muzruno.com

Военни разпоредби и техните компоненти

Военната харта на въоръжените сили е съвкупност от закони, правила и разпоредби, които ръководят хората, предаващи спешни или договорно обслужване в армията. Тя е структурирана и разделена на секция и подсекция справочник. Военните разпоредби на Руската федерация се състоят от четири части:

  • Военни разпоредбихартата на гарнизона и службата за охрана,
  • дисциплинарни разпоредби,
  • статут на вътрешна служба,
  • пробив статут.

Всеки от тези компоненти регулира отделно поле на действие. Това разделение се появи след края на революцията, настъпила през 1917 г. Преди това военната служба е регулирана от други нормативни документи. Така например военният статут на Петър Велики е използван до началото на 20 век. Някои от нейните принципи са запазени в съвременния контекст.

Военни разпоредби на Руската федерацияВътрешна харта за услуги

Ежедневието на военнослужещите се регламентира от Хартата на вътрешната служба на Руската федерация. Той описва основните разпоредби относно действията на войници, сержанти и офицери в мирно време. В допълнение, Хартата на вътрешната служба описва условията за задържане на казармите, реда за назначаване в екипи и други видове услуги. Отделно от това е възможно да се отдели списъкът на задълженията, които се съдържат в тази част. Тук се описва основната отговорност на длъжностното лице, както и онези, които влизат в роклята от фирма, столова и част.

Дисциплинарни правила

Понятията старшинство и подчинение са описани в дисциплинарните разпоредби. Също така има информация за правомощията служители по отношение на техните подчинени. Военните разпоредби в този раздел описват процедурата за налагане и премахване на санкции и награди, предлагане на предложения и подаване на жалби. Струва си да се отбележи, че правилата на дисциплинарните разпоредби се отнасят до хора, които вече са преминали военна служба и са били уволнени в резервата, в случай че носят военна униформа и се появяват в нея обществени места.Харта на гарнизона и охраната

Службата на охраната и гарнизона изпълнява най-важната задача за защита на складовете с оръжия и боеприпаси, военно оборудване и част от територията. Поради тази причина се предвижда най-строгото наказание за нарушаване на правилата за неговото изпълнение. В Хартата на гарнизона и гвардейската служба се описват задълженията на хората, влизащи в екипажа, както и нюансите изпълнение на задълженията.

Военни разпоредби Петра 1Правилник за строителството

спретнат вид и тренировка - това са присъщи характеристики на всеки служител. Военните разпоредби определят не само правилата за водене и носене на военни униформи, но и начина на движение чрез походните и маршируващите стъпки, елементите за боравене с оръжия и знамето. Всичко това описва статута на сондата, като дава конкретни указания за елементите стълба, военни поздрави и други външни прояви на обучението на войника.

Военните разпоредби са задължителни за всички единици и формирования на въоръжените сили. По тази причина той се нарича "всички военни". Неспазването на неговите правила и разпоредби може да доведе до дисциплинарни или наказателни действия. Случаите на особено тежки нарушения на разпоредбите на военния статут се разглеждат във военен съд.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден