muzruno.com

Как да инсталирате пътни знаци? Монтаж на пътни знаци: правила, GOST

Значението на присъствието на пътни знаци не може да бъде надценено. Не е трудно да си представите какво ще се случи, ако не усъвършенствате правилата и правилата за движението на всички участници на пътя. Техните ценности трябва да бъдат известни на всички: пешеходци и шофьори, велосипедисти и колоездачи. Това ще позволи на участниците в движението да изберат най-безопасния и най-удобен начин на пътуване и евентуално в някои случаи да спасят живота.

Монтаж на пътни знаци

Правилата за трафика са написани с кръв, а игнорирането им, нарушението, е ясен пример за безотговорност и в някои случаи дори за престъпление.
Правилата за монтиране на пътни знаци в съответствие с GOST са разделени на 7 групи:

  • preduprezhdayuschie-
  • predpisyvayuschie-
  • prioriteta-
  • zapreschayuschie-
  • servisa-
  • информация ukazatelnye-
  • допълнителна информация.

При инсталиране на пътни знаци, например, се вземат под внимание характера и капацитета на осветяването на пътното платно, топография и метеорологични условия в зоната на, както и информацията, която преминава указател и как тя се възприема визуално шофьори. Знакът, по правило, се намира от дясната страна, към движението. Това се прави с цел превантивна информация, така че водачът да може правилно да оцени ситуацията и да предприеме своевременни мерки и манипулации до приключване на автомобила.

монтаж на пътни табели

Външните градове, села и села например са издигнати предупредителни знаци по пътя, така че участниците в движението да могат да ги видят и разграничат на разстояние от 150-300 метра при стандартни метеорологични условия за дадено място. Наблюдава се и наличието на дървета, храсти, сгради и комуникации, тъй като нищо не трябва да пречи да вижда важна информация. Следва да се отбележи, че подреждането на пътя с пътни знаци в населените места в повечето случаи е една и съща, а именно на разстояние от 50-100 метра до опасната част от пътя. Има специални услуги, като се има предвид, че скоростта на придвижване на автомобили по крайградски маршрут е по-висока, отколкото в населените места.

Общи правила за поставяне на пътни знаци

Броят и видовете инсталирани пътни знаци, отчитайки териториалното местоположение на пътя, са отговорност на ръководството на пътната организация, обслужваща този участък от платното. Следва да се отбележи, че всички указания са стриктно съобразени със схемата за инсталиране на пътните знаци, определени от стандарта, за да се избегне объркване, което е възможно в случай на неопитни или начинаещи шофьори.

Пример за оформление на знака

правилата за инсталиране на пътни знаци

Общите правила ясно указват, че билбордовете и участъците са подредени по такъв начин, че да не блокират знаците, които са от дясната страна на пътното платно, това се прави за удобство на всички, за да е по-лесно да се обърне внимание на тях. Ако е необходимо, местоположението от дясната страна трябва да бъде дублирано според местоположението им и отляво на пътя. Също така се препоръчва да поставите знаците приблизително на едно ниво от основата, за да улесните тяхното възприемане.

Сезонни знаци и характеристики на плата за знаци

По правило инсталирането на пътни знаци се обуславя от извънредната ситуация на територията, естеството и топографията на терена, интензивността на движението и наличието на други опасни фактори, особено ако се касае за ограничение. Броят на знаците се регулира от съответните инструкции. На сегмента на пътно платно, изследвано от участника в движението, е възможно да се поставят не повече от три знака, но тази цифра се поема без да се вземат предвид дублираните и други знаци. Основната задача на пътните услуги е да се установи или, ако е възможно, да се премахне причината за възникването на препятствие или ограничение.

монтаж на пътни знаци

Например, в случай на сезонни признаци или такива, които са възникнали от обективни причини (пътни ремонти), след като вече не са необходими, те трябва да се измъкнат от пътя навреме.

Както бе посочено по-горе, ръководството на пътната организация независимо определя местоположението и броя на пътните знаци, разчитайки на аварийната ситуация на този сайт и терена. На пътищата и крайградските магистрали знаците обикновено се поставят на пътя, но ако това са планински пътища, местоположението се извършва извън бордюра. Тук съществуват отделни правила за разполагането и монтажа на пътните знаци: например, разстоянието от платно до него е регулирано в диапазона от 0,5 метра до 2 метра.

Знаци без осветлениеАко пътното платно не е оборудвано със стационарно осветление, се използват знаци с автономно задно осветяване или отразяваща повърхност. Трябва да се отбележи, че задължението на работниците по пътищата е периодично да проверяват дали знаците са подходящи, като ги фиксират от различни разстояния при движещи се автомобили, като съчетават данните от теста с препоръчаните параметри.

схема за инсталиране на пътни знаци

Голям брой знаци се установява в съответствие с правилата и инструкциите за поставянето им преди началото на особено опасна част от пътното платно. В същото време специално внимание се обръща на проучването на терена, по който минава пътят, както и на достатъчния и навременен вид на пътните знаци.

Ако дървета, храсти, комуникации са възпрепятствани или скрити от него, отговорната пътна организация, на чиято територия се случва това, е длъжна да предприеме своевременни мерки. Ако на даден участък от пътя се появи злополука поради лоша видимост, на практика е изключително трудно да се привлече нелегална пътна организация към отговора.

Характеристики на пътните знаци

Всеки пътни знак има характеристика като област на действие, която може да бъде разширена или намалена в съответствие с правилата и разпоредбите. покритие плоча се регулира от съответните плочи в посока на намаляване и чрез повтаряне след всеки възел нагоре.

инсталиране на забранителни пътни знаци

Ако определите продължителността на опасния участък от пътя е трудно, пътната служба решава да инсталира предупредителен знак за опасността и да забрани определени видове действия на територията.

Съгласно инструкциите, монтажът, демонтирането на пътните знаци, пътната маркировка и поддръжката на пътищата се извършват от пътната организация, зад която е осигурена тази част от платното. Но ако имате нужда от знак, който да установите за продължителността на изграждането на съоръжението, например, в тази ситуация организацията на пътя е безсилна да направи нищо.

Грешен характер

Служителите на КАТ изпробват и контролират експлоатационните качества и информираността на монтираните знаци, т.е. наблюдават техническото състояние. Монтажът на пътните знаци в населените места се осъществява в съответствие със стриктния трафик и, естествено, неговият план се координира на различни нива на управление и отговорни отдели.

монтаж на пътни знаци в населените места

Не е случайно този въпрос да бъде засегнат. Често трябва да се справите с произволно независимо инсталиране на забранителни пътни знаци без съгласие и одобрение в съответните органи. Ясно е, че такива действия, ограничаващи правата и свободите на гражданите, са незаконни.

заключение

Това се случва, че жителите могат да поставят знак "Забранено влизане", въпреки че дори и извън него по правило може да се различават от стандарта, определен в правилата за инсталиране на пътни знаци в съответствие с GOST. Единственото правилно действие в тази ситуация е да се обърне внимание на този ярък факт от пътната инспекция, а тези, които от своя страна трябва да предприемат редица мерки: да посетят района с неразрешен знак, да го премахнат и да намерят извършителите.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден