muzruno.com

Социалната революция

Социалната революция е радикална, бърза и насилствена промяна на социалните структура, както и основни системи на ценности, съществуващи в обществото. Революцията е един от начините за модернизиране на утвърденото общество, което е в преходна фаза.

В различни исторически периоди географията на революционния процес се разширява. Буржоазни революции в Европа са разпределени в следната последователност: Холандия - 1566-1609 години - Англия - 1640-1660 години - Франция - 1789-1794. През XIX век броят на революциите се увеличава и се разпространява на големи територии.

Социалната революция възниква в резултат на ситуацията на тежка криза, за сметка на която се създава подобна ситуация. Като правило, критичната точка идва в резултат на пораженията във военните операции, неуспешната политическа дейност на правителството, което предизвиква недоволство в широки слоеве на обществото.

Англия е изправена пред сериозна финансова криза преди революцията. Социално положение се характеризира с масивно преследване на пуританите, които се противопоставиха на абсолютизма и се борили за буржоазното трансформация, за да се създаде нова църква, която е трябвало да бъде независимо от силата на монарси. Но лагерът на опозиционерите не беше обединен и обединен. Сред пуритански по време на революцията се разграничат три течения: презвитериански (висшата класа) - independentov (средно и дворяни, средните слоеве буржоазия) - levellerov (лошо селячество и пролетариат).

Презвитерианският ток изтъква исканията за ограничаване на кралския произвол и установяване конституционна монархия. Те заемат водещите позиции и ги задържат в периода от 1640 до 1648 г. с прехода от мирното развитие на революцията към гражданската война.

Независимите, водени от Кромуел, се бориха за признаването на правата и свободите на своите поданици, за премахването на централизирането на църквата и създаването на местни религиозни общности. Резултатът от революционните действия е премахването на монархията и създаването на републиката (1649-1653).Лидерите изказаха идеята за суверенитета на хората, равенството, неприкосновеността на частната собственост, както и прокламирането на републиката. Те не успяха да завладеят властта, но някои точки от програмата им бяха приети от новото правителство.

социален революция във Франция се дължи на тежкото положение, което беше създадено преди неговото създаване през 1789 г. Държавната хазна е била празна поради многобройните загуби на корабостроителницата, в сферата на промишлеността и търговията, стагнация се наблюдава. Освен това, 1789 е времето на началото на глада, причинено от лошата реколта. Следователно, на 14 юли 1789 г., французите се издигали на борба, което слага край на съществуването на абсолютна монархия.

Радикалите-Якобин се възползваха от Учредителното събрание с надеждата да изградят състояние на добродетел и справедливост. По това време Конституцията е приета, която се отличава с демократичния характер на нейните норми. Радикалното движение създаде общество на равенството. За постигането на целта се прибягнаха дори и на най-строгите мерки: терор, репресии, принудителни заеми от богатите, установяване на стабилни цени за стоки, нивото на максималната заплата. Конвентът, който заменя системата "Якобин", премахва много от постановленията на предишното правителство, социално неравенство.

Революциите в Европа се развиха, както следва: от републиканската власт до военната диктатура и от нея до възстановяването на монархията. И така, в Англия се случи през 1660 г. във Франция - през 1814-1815 г.

По този начин социалната революция в Англия доведе до загубата на власт от царската власт и във Франция, въпреки запазването на водещата й роля, до свалянето на абсолютизма.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден