muzruno.com

Хората са общност от хора

По-рано в източните славяни тази концепция е свързана с кръвна връзка и е извлечена от стария глагол "да се роди". Корени думи: пол, роднина. Но в съвременния руски народът е много по-широк термин. По този начин, тази дума може да се използва за определяне на населението на определена страна или на исторически формираната човешка общност. А също и голям брой хора, събрани заедно или работещи маси. Всичко това се прилага успешно в определението за "хора - това", използвани в социално-политическия смисъл, и в общото етническо културно.хората са

Хората и нацията

В политически смисъл думата хора понякога се идентифицира с понятието за нация, като нещо като синоним на нея. Това обаче не е напълно вярно. Нация е социално-културна общност, развила се в създаването на една държава. И хората също са общност от хора, но обединени от съответните глобални знаци (култура и език, произход и вяра и други подобни). В този контекст нация е по-широка концепция, която съществува в страната и държавността. Хората са нещо по-малко обширно, но често съществуват извън границите и социалните закони. Така че, няколко народа могат да представляват нацията. И различните етнически групи, например, могат да бъдат обединени в един народ.приятелството на народите

Етнография и политически науки

Народното творчество, като наука, се нарича етнография. Тук хората наричат ​​етнос (човешка група), общ произход - свързан с връзките на кръвта. По-късно, описвайки етноса, те започнаха да използват вторични знаци, които насърчават обединението: език и територия, религия и историческо минало, култура и обичаи.

В политическите науки и политическата икономия често хората се противопоставят на елита, който има мощност. Това е концепцията обозначава масата на населението, което няма привилегии, от гледна точка на броя - основната (основа).

Приятелство на народитеНякои смятат, че това е само един от най-използваните термини в съветското минало. Дали приятелството на народите наистина съществува като феномен, или все още ли е представа за идеологическата политика на държавата на СССР? Несъмнено няма тук идеология. Приятелството на народите е сегмент от междуетническа политика, методически провеждана в Съюза от времето на ленинизма и сталинизма, най-вече от Брежнев ерата на стагнацията. Тогава, според историци, тази политика е заменена от идеята за многонационалността на Руската федерация (приблизително от края на 80-те). Самата концепция, която включва концепцията за "приятелство на народите" и решаването на националния въпрос в една млада съветска държава, не се появи веднага. Известно е, че Ленин говори само за потисничеството на някои народи (а не за руснаците) в бившата империалистическа Русия и за неотложната необходимост от решаване на въпросите за националността. Но по времето на Сталин през 1935 г. се твърди, че доверието между народите на СССР е нараснало, а това национален въпрос може да се счита вече решен. А самите руски народи заемат почетното място на "по-голям брат" по отношение на останалите, които живеят в държавата.

Интересно е, че днес приятелството на народите е фиксирано, може да се каже, дори и конституционно. Конституцията на Руската федерация говори за мултинационалния народ на Русия, като изясни, че това явление не е само празни думи, но единството и доброто отношение на народите един към друг е норма на обществения живот.културата на хората

Културата на народа

В този контекст обаче не бива да се забравя, че всеки народ има собствена култура, наследство, език, обичаи. Всичко това, наречено общо слово - културата на народа, трябва да се съхранява колкото е възможно повече и да се прехвърля на потомците. За тези цели има фолклорни музеи, а истинските пазители на традициите запазват и умножават културното наследство на това или онова (понякога много малко) хора.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден