muzruno.com

Член 241 от Наказателния кодекс: същност и коментари

Проституцията в Русия е забранена. Това е престъпление. Организирането на този акт се наказва според това. Те са предвидени в член 241 от Наказателния кодекс на Руската федерация. За какво става дума? Какви санкции можете да използвате за организиране на проституцията? Това не е най-ужасното, но доста сериозно нарушение. Поради това мерките, прилагани спрямо престъпниците, ще бъдат подходящи.

241 ук рф

Без усложнения

Член 241 Част 1 от Наказателния кодекс се отнася до санкциите, налагани на онези, които държат убежище за момичета с леко поведение и организира проституция. Това включва лица, които систематично предоставят помещения на организаторите. Първата мярка, предвидена от закона, е заплащането на глоба. Тя може да бъде с различни размери. Съдът ще определи точната сума, но не може да посочи по-малко от 100 и повече от 500 000 рубли. Като алтернатива можете да събирате доходите на ответника за максимум 36 месеца. Друга мярка е принудителният труд. Той трае максимум 5 години за организатора. Най-сериозната мярка за въпросното нарушение е лишаването от свобода. В крайна сметка може да е 60 месеца.

Arests

Член 241 от Наказателния кодекс не се ограничава до това. Понякога има някои утежняващи обстоятелства. Те ще трябва да плащат по-сериозно, отколкото простото организиране на проституцията. Факторите на натоварване включват:

  • използване на официална позиция;
  • привличане на непълнолетни;
  • заплахи за насилие или неговото накърняване.

Ако организацията на проституцията е свързана с гореспоменатите нюанси, е необходимо по-сериозно наказание. Кой? Член 241 от Наказателния кодекс на Руската федерация не предвижда мярка за ограничаване.

Член 241 на Руската федерация

Организаторът трябва да бъде лишен от свобода в продължение на 6 години. В допълнение, понякога те могат да определят ограничения за работа в определени сфери на дейност. И също така съдът е в състояние да вземе решение, съгласно което нарушителят ще загуби правото да заема определени длъжности (обикновено водещи). Такива забрани могат да продължат 10 години. В допълнение към лишаването от свобода (чл. 241 от Наказателния кодекс) се налага присъда от 24 месеца. Той не може да бъде наложен - не е задължителен елемент. Но на практика лишаването от свобода, последвано от ограничаването му, се случва доста често. Особено ако непълнолетните са участвали в проституцията. След това съдебната власт се опитва да определи най-сериозното наказание.

Под 14-годишна възраст

Организацията на проституцията понякога се среща с участието на граждани на възраст под 14 години. Ако организаторът привлече такъв малолетен на лесно поведение за пари, той ще бъде наказан на най-високо ниво. В крайна сметка престъпленията, свързани с деца, обикновено се смятат за най-сериозни.241 h 1 ук рф

Предложените мерки не се различават много от посочените по-горе. Както във всички предишни случаи, извършителят има право на лишаване от свобода за организиране на проституция с непълнолетни граждани на възраст под 14 години. Задържането е за период от 3 до 10 години. Освен това понякога съдът може да наложи табу върху дейността на престъпник гражданин. Това ограничение ще се увеличи в сравнение с предишния случай с 5 години. И сега няма да е възможно да задържате определени позиции и да работите в конкретни сфери до 180 месеца.

Условен термин в член 241 от Наказателния кодекс (част 3). Тя не се различава в продължителността си от периода, определен за привеждане на непълнолетни в проституция след 14-годишна възраст. Така че, ако ограничаване на свободата след лишаване от свобода ще бъде издадено със съдебно решение, то не може да надвишава две години. Това са правилата, които са в сила в Русия през 2016 г.

Коментари

Голяма роля играят коментарите по статията. Те посочват някои особености на престъплението. Например, какъв е обектът на престъплението. Има няколко от тях. Непосредственият (основният) обект е морал на гражданите, а допълнителният е здравето. Целевата страна е:

  • Незабавна организация на проституцията.
  • Поддържане и поддържане на публични домове.
  • Предоставяне на помещения за проституция (систематично).

Характеристики на престъплението

Под таксономията можете да разгледате използването на района повече от два пъти. Но организацията е по-широка концепция в това престъпление. Въпросът е, че този термин означава всяка дейност, която насърчава организирането на проституцията. Например, търсенето на територия за поддържане на скривалище. Организацията може да се занимава с лица и организирани групи. Престъплението има пряко намерение. Това означава, че натрапникът е знаел и е предвидил практиката на проституция от другите.

организиране на проституция

Кой може да бъде съден по чл. 241 от Наказателния кодекс? Всеки адекватен, разумен гражданин на възраст 16 години. От този период възниква наказателна отговорност за организиране на проституцията. При употреба на насилие означава: физическо нараняване на жертвата, лишаване от свобода, използване на психотропни или други лекарства и т.н.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден