muzruno.com

Магнитен поток

Използвайки силови линии, не само може да се покаже посоката на магнитното поле, но и да се характеризира величината на неговата индукция.

Ние се съгласихме да проведем линиите на сила по такъв начин, че през 1 cm2 от областта, перпендикулярна на индукционния вектор в определена точка, броят на линиите, предавани, да е равен на индукцията на полето в тази точка.

На мястото, където индукцията на полето е по-голяма, линиите на сила ще бъдат по-дебели. И обратното, когато индукцията на полето е по-малка, по-рядко и линии на сила.

Така, според плътността магнитни полеви линии оценява величината на вектора на индукцията му и в посоката на линиите на сила - за посоката на този вектор.

Наблюдението на магнитните спектри на постоянен ток и бобина показва, че с отстраняването на проводника индукцията на магнитното поле намалява и много бързо.

Магнитно поле с различна индукция в различни точки се нарича неравномерна. Нехомогенното поле е полето на праволинейния и кръговия ток, полето извън соленоида, полето постоянен магнит и така нататък.

Магнитно поле със същата индукция във всички точки се нарича хомогенно поле. Графично, магнитното хомогенно поле е представено от линии на сила, които са равномерно разположени една от друга паралелни прави линии.

Пример за хомогенно поле е поле в дълъг соленоид, а също и поле между близко разположени успоредни плоски полюсни части на електромагнит.Продуктът от индукцията на магнитното поле, проникващ в тази верига в зоната на веригата, се нарича магнитен поток на магнитна индукция или просто магнитен поток.

Определението му даде и проучи свойствата си английски физик - Фарадей. Той откри, че тази концепция ни позволява да разглеждаме по-задълбочено обединената природа на магнитните и електрически феномени.

Отбелязвайки магнитния поток с буквата Φ, площта на контура S и ъгъла между посоката на индукционния вектор В и нормалната п към зоната на контура алфа, можем да напишем следното равенство:

Ф = В S cos алфа.

Магнитният поток е скаларно количество.

Тъй като плътността на линиите на сила на произволно магнитно поле е равна на индукцията му, магнитният поток е равен на целия брой линии на сила, които проникват в даден контур.

При промяна на полето магнитният поток, който пробива контура, също се променя: когато се увеличава силата на полето, то се увеличава, като намалението намалява.

За единица магнитен поток в SI система потокът, който прониква в участъка от 1 м² в магнитно единно поле с индукция от 1 Vb / m², е разположен перпендикулярно на индукционния вектор. Такава единица се нарича Вебер:

1 WB = 1 WB / м² ˖ 1 м².

Променлив магнитен поток генерира електрическо поле със затворени линии на полето (вихрово електрическо поле). Такова поле се проявява в проводника като действие на външни сили. Това явление се нарича електромагнитна индукция и електромоторна сила, която се случва в този случай - електромагнитна индукция.

В допълнение, трябва да се отбележи, че магнитният поток дава възможност да се характеризира целия магнит като цяло (или всяка друга източници на магнитно поле). Ето защо, ако магнитна индукция тя дава възможност да се характеризира действието му в която и да е точка, тогава магнитният поток е изцяло. Т.е., можем да кажем, че това е втората най-важна характеристика на магнитното поле. Следователно, ако магнитната индукция действа като сила, характерна за магнитно поле, магнитният поток е неговата енергийна характеристика.

Връщайки се към експериментите, можем да кажем също, че всеки завъртане на намотка може да се представи като отделен затворен контур. Същата схема, през която преминава магнитният поток на вектора на магнитната индукция. В този случай ще бъде отбелязан индукционен електрически ток. По този начин под влияние на магнитния поток се създава електрическо поле в затворен проводник. И тогава това електрическо поле образува електрически ток.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден