като "незначителни" ценности. Те се наричат ​​и относителни стъпки. Пределната стойност на индикатора в икономиката е увеличението му, поради промяната в фактора, който го засяга, само с една единица. Това означава, че маргинализираният продукт е ръстът на продукцията му поради факта, че се използва друга единица от фактора, влияещ върху продукцията. В нашия случай, допълнителен ресурс.

Затова законът за намаляване на възвръщаемостта казва, че увеличаването на използването на един фактор, за да се увеличи резултатът, не трябва да забравяме, че ефектът зависи от съотношението на ресурса, който се включва в оборота с другите, а не само от неговата величина.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден